VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition - Install, Configure, Manage

Kurskod T3216R

VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition - Install, Configure, Manage

Denna kurs ger dig kunskap, färdigheter och verktyg för att installera, konfigurera och hantera VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition. 

Pris
30950 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats eller LiveClass

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
4 dagar
Ort och datum
3 jul
Live Online

Boka utbildning

I den här kursen introduceras du till arbetsflödena i Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition för att hantera Kubernetes-kluster med BOSH, och integrationen av Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition med andra VMware-produkter. Dessutom ställs du inför olika typer av tekniska problem som du kommer att identifiera, analysera och lösa genom en systematisk process.

Tidigare versioner av Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition har gått under namnet VMware Enterprise PKS.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för infrastruktur-administratörer och DevOps-proffs samt även utvecklare och klusteroperatörer som skall hantera Kubernetes-kluster i Kubernetes Grid Integrated Edition.

För att hänga med i kursens tempo och tillgodogöra dig dess innehåll rekommenderar vi att du besitter kunskaper inom de vanligaste tekniska aspekterna på VMware vSphere och NSX-T. För detta rekommenderar vi dessa kurser:

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Introduction to Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition
 • Discuss Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition and VMware Tanzu products
 • Describe the underlying architecture and components of Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition
 • Explain the key features of Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition
 • Discuss the use case of Tanzu Kubernetes Integrated Edition
Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition Architecture
 • Describe the architecture of Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition
 • Describe how BOSH automates release engineering, deployment, and life cycle management of cloud software
 • Explain the role of Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition Management Console and the tasks that can be performed from it
 • Explain how Harbor provides an enterprise-class registry service
Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition Integration Networking with NSX-T Data Center
 • Describe how NSX-T Data Center integrates with Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition
 • Describe how the NSX-T Container Plug-in provides integration between NSX-T Data Center and Kubernetes
 • Discuss the supported network topologies of Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition
Managing Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition
 • Identify the tools used to manage Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition
 • Manage access to Kubernetes clusters with user management
 • Explain how static and dynamic storage is provisioned
Logging and Monitoring
 • Describe how VMware vRealize® Log Insight™ collects logs
 • Describe how VMware vRealize® Operations™ is used to monitor objects
 • Describe the VMware Tanzu™ Observability™ by Wavefront monitoring solution
Installing Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition
 • Describe the Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition and VMware vSphere® physical topology options
 • List the prerequisites for installing Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition
 • Discuss the deployment workflow for Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition
 • Deploy Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition Management Console, BOSH, and Harbor
Life Cycle Management
 • Discuss how to upgrade the Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition environment
 • Describe backup and restore options of Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition
Troubleshooting
 • Describe how to install the BOSH CLI and authenticate to BOSH Director
 • Explain various BOSH commands to retrieve the status of the environment
 • Describe which logs can be retrieved to troubleshoot issues
 • Explain the various nsxcli commands to retrieve the status of Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post