Christian Weyer

Christian Weyer är en välkänd auktoritet inom design och implementation av distribuerad applikationsarkitektur, inte minst inom .Net-sfären. Genom sitt företag Thinktecture har han under 16 år arbetat med end-to-end-koncept och -aspekter på system och hur dessa i praktiken blir till värdefulla kundprojekt.

I Christians verktygslåda ingår teknoligier som ASP.Net, WCF, MSMQ och WF. Numera blir han alltmer en anhängare av lättviktiga arkitekturer baserade på Web API och Push-tjänster med ASP.Net Web API och SignalR.

Christian är känd för att ha en såväl mogen som innovativ syn på end-to-end-arkitektur och distribuerade lösningar. Vid det här laget har många kunder lärt sig uppskatta hans expertis när det kommer till att tillämpa olika teknologier på verkliga problem.

Utvecklarvärlden känner Christian via hans blogg, webbcasts, forum- och user group-engagemang samt som talare på olika event, däribland flera framträdanden på den svenska .Net-konferensen DevSum.

Christians blogg: weblogs.thinktecture.com/cweyer