Microsoft-utbildning hos Cornerstone

Microsoft - Kurser och utbildning

Microsoft har under flera årtionden utgjort basen för IT-miljön på de flesta svenska arbetsplatser med produkter som t.ex. Windows Server 2016, Windows 10, System Center, SharePoint, Exchange samt SQL. Cornerstone tillhandahåller ackrediterad Microsoft-utbildning för IT-tekniker, utvecklare och användare.

Black Belt Troubleshooting Windows OS with Sami Laiho

Låt en presentatör i världsklass lära dig sina coolaste trick! Denna kurs riktar sig till dig som arbetar med Microsoft Windows Server eller Windows 7-10, och vill fördjupa dig inom felsökning av operativsystemet. Kursstart: 15 april i Stockholm.

Kurser inom Microsoft

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Hantera, strukturera och presentera data med Microsoft Access 2010/2013/2016

3 dagar

12450 kr

Kod: A175

Datum: 17 juni

Med databashanteraren Microsoft Access hanterar och strukturerar du stora informationsmängder på ett enkelt sätt. Du kan sedan ta ut rapporter och statistik för analys. Läs mer

Stockholm 17 juni
Umeå 17 juni
Linköping 17 juni
Göteborg 17 juni

Arbeta effektivt med Microsoft Word 2010/2013/2016

1 dag

6450 kr

Kod: A112

Datum: 3 juni

Efter kursen kan du skriva de vanligaste typerna av dokument. Du lär dig att redigera och formatera text, använda tabbar, indrag och tabellfunktionen. Läs mer

Stockholm 3 juni
Linköping 3 juni
Umeå 3 juni
Malmö 3 juni

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 2

3 dagar

16450 kr

Kod: A141

Datum: 20 maj

Här får du kunskapen som behövs för att skapa komplexa applikationer i Excel. Du vet hur du från din Excelapplikation kan styra de andra Officeprogrammen så att de utför vissa uppgifter, t ex skriver ut en rapport i Word. Du kan hämta data från olika typer av databaser. Du kan presentera data i diagram och pivottabeller som snabbt skapas med hjälp av makron. Du lär dig också hur du enkelt distribuerar dessa applikationer till andra användare. Läs mer

Stockholm 20 maj
Umeå 20 maj
Linköping 20 maj
Göteborg 20 maj

Core Solutions of Microsoft Skype for Business 2015

5 dagar

36950 kr

Kod: M20334

Datum: 20 maj

Under denna kurs lär du dig att installera, planera och administrera en Microsoft Skype for Business 2015 lösning. Vi går igenom hur du använder en multi-site och high availability lösning, samt problemlösning och felsökning för att kunna underhålla infrastrukturen på bästa sätt. Vi går igenom Skype for business on premise och hur du migrerar från en tidigare version av Lync server. Läs mer

Stockholm 20 maj
Göteborg 20 maj
Linköping 20 maj
Malmö 20 maj

Microsoft Dynamics 365 - Configuration and Customization for Sales and Customer Service

3 dagar

25950 kr

Kod: A820

Datum: 8 maj

Under kursen lär du dig hur du anpassar och konfigurerar Microsoft Dynamics 365 CRM Online . Kursen täcker bland annat säkerhet, hur du gör systeminställningar, anpassar formulär och vyer samt anpassar relationer. Läs mer

Stockholm 8 maj
Malmö 8 maj
Göteborg 8 maj
Umeå 8 maj

SharePoint 2016 Business Intelligence Nyhet

3 dagar

26450 kr

Kod: M55157

Datum: 23 september

Med SharePoint som BI-plattform kan du ofta ersätta äldre system och på ett tydligt sätt visualisera data och tillse att rätt information är tillgänglig för de olika rollerna i din organisation. Den här kursen ger dig de kunskaper du behöver för att arbeta med Business Intelligence-tjänsterna i SharePoint, inklusive PerformancePoint Services, Excel Services, PowerBI och Visio Services. Läs mer

Stockholm 23 september
Linköping 23 september
Umeå 23 september
Malmö 23 september

Azure Developer Core - Implement security Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-200T04

Datum: 16 maj

Den här kursen täcker autentisering i Azure och hur du implementerar säkra IT-lösningar med kryptering, Azure Key Vault och kommunikation med SSL och TLS. Läs mer

Stockholm 16 maj
Malmö 16 maj
Göteborg 16 maj
Linköping 16 maj

Azure Developer Core - Paas Solutions Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-200T03

Datum: 15 maj

Under den här kursen lär du dig att bygga Paas-lösningar med Azure. Kursen täcker områden som App Service Web Apps, notifieringar och offline-synk för mobilappar, Service Fabric, serverless Azure Functions, Batch Service API, Azure Kubernetes Service och Azure Media Services. Läs mer

Stockholm 15 maj
Umeå 15 maj
Linköping 15 maj
Göteborg 15 maj

Azure Developer Core - Azure storage Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-200T02

Datum: 14 maj

Under den här kursen lär du dig hur du bygger lösningar som utnyttjar olika sätt att lagra data i Azure, såsom Cosmos DB, Azure Storage tables, file storage, Blob och relationsdatabaser. Läs mer

