Agil test

Kurskod K1026

Agil test

I denna kurs får du lära dig arbetsgång och tekniker för testarbete i en agil miljö. 

Pris
7900 kr (exklusive moms)
Längd
1 dag
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se

Kursen är en fortsättningskurs till kursen Effektiv testmetodik och ordnas i samarbete med Konsultbolag1.

Du får lära dig

Målet med kursen är att få ut mer effekt av ditt eget eller din organisations testarbete med tillämpning av agila tekniker och principer oavsett hur agilt eller icke-agilt ni jobbar idag. Du kommer att få praktiska tekniker, tips och idéer för att förbättra din testning med mer agila inslag.

Teori & praktik

Hur kommer vi igång och testar tidigt? Ska vi skriva testfall? Behövs testledaren i agila projekt? Ska vi automatisera och i så fall vad? Var finns fallgroparna i agila projekt? Kursen innehåller praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete.

Exempel på övningar
 • Användarberättelser som testunderlag
 • Utforskande test med hjälp av testidéer

Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig till testare, testledare, teststrateger, testdesigners, kravhanterare, projektledare, utvecklare eller kort sagt alla som behöver ha kunskaper om test i agila sammanhang.

Du behöver förkunskaper motsvarande kursen Effektiv testmetodik.

Detaljerad information


Agila principer och metoder rörande test
 • Agila manifestet
 • Introduktion till Scrum, DSDM, Lean och Kanban
 • Nya krav på test
 • Framgångsfaktorer, tips och fallgropar
 • Testroller i det agila teamet
 • Test som en del av utveckling
 • Krav – som grund för test
 • Tidig återkoppling
Testplanering
 • Kom igång tidigt med test
 • Hur mycket testarbete behövs?
 • Låt prioritet styra testerna
 • Planera testning utifrån risker
 • Dokumentation
 • Kommunikation
Genomförande
 • Testdriven utveckling (TDD) – testa koden direkt
 • Acceptanstestdriven utveckling (ATDD)
 • Automatisering på olika nivåer
 • Utforskande test - SBTM
 • Testfall, hur får man det att funka?
 • Partestning
 • Acceptanstest i sprinten (iterationen)
 • Avvikelsehantering
 • Hur hanterar man kontinuerliga byggen?
 • Demonstrationer – kan det driva testerna framåt?
 • Regressionstest och integrationstest i växande system
Uppföljning
 • Retrospektiv ur ett testperspektiv
 • Vad gick bra och vad kan vi göra bättre?
 • Testernas burndown
 • Teknisk skuld
 • Spårbarhet och påverkansanalys – en nyckel för kvalitetssäkrade ändringar

Fler kurser inom

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post