Cisco SD-Access and DNA Center Introduction

Kurskod TC-SDAI

Cisco SD-Access and DNA Center Introduction

På två kursdagar får du en introduktion till hur du tillämpar och utnyttjar potentialen i Cisco DNA Center och SD-Access för att kapa konfigurationsredundanser och på så sätt bygga skalbara och säkra nätverkslösningar.

Pris
20450 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se

DNA Center och SD-Access innebär nästa generations programmerbara nätverkslösningar från Cisco för att hjälpa till att automatisera vanliga säkerhetsfunktioner för nätverksåtkomst och effektivisera den ofta redundantaoch komplexa konfiguration som krävs för att ge olika grupper av användare åtkomst till nätverkets infrastruktur.

Detta gör att nätverksadministratörer snabbt kan tillåta differentierad åtkomst för slutanvändare på nätverk samtidigt som nätverket reagerar automatiskt på dag noll och andra typer av attacker.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till nätverkstekniker och systemingenjörer som skall använda DNA Center och SD-Access för att kapa konfigurationsredundanser och bygga  säkra nätverkslösningar.

Som deltagare förutsätts du redan besitta goda kunskaper i funktionalitet och arkitektur hos, samt konfiguration av Cisco-baserade nätverkslösningar i större organisationer.

Till detta rekommenderar vi dessa kurser:

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Introduction to Cisco’s Software Defined Access (SD-Access)
 • SD-Access Overview
 • SD-Access Benefits
 • SD-Access Key Concepts
 • SD-Access Main Components
 • Campus Fabric
 • Wired
 • Wireless
 • Nodes
 • Edge
 • Border
 • Control Plane
 • DNA Controller
 • ISE (Policy)
 • NDP (Analytics and Assurance)
SD-Access Campus Fabric
 • The concept of Fabric
 • Node types
 • Fabric Edge Nodes
 • Control Plane Nodes
 • Border Nodes
 • LISP as protocol for Control Plane
 • VXLAN as protocol for Data Plane
 • Concept of Virtual Network
 • Fabric-enabled WLAN
 • Fabric Enabled WLC
 • Fabric Enabled AP’s
DNA Center and Workflow for SD-Access
 • Introduction to DNA Center
 • Workflow for SD-Access in DNA Center
 • Design Step overview
 • Policy Step overview
 • Provision Step overview
 • Assurance Step overview
 • Integration with Cisco ISE for Policy Enforcement
 • Integration with Cisco NDP for Analytics and Assurance
 • Relationship with APIC-EM controller
DNA Center Workflow First Step - Design
 • Creating Enterprise and Sites Hierarchy
 • Discuss and Demonstrate General Network Settings
 • Loading maps into the GUI
 • IP Address Administration
 • Administering Software Images
 • Network Device Profiles
DNA Center Workflow Second Step - Policy
 • 2-level Hierarchy
 • Macro Level: Virtual Network (VN)
 • Micro Level: Scalable Group (SG)
 • Policy Types
 • Access Policy
 • Access Control Policy
 • Traffic Copy Policy
 • ISE Integration with DNA Center
 • Cross Domain Policies
DNA Center Workflow Third Step - Provision
 • Devices Onboarding
 • Discovering Devices
 • Assigning Devices to a site
 • Provisioning device with profiles
 • Fabric Domains
 • Understanding Fabric Domains
 • Using Default LAN Fabric Domain
 • Creating Additional Fabric Domains
 • Adding Nodes
 • Adding Fabric Edge Nodes
 • Adding Control Plane Nodes
 • Adding Border Nodes
DNA Center Workflow Fourth Step – Assurance
 • Introduction to Analytics
 • NDP Fundamentals
 • Overview of DNA Assurance
 • Components of DNA Assurance
 • DNA Center Assurance Dashboard
Implementing WLAN in SD-Access Solution
 • WLAN Integration Strategies in SD-Access Fabric
 • CUWN Wireless Over The Top (OTT)
 • SD-Access Wireless (Fabric enabled WLC and AP)
 • SD-Access Wireless Architecture
 • Control Plane: LISP and WLC
 • Data Plane: VXLAN
 • Policy Plane and Segmentation: VN and SGT
Campus Fabric External Connectivity for SD-Access
 • Enterprise Sample Topology for SD-Access
 • Role of Border Nodes
 • Types of Border Nodes
 • Border
 • Default Border
 • Single Border vs. Multiple Border Designs
 • Collocated Border and Control Plane Nodes
 • Distributed (separated) Border and Control Plane Nodes

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post