Kepner and Fourie - Problem Solving Foundation for IT Service Professionals

Kurskod AK6723

Kepner and Fourie - Problem Solving Foundation for IT Service Professionals

Denna tvådagars Kepner & Fourie (KandF)-kurs lär IT-personal hur man närmar sig varje incident på ett säkert och medvetet sätt och löser incidenten ”första gången varje gång”. Kursen gör det möjligt för alla - såväl individer som team - att lösa alla typer av problem effektivt, i ett strukturerat tillvägagångssätt, samt komma upp med kreativa lösningar.

Pris
19450 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Metodiken i Kepner and Fourie hjälper dig att:

  • Tillämpa högeffektiva tekniker för återställande av incidenter
  • Använda en strukturerad strategi för beslutsfattande
  • Bli superkreativ när du hanterar utmaningar
Certifiering

Kursen förbereder för certifieringen “Problem-solving for ITIL® by KEPNERandFOURIE®” utgiven av Institute of Professional Problem Solvers (IPPS). 


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till tekniek personal, processledare och processägare, samt alla som jobbar med ITIL, DevOps eller agilt i allmänhet.

Det finns inga formella förkunskapskrav, men vi rekommenderar att du har arbetat i kontakt med något av det ovannämnda samt kommit i kontakt med problemlösning. Kursmaterialet är på engelska.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Lärdomar och mål

Efter kursen väntas du kunna:

  • Korrekt identifiera lämpliga informationskällor
  • Ha förmågan att identifiera ”rätt fel” för att lösa rätt problem
  • Veta hur man ställer rätt frågor från rätt informationskällor för att komma fram till rätt svar
  • Kunna omvandla "data" till "information" och vidare till "kunskap" och "visdom"
  • Optimera och utnyttja SME-intuition på ett praktiskt sätt
  • Skriva och klara KandF Foundation Exam eller KandF Problem Solving Exam

 

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post