Uffe Björklund

På den stora .Net-konferensen DevSum presenterade Uffe sig själv som “A previous sportsfreak that evolved into a pear shaped geek”. Det där med päronform finns det nog betydligt värre exempel på, men oavsett detta så är Uffe idag en välkänd och uppskattad expert och föreläsare inom modern webbutveckling.

Uffe brinner bland annat T4-scaffolding och realtime-webbutveckling, och står även bakom flera teknologier du som utvecklare kan ha kommit I kontakt med. Sedan 2010 är Uffe en av två arkitekter bakom realtime-kommunikationsplattformen XSockets.net, tillsammans med Magnus Thor.

Uffes blogg: average-uffe.blogspot.se