Microsoft 365 Security Administration

Kurskod MMS-500T00

Microsoft 365 Security Administration

På den här kursen lär du dig säkerställa pålitlig och säker användaråtkomst till din organisations resurser med hjälp av informationsskyddsteknologier som hjälper dig att säkra din Microsoft 365-miljö.

Pris
33450 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats eller LiveClass

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
4 dagar
Alternativa betalsätt
Voucher och kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
Expandera för att se kurstillfällen
25 jan
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå, Live Online
6 apr
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå
14 jun
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå

Boka utbildning

Under kursen diskuteras informationsrättigheteshanterat innehåll, meddelandekryptering samt etiketter, policyer och regler för dataförlust- och informationsskydd. Slutligen kommer du att lära dig om arkivering och lagring i Microsoft 365 såväl som datahantering och hur du gör innehållsökningar och undersökningar.

Kursen behandlar policies och taggar för datalagring, registerhantering på plats för SharePoint, e-postbevarande och hur man gör innehållsökningar med stöd av och för eDiscovery.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som administrerar en organisations IT-infrastruktur och skall axla rollen som säkerhetsadministratör för en Microsoft 365-miljö.

Som deltagare antas du redan innan kursen ha följande färdigheter:

  • Grundläggande konceptuell förståelse för Microsoft Azure.
  • Erfarenhet av Windows 10-enheter.
  • Erfarenhet av Office 365.
  • Grundläggande förståelse för autentisering.
  • Grundläggande förståelse av datornät.
  • Kunskap om hantering av mobila enheter.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Certifiering

Denna kurs är förberedande inför certifieringen Microsoft 365 Security Administrator Associate (MS-500).

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

User and Group Protection

This module explains how to manage user accounts and groups in Microsoft 365. It introduces you to Privileged Identity Management in Azure AD as well as Identity Protection. The module sets the foundation for the remainder of the course

Identity Synchronization

This module explains concepts related to synchronizing identities for Microsoft 365. Specifically, it focuses on Azure AD Connect and managing directory synchronization to ensure the right people are connecting to your Microsoft 365 system

Access Management

This module explains conditional access for Microsoft 365 and how it can be used to control access to resources in your organization. The module also explains Role Based Access Control (RBAC) and solutions for external access

Security in Microsoft 365

This module explains the various cyber-attack threats that exist. It then introduces you to the Microsoft solutions used to mitigate those threats. The module finishes with an explanation of Microsoft Secure Score and how it can be used to evaluate and report your organizations security posture

Advanced Threat Protection

This module explains the various threat protection technologies and services available for Microsoft 365. The module covers message protection through Exchange Online Protection, Azure Advanced Threat Protection and Windows Defender Advanced Threat Protection

Threat Management

This module explains Microsoft Threat Management which provides you with the tools to evaluate and address cyber threats and formulate responses. You will learn how to use the Security dashboard and Azure Sentinel for Microsoft 365. The module also explains and configures Microsoft Advanced Threat Analytics

Mobility

This module focuses on securing mobile devices and applications. You will learn about Mobile Device Management and how it works with Microsoft Intune. You will also learn about how Intune and Azure AD can be used to secure mobile applications

Information Protection

The module explains how to implement Azure Information Protection and Windows Information Protection

Rights Management and Encryption

This module explains information rights management in Exchange and SharePoint. The module also describes encryption technologies used to secure messages

Data Loss Prevention

This module focuses on data loss prevention in Microsoft 365. You will learn about how to create policies, edit rules, and customize user notifications to protect your data

Cloud Application Security

This module focuses on cloud application security in Microsoft 365. The module will explain cloud discovery, app connectors, policies, and alerts. You will learn how these features work to secure you cloud applications

Compliance in Microsoft 365

This module focuses on data governance in Microsoft 365. The module will introduce you to Compliance Manager and discuss Global Data Protection Regulations (GDPR)

Archiving and Retention

This module explains concepts related to retention and archiving of data for Microsoft 365 including Exchange and SharePoint

Content Search and Investigation

This module focuses on content search and investigations. The module covers how to use eDiscovery to conduct advanced investigations of Microsoft 365 data. It also covers audit logs and discusses GDPR data subject requests

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post