Oracle Database - Program with PL/SQL

Kurskod A632

Oracle Database - Program with PL/SQL

Denna PL/SQL-kurs börjar med en introduktion till PL/SQL och behandlar sedan fördelarna med detta kraftfulla programmeringsspråk. Genom instruktioner och demonstrationer från Oracles expertinstruktörer lär du dig att utveckla stored procedures, funktioner, paket och mer.

Pris
39950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
20 mar
Live Online

Boka utbildning

Säkerställ snabb, tillförlitlig, säker och enkel prestandahantering. Optimera databasens arbetsbelastning, sänk IT-kostnader och leverera högre servicekvalitet genom att möjliggöra konsolidering på databasmoln.

Kursen använder Oracle SQL Developer för att utveckla sk program units, medan SQL*Plus och JDeveloper introduceras som valfria verktyg.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till databasutvecklare och systemutvecklare som skall utföra databasutveckling baserad på PL/SQL.

För att kunna delta behöver du kunna skriva SQL-frågor med PL/SQL.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

 • Introduction to PL/SQL
 • Declare PL/SQL Identifiers
 • Write Executable Statements
 • Interaction with the Oracle Server
 • Control Structures
 • Composite Data Types
 • Explicit Cursors
 • Exception Handling
 • Stored Procedures
 • Stored Functions and Debugging Subprograms
 • Packages
 • Deploying Packages
 • Implement Oracle-Supplied Packages in Application Development
 • Dynamic SQL
 • Design Considerations for PL/SQL Code
 • Triggers
 • Creating Compound, DDL, and Event Database Triggers
 • PL/SQL Compiler
 • Manage Dependencies

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post