Skapa en tjänstekatalog

Kurskod AK6511

Skapa en tjänstekatalog

Följ med på en workshopdag där vi genom teori och praktik tar dig från ax till limpa med tjänstekatalogen. Vi definierar tjänster, skapar strukturen, hanterar helheten i katalogen samt implementerar den i organisationen. Arbetet leds av en kunnig och erfaren ämnesexpert.

Pris
9450 kr (exklusive moms)
Längd
1 dag
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Workshopen varvar teoripass med praktiska grupparbeten. Kursmaterialet utgörs av kursledarens presentation.

En tjänstekatalog är en beskrivning av det utbud av tjänster du tillhandahåller till sin kund och den utgör ett viktigt verktyg för att hantera kunders förväntningar. Det kan handla om allt från en IT-avdelnings tjänster gentemot övriga organisationen till en outsourcingpartners tjänster mot en extern kundbas. Med tjänstekatalogen kommunicerar du tydligt vilka tjänster som finns, vad de gör och innefattar samt även hur man beställer.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till tjänsteansvariga/tjänstägare, även alla som interagerar med kunder, interna eller externa, eller som är med och definierar utbudet.

Som deltagare är det lämpligt med viss erfarenhet av någon av dessa uppgifter.

Lärdomar och mål

Nyttan
  • En tjänstekatalog är en beskrivning av det utbud som en IT-avdelning eller outsourcingpartner tillhandahåller till sin kund. (Som en meny på en restaurang som visar vad man kan beställa för rätter.)
  • Den hjälper dig att kommunicera med din kund genom att tydliggöra vilka tjänster som finns, vad dessa tjänster gör och hur man som kund beställer.
  • Den är en viktig del för att lyckas hantera förväntningar hos kund. (Finns det inga vegetariska alternativ på menyn så bör detta vara tydlig för kunden.)
Detta får du med dig
  • Exempel på tjänstebeskrivning.
  • Struktur till en tjänstekatalog. Hur ser en meny ut.
  • Processbeskrivning för hantering och förvaltning av tjänstekatalog. Menyn måste ju alltid vara korrekt och aktuell.
  • Rollbeskrivningar. Vilka roller säkerställer en bra meny.
  • Intressentanalys. Vem vill se menyn.
  • En plan för införandet av en tjänstekatalog och tillhörande tjänstekatalogshantering. Hur får man till en meny på riktigt.

 

Detaljerad information


Teoripass 1 - Vad är en tjänst, hur bör man definiera en tjänst, vilket innehåll bör finnas i tjänstebeskrivningen.
Workshop 1 - Skriv en tjänstebeskrivning.

Ett utav menyvalen beskrivs för att kunna användas som mall i framtiden.

Teoripass 2 - Vad är en tjänstekatalog
Workshop 2 - Skapa en struktur för katalogen och sätta vyer.

Menyn behöver anpassas så att frukostkunden får frukostmenyn o.s.v

Teoripass 3 - Hantera tjänstekatalogen
Workshop 3 - Sätta en process för hantering av tjänstekatalogen.

Menyn måste vara uppdaterad och upptryckt samt läsbar av kund när kund behöver.

Teoripass 4 - Hur får man in tjänstekatalogen i sin organisation.

Vilka roller behövs. Vilka intressenter finns det. Hur lyckas vi med vår meny rent praktiskt.

Workshop 4 - Göra en intressentanalys.

Lista steg och aktiviteter för att lyckas med införandet av en tjänstekatalog.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post