Azure Architect Design

Kurskod MAZ-304

Azure Architect Design

Under fyra dagar fördjupar du dina kunskaper om arkitektur i Azure. Kursen vänder sig till arkitekter som vill lära sig att skapa säkra, skalbara och robusta lösningar utifrån affärskraven. 

Pris
31950 kr (exklusive moms)
Längd
4 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
26 nov
FLEX
20 dec
Live Online
28 feb
Live Online
28 mar
Live Online
1 apr
FLEX
3 maj
Live Online
14 jun
Live Online
4 jul
Live Online
22 aug
Live Online

Boka utbildning

Kursen behandlar områden som identitetshantering och säkerhet, loggning, Azure som dataplattform, migrering, integration och design av infrastruktur.


Målgrupp och förkunskaper

Den här utbildningen riktar sig till arkitekter som vill lära sig om Azure. Du bör ha samt erfarenhet av operativsystem, virtualisering, molninfrastruktur, lösningar för lagring samt nätverk. Dessutom bör du ha förståelse för backup och katastrofåterställning, applikationsutveckling och API:er, SQL- och icke SQL-databaser samt säkerhetskoncept som kryptering och och SSL.

Förkunskaper om Azure motsvarande kursen Azure Architect Technologies är en fördel men inte ett krav.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Module 1: Design for Cost Optimization

In this module, you will learn how to optimize costs from recommendations, breakdown costs by Azure Service, and download and review usage details.

 • Recommend Solutions for Cost Management
 • Recommended Viewpoints for Minimizing Costs
Module 2: Design a Solution for Logging and Monitoring

In this module, you will learn about Azure Monitor, Azure Application Insights, and Azure Sentinel. You will be able to monitor Azure Resources with Azure Monitor and collect and analyze resource Logs for Azure.

 • Azure Monitoring Services
 • Azure Monitor
Module 3: Design Authentication

In this module, you will learn to implement Conditional Access and Azure Multi-Factor Authentication and also be able to recommend an Authentication Methodology for Hybrid Identity.

 • Recommend a Solution for Multi-Factor Authentication
 • Recommend a Solution for Single-Sign On (SSO)
 • Five Steps for Securing Identity Infrastructure
 • Recommend a Solution for a Hybrid Identity
 • Recommend a Solution for B2B Integration
Module 4: Design Authorization

In this module, you will learn how to provide Identities to services and understand the hierarchy of Management Groups and Subscriptions.

 • Infrastructure Protection
 • Recommend a Hierarchical Structure for Management Groups, Subscriptions and Resource Groups
Module 5: Design Governance

In this module, you will learn apply an Azure Policy, Identify non-compliant resources, and manage tag governance with Azure Policy.

 • Recommend a Solution for using Azure Policy
 • Recommend a Solution for using Azure Blueprint
Module 6: Design Security for Applications

In this module, you will understand Azure Key Vault availability and redundancy, managed Identities for Azure resources. Also, learn about system-assigned Managed Identity and Azure VMs.

 • Recommend a Solution using KeyVault
 • Recommend a Solution using Azure AD Managed Identities
Module 7: Design a Solution for Databases

In this module, you will be able to recommend the appropriate data store and recommend Azure SQL Database and Azure SQL Managed Instance Service tiers.

 • Select an Appropriate Data Platform Based on Requirements
 • Overview of Azure Data Storage
 • Recommend Database Service Tier Sizing
 • Dynamically Scale Azure SQL Database and Azure SQL Managed Instances
 • Recommend a Solution for Encrypting Data at Rest, Transmission, and In Use
Module 8: Design Data Integration

In this module, you will learn about data flows using Azure Data Factory and Azure Synapse Analytics architecture.

 • Recommend a Data Flow
 • Recommend a Solution for Data Integration
Module 9: Select an Appropriate Storage Account

In this module, you will learn about recommend a design a strategy for using tiered storage and manage tiered Storage using Azure tools.

 • Understanding Storage Tiers
 • Recommend a Storage Access Solution
 • Recommend Storage Management Tools
Module 10: Design a Solution for Backup and Recovery

In this module, you will learn about solutions for site recovery capacity and site failover and failback. You will be able to recommend solutions for recovery in different regions.

 • Recommend a Recovery Solution for Hybrid and On-Premises Workloads
 • Design and Azure Site Recovery Solution
 • Recommend a Solution for Recovery in Different Regions
 • Recommend a Solution for Azure Backup Management
 • Design a Solution for Data Archiving and Retention
Module 11: Design for High Availability

In this module, you will learn about solutions for application and workload redundancy, including compute, database, and storage.

 • Recommend a Solution for Application and Workload Redundancy
 • Recommend a Solution for Autoscaling
 • Identify Resources that Require High Availability
 • Identify Storage Tpes for High Availability
 • Recommend a Solution for Geo-Redundancy of Workloads
 • Recommend a solutions for geo-redundancy of workloads
Module 12: Design a Compute Solution

In this module, you will learn about the appropriate compute technologies, including virtual machines, App Services, Service Fabric, Azure Functions, Windows Virtual Desktop, and containers.

 • Recommend a Solution for Compute Provisioning
 • Determine Appropriate Compute Technologies
 • Recommend a Solution for Containers
 • Recommend a Solution for Automating Compute Management
Module 13: Design a Network Solution

In this module, you will learn about solutions for network addressing and name resolution, network provisioning, and network security.

 • Recommend a Solution for Network Addressing and Name Resolution
 • Recommend a Solution for Network Provisioning
 • Recommend a Solution for Network Security
 • Recommend a Solution for iInternete Connectivity and On-Premises Networks,
 • Recommend a Solution for Automating Network Management
 • Recommend a Solution for Load Balancing and Rraffic Routing
Module 14: Design an Application Architecture

In this module, you will learn about solution for deployment of applications including ARM templates, Logic Apps, or Azure Functions. You will also learn about microservices architecture including Event Grid, Event Hubs, Service Bus, Storage Queues, Logic Apps, Azure Functions, and webhooks.

 • Recommend a Microservices Architecture
 • Recommend an Orchestration Solution for Deployment of Applications
 • Recommend a Solution for API Integration
Module 15: Design Migrations

In this module, you will learn about recommend a solution for migrating applications and VMs and a solution for migration of databases.

 • Assess and On-Premises Servers and Applications for Migration
 • Recommend a Solution for Migrating Applications and VMs
 • Recommend a Solution for Migration of Databases

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post