AWS_Restart_Logo_RGB.png

Anställ en av våra AWS Cloud Engineers

Bristen på personal har de senaste åren varit en ständig utmaning för IT-branschen, vilket indirekt påverkar den svenska marknaden och ekonomin. Trots de åtgärder som både branschen och regeringen har vidtagit under tjugohundratalet kvarstår problematiken.
 
Cornerstone i samarbete med AWS re/Start program hjälper IT branschen med att övervinna bristen på IT-personal. Programmet erbjuder talanger möjligheten att kliva in i IT-branschen efter en 12 veckors utbildning, och på så vis kan fler roller som kräver specifik kompetens, snarare än flera års erfarenhet, tillsättas snabbare och lättare. Vår första omgång AWS deltagare är klara och redo för arbetslivet.

Nu har du chansen att anställa en av våra AWS Cloud Engineers! 
Som certifierad AWS Cloud Practitioner kan de:

  • Provisionera och konfigurera AWS Core tjänster och infrastruktur-komponenter.
  • Övervaka, mäta och rapportera om prestanda och belastning i infrastruktur.
  • Automatisera sysadmin-uppgifter i en AWS miljö genom att designa, koda och testa enkla program/skript med Python och Bash.
  • Konfigurera grundläggande nätverkskomponenter och åtgärda problem i nätverk.
  • Assistera med säkerhetskonfigurationer och övervaka säkerhetshändelser.
  • Utföra rutinmässiga databasunderhåll och andra administrativa arbetsuppgifter.
  • Konfigurera lagring och migrera data med AWS S3.

Vill du veta mer? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig!

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post