Informationssäkerhet

I takt med digitaliseringens framfart ökar risken för dataintrång. De senaste åren har hackare stulit information och saboterat värden för flera miljarder världen över. Felaktig använd teknik och medarbetare som agerar fel är de två viktigaste orsakerna till att information kommer i fel händer. Av dem utgör medarbetarna den största risken. Det spelar ingen roll att tekniken fungerar klanderfritt om en medarbetare släpper in bovarna bakvägen.

Med vår e-kurs i Informationssäkerhet får medarbetarna en utbildning som gör dem mer motståndskraftiga mot hackerattacker och slentrianmässiga beteenden som kan kosta företagen stora belopp och skada företagets varumärke.

E-learning

E-kursen är skapad av pedagoger och ämnesexperter och består av filmer och frågor som på ett enkelt och roligt sätt stödjer din inlärning. Filmerna är normalt 2-5 minuter långa som ger ett sammanhang. Efter avsnitten finns frågor som hjälper användaren att kontrollera och befästa sina kunskaper. Med en smart sökfunktion kan man hoppa direkt där ämnet beskrivs eller se hela avsnittet. När man klarat hela kursen så kan man skriva ut ett kursintyg.

Kursen genomförs normalt med vår lärplattform Addskills LMS men den kan också levereras till ert LMS.

E-kursen kan enkelt anpassas till din organisations informationssäkerhetspolicy. 

Priser

Antal användare    Pris per år
Pris/användare
1 540 kr 540 kr
30 13 285 kr 443 kr
100 22 510 kr 225 kr
500 35 615 kr 71 kr

Kontakta oss för offert om du beställer för 10 användare eller fler. Moms tillkommer.