Stockholm 14 maj
Malmö 14 maj
Göteborg 14 maj
Linköping 14 maj

Azure Developer Advanced - Integration Solutions Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-201T02

Datum: 11 juni

Under den här kursen lär du dig hur du integrerar och hanterar API:er med API Management service och hur du konfigurerar en meddelandebaserad integrationsarkitektur. Läs mer

Stockholm 11 juni
Malmö 11 juni
Göteborg 11 juni
Linköping 11 juni

Azure Developer Advanced - Cognitive Services, Bot, and IoT Solutions Nyhet

2 dagar

19950 kr

Kod: MAZ-201T03

Datum: 12 juni

Lär dig hur du bygger lösningar som utnyttjar Azure Cognitive Services, såsom Computer Vision, QnA Maker och natural language processing. Du lär dig också hur du skapar bottar med Bot Framework och Azure-portalen. Kursen täcker också IoT, med Azure Time Series Insights, Stream Analytics och IoT Hub. Läs mer

Stockholm 12 juni
Umeå 12 juni
Linköping 12 juni
Göteborg 12 juni

Azure Developer Advanced - Develop for a high-performance Cloud Model Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-201T01

Datum: 10 juni

Under den här kursen lär du dig att utveckla lösningar med hög prestanda. Du lär dig bemästra asynkron programmering, autoscaling, long-running tasks och distribuerade transaktioner. Läs mer

Stockholm 10 juni
Umeå 10 juni
Linköping 10 juni
Göteborg 10 juni

Azure Architect Design - Infrastructure Strategy Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-301T04

Datum: 13 juni

Under den här kursen lär du dig om arkitekturella val och hänsynstaganden avseende design av infrastruktur i Azure. Läs mer

Stockholm 13 juni
Malmö 13 juni
Göteborg 13 juni
Linköping 13 juni

Azure Architect Design - Identity and Security Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-301T01

Datum: 10 juni

Lär dig bygga in säkerhet i Azure-arkitekturen. Under den här kursen lär du dig om identitetshantering och säkerhet i Azure. Kursen behandlas också de SaaS-tjänster i Azure som kan integreras i dina lösningar. Läs mer

Stockholm 10 juni
Umeå 10 juni
Linköping 10 juni
Göteborg 10 juni

Azure Architect Design - Deployment, Migration, and Integration Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-301T03

Datum: 12 juni

Den här kursen ger arkitekter kunskaper om Azure Resource Manager, Managed Server Applications och Serverless Applications i Azure. Läs mer

Stockholm 12 juni
Umeå 12 juni
Linköping 12 juni
Göteborg 12 juni

Azure Architect Design - Data Platform Solution Nyhet

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-301T02

Datum: 11 juni

Under den här kursen lär du dig om arkitekturella val och hänsynstaganden när det gäller Azure som dataplattform. Läs mer

Stockholm 11 juni
Malmö 11 juni
Göteborg 11 juni
Linköping 11 juni

Windows 10 Install & Configure - Alla fem dagarna

5 dagar

34950 kr

Kod: MMD-100T

Datum: 6 maj

På fem dagar lär du dig de huvudsakliga momenten och metoderna du behöver ha koll på för att installera, konfigurera, skydda och underhålla Windows 10 som arbetsmiljö. Kursen är uppdelad i delmomenten Installing, Configuring, Protecting och Maintaining, som även kan bokas separat. Läs mer

Stockholm 6 maj
Linköping 6 maj
Umeå 6 maj
Göteborg 6 maj

Windows 10 - Installing

1 dag

9950 kr

Kod: MMD-100T01

Datum: 6 maj

På en dag går vi igenom hur du utför de olika momenten som kan ingå i installation av Windows 10. Här ingår, förutom den konkreta installationen, den nya servicemodellen och metoder att hålla operativet uppdaterat samt uppgifter som naturligt utförs efter en installation. Läs mer

Stockholm 6 maj
Linköping 6 maj
Umeå 6 maj
Göteborg 6 maj

Windows 10 - Protecting

1 dag

9950 kr

Kod: MMD-100T03

Datum: 9 maj

På en dag går vi igenom hur du säkrar Windows 10 och skyddar de data som finns på enheten. Vi går igenom de vanligaste metoderna för autentifiering och åtkomstkontroll, konfigurerar fil-rättigheter och skapar säkerhetspolicies. Vi tittar även på olika kategorier av externa hot samt hur vi drar nytta av funktionalitet som kryptering, brandväggar och inbyggda verktyg som Windows Defender. Läs mer

Stockholm 9 maj
Linköping 9 maj
Umeå 9 maj
Göteborg 9 maj

Office 365 - Deploying and Managing Hybrid Deployments

3 dagar

28450 kr

Kod: M10984

Datum: 13 maj

Denna Office 365 hybrid-kurs vänder sig till dig som administrerar eller konfigurerar Office 365-tjänster i hybridmiljöer, där delar av infrastrukturen ligger lokalt, inklusive identitetshantering och autentifiering. Läs mer

Stockholm 13 maj
Göteborg 13 maj
Malmö 13 maj
Umeå 13 maj