VMware Tanzu Application Service - Install Configure Manage

Kurskod T3214R

VMware Tanzu Application Service - Install Configure Manage

Denna kurs ger dig såväl teoretisk förståelse som handgriplig erfarenhet för att manuellt installera och hantera Tanzu Application Service (TAS). 

Pris
35450 kr (exklusive moms)
Längd
4 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Kursen börjar med en introduktion till BOSH och hur man använder den. Detta lägger grunden för att installera Ops Manager och Tanzu Application Service, konfigurera användare, roller och kvoter samt konfigurera plattformen för loggning och övervakning.

Efter avslutad kurs kommer du att ha de färdigheter som krävs från installation till underhåll av organisationens molnplattform.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för infrastruktur-administratörer som skall konfigurera och sköta en VMware Tanzu Application Service-installation.

Som deltagare förutsätts du redan besitta följande förkunskaper:

 • Erfarenhet av att använda Linux och dess kommandoradsgränssnitt
 • Kunna komma åt Google Cloud via webbläsare och kommandorad
 • Det är rekommenderat, men inget krav, att du besitter grundläggande kunskaper i plattformsbaserad systemutveckling.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Pivotal Platform
 • Deploy an app to TAS
BOSH
 • Introduction to BOSH
 • Deploy a simple release
 • Inside the VM
 • Persistent Disks
 • Patch the OS
 • Upgrade Nginx
Advanced BOSH
 • Deploy a distributed system
 • Deploy Concourse
 • CredHub
 • Troubleshooting Concourse Deployment
 • Concourse Day 2 Operations
Before we PAS
 • Set up a jumpbox
Platform Infrastructure
 • Pave the IaaS
 • Deploy ops manager
 • Deploy BOSH director
Install the Platform
 • Deploy Tanzu Application Service
 • Install Healthwatch
 • Install MySQL
Administration tasks
 • Orgs, spaces, roles, and quotas

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post