Microsoft Active Directory and Identity Management

Kurskod M20742

Microsoft Active Directory and Identity Management

Denna utbildning ger dig kunskaperna för att konfigurera och hantera Active Directory Domain Services (AD DS) i en distribuerad miljö, implementera Group Policy samt ta kontroll över Active Directory-relaterade arbetsmoment i en Windows Server-baserad miljö.

Pris
34950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Startgaranti
Finns, se datum

Startgaranti innebär att kursen startar oavsett antal deltagare.

Alternativa betalsätt
Voucher och kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
6 dec
Live Online

Boka utbildning

Vi tar även upp andra Active Directory-tjänster såsom Active Directory Federation Services (AD FS) och Active Directory Certificate Services (AD CS).

Kursen behandlar och baseras på Windows Server 2016, men mycket av innehållet är tillämpbart även på andra versioner av Windows Server.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till IT-proffs som arbetar dagligen i en Windows-baserad nätverksmiljö och skall hantera Active Directory och identitetshantering.

Du som deltar förutsätts besitta följande förkunskaper:

  • Viss erfarenhet av att arbeta med och konfigurera Windows Server 2012 eller senare.
  • Grundläggande förståelse för AD DS i Windows Server 2012 eller senare.
  • Grundläggande kunskaper i fundamentala nätverksteknologier såsom exempelvis IP-addressering, namnupplösning och DHCP.
  • Grundläggande förståelse för nätverkssäkerhet.
  • Vara bekant med angränsande teknologier såsom virtualisering (Hyper-V) och klientoperativ (Windows 8-10).
  • Grundläggande kunskaper i Windows PowerShell.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Installing and configuring DCs

This module describes features of AD DS and how to install domain controllers (DCs). It also covers the considerations for deploying DCs.

Managing objects in AD DS

This module describes how to use various techniques to manage objects in AD DS. This includes creating and configuring user, group, and computer objects.

Advanced AD DS infrastructure management

This module describes how to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple domains and forests. The module provides an overview of the components in an advanced AD DS deployment, the process of implementing a distributed AD DS environment, and the procedure for configuring AD DS trusts.

Implementing and administering AD DS sites and replication

This module describes how to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple locations. The module explains how replication works in a Windows Server 2016 AD DS environment.

Implementing Group Policy

This module describes how to implement a GPO infrastructure. The module provides an overview of the components and technologies that compose the Group Policy framework.

Managing user settings with GPOs

This module describes how to configure Group Policy settings and Group Policy preferences. This includes implementing administrative templates, configuring folder redirection and scripts, and configuring Group Policy preferences.

Securing AD DS

This module describes how to configure domain controller security, account security, password security, and Group Managed Service Accounts (gMSA).

Deploying and managing AD CS

This module describes how to implement an AD CS deployment. This includes deploying, administering, and troubleshooting CAs.

Deploying and managing certificates

This module describes how to deploy and manage certificates in an AD DS environment. This involves deploying and managing certificate templates, managing certificate revocation and recovery, using certificates in a business environment, and implementing smart cards.

Implementing and administering AD FS

This module describes AD FS and how to configure AD FS in a single-organization scenario and in a partner-organization scenario.

Implementing and administering AD RMS

This module describes how to implement an AD RMS deployment. The module provides an overview of AD RMS, explains how to deploy and manage an AD RMS infrastructure, and explains how to configure AD RMS content protection.Lessons

Implementing AD DS synchronization with Azure AD

This module describes how to plan and configure directory syncing between Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) and on-premises AD DS. The modules describes various sync scenarios, such as Azure AD sync, AD FS and Azure AD, and Azure AD Connect.

Monitoring, managing, and recovering AD DS

This module describes how to monitor, manage, and maintain AD DS to help achieve high availability of AD DS.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post