tre_ledstjarnor_v2 (1).jpg

3 oslagbara verktyg för att öka motivationen på jobbet

Motivation på arbetsplatsen är ett måste. Efter att ha jobbat med det de senaste 20 åren är det, för mig, tydligare än någonsin. Motivationen gör att vi får ut den energi och kraft vi behöver för att må bra, känna lycka och arbeta effektivt. Vi är beroende av den för att nå våra mål och lyckas nå framgång. En del verksamheter arbetar medvetet, strukturerat och löpande med att öka motivationen men tyvärr är det fortfarande sällsynt.

När jag kommer till ett företag och möter ledning, chefer och medarbetare brukar jag alltid fråga: “Är motivation en kompetens?”. Många av företagen har inte ens ägnat en tanke åt det här med motivation där en majoritet svarar “nej” på frågan. Blir du också förvånad?

Om jag tycker något är viktigt och väljer att lägga min tid på det behöver jag kompetens för att klara av det. Är motivation viktigt för mig? Ja. Alltså behöver jag kompetens för att kunna motivera mig själv och dem jag arbetar med.
Vi vet ju att motivation påverkar vårt välmående och de resultat vi vill uppnå på ett betydande markant sätt. Varför räcker då inte endast den vetskapen för att motivera oss? Hur ska vi tänka för att prioritera och arbeta med motivation, på riktigt?
För att göra det ännu enklare kan vi byta ut ordet motivation till drivkraft. Det behövs både “driv” och “kraft” för att föra ett arbete framåt och uppnå ett mål. Se motivation som ett sorts drivmedel som vi behöver fylla på tanken med för att kunna köra vidare. Om vi inte tankar tar det förr eller senare stopp.

Det finns en härlig film på Youtube som handlar om ett gäng unga pojkar som har en dröm om att bli världsmästare i fotboll. Pojkarna bor på en väldigt liten ö i Thailand där det inte finns så mycket mer än ett stort och brant berg. Inget ska få komma emellan dem och deras dröm.
”Hur är det möjligt?” tänker ni. Har ni inte sett filmen så se den. Och har ni redan sett filmen så se den igen. Videon kan ni se i slutet av artikeln.

Om det som nämnts nu inte räcker som motivation så gör en konsekvensanalys. Ställ er frågorna:

1) Vad blir konsekvenserna om vi lyckas arbeta regelbundet med motivation för individen, gruppen och verksamheten?
Svaren kommer bli en motiverande lista med positiva och inspirerande scenarion.
2) Vad blir konsekvenserna om vi inte arbetar med motivation för individen, gruppen och verksamheten?

Den listan kommer bli lång och läsningen inte så kul men ack så viktig och förhoppningsvis minst lika inspirerande. Den kanske får er att sluta med ett gammalt dåligt beteende och genomföra en förändring?

Blir vi omotiverade för att vi inte förstår motivation och vad det kan ha för effekt och konsekvenser? Jag är skeptisk. Det är i alla fall inte enbart därför.

Men var ligger då problemet? Min erfarenhet säger att det oftast handlar om att veta och känna trygghet i hur vi ska gå tillväga. Motivation kan många gånger vara svårt att greppa. Våra prestationer och resultat går att mäta, men något så abstrakt som motivation kan bli svårt att se.

Här kommer tre motiveringsverktyg du kan använda dig av för att skapa framgång;

Hur ska vi arbeta med motivation?

Vi människor har behov och genom att tillfredsställa våra behov stärker vi vår motivation. Vi behöver känna meningsfullhet, delaktighet och se helheten framför oss. Hur vi arbetar med det påverkar graden av motivation.
En beställare av en insats sa till mig nyligen. -”Vad härligt att se dig, Niklas! Medarbetarna tar massa nya initiativ, de träffas och jobbar med ständig förbättring som aldrig förr - vilken kraft de har fått!”. Att få en sådan kommentar från en kund är alltid en härlig känsla.
-”Hur gjorde du?”, frågade han.  -”Vi förankrade motivation och metoder att arbeta med.”, svarade jag.
Vad betyder då dessa tre ”heta” ord och hur ska vi arbeta med motivation på ett framgångsrikt sätt?

Meningsfullhet

Om vi tror på uppgiften vi har framför oss kommer vi genomföra den med mycket mer kraft och energi. Att tro på något bottnar många gånger i att uppgiften känns meningsfull. Det ska betyda något och vi ska känna att vi gör skillnad.

Att ställa frågan “Varför?” är nyckeln till att hitta meningsfullhet. Varför ska vi göra det vi ska? Nu kommer en motivationsfaktor fram. Men många gånger kanske inte det räcker hela vägen. Ju fler gånger vi ställer frågan ”Varför?” desto mer meningsfullt kommer vårt arbete kännas. Svaren vi får leder till den nytta vi ska tillföra, och genom att förstå, känna och tro på nyttan framkallas kraft i form av motivation.

Helhet

Vad härligt! Nu vet vi varför vi ska göra något. Näst på tur är helheten. Vi behöver få förståelse för helheten och inte bara vår egen lilla del. Om vi ser helheten och förstår vad vår del har för betydelse säkerställer vi att vi inte bara gör det vi ska, utan att vi också gör det på rätt sätt. När vi börjar arbeta resultatorienterat följer effektmålen och nyttan tätt efter.

Så vad är viktigt att tänka på när vi ska arbeta med helheten? Även här gäller det att besvara frågor. Nu ställer vi frågan ”Vad?”. Vad vill vi uppnå? Vad behöver var och en göra för att vi ska uppnå det vi vill? När vi vet vad var och en ska göra är det bra att ställa frågan “Varför?” en extra gång. Varför är det viktigt att var och en gör det den ska? Vår motivation stärks av att se helheten.

Har meningsfullheten och helheten hanterats på ett bra sätt i verksamheten uppstår både kraft och energi som förbättrar resultat i medgång och - kanske viktigare än så - håller oss flytande när vi stöter på motgång.

Delaktighet

Det vi gör (eller inte gör) är något som uppmärksammas av folk i vår omgivning. Vi jämför resultat, prestationer och delaktighet vare sig vi vill det eller inte.

När vi ska göra vårt arbete har vi behov av att känna delaktighet, att tillhöra ett sammanhang. Det fina med det är att det också är en bevisad framgångsfaktor i form av samverkan eller teamwork. Det blir exempelvis svårt för pojkarna som vill bli världsmästare i fotboll att vinna en match med endast en spelare på planen. Alla behövs i ett team, och det gäller såklart för våra verksamheter också.

Framgång i delaktigheten bottnar i att alla värderar gruppens samlade förmåga högre än den enskildes. När det blir verklighet motiverar vi inte bara oss själva utan också varandra.

Det är många gånger en kulturfråga och ett arbete som ständigt måste uppmärksammas och utvecklas. Det är inget som sker automatiskt.

Slutligen, det handlar inte bara om att göra det jag nämnt ovan utan det är sättet vi gör det på som skapar motivation. Hur vi kommunicerar med varandra och hur vi jobbar tillsammans är också väldigt viktigt. Framgångar inom det kommer jag berätta mer om nästa gång.

Tack för att du tog dig tid!

Författare: Niklas Laudon

Har du några frågor till Niklas?


Niklas Laudon

Affärsrådgivare & Ämnesexpert

070-449 64 61

niklas.laudon@cornerstone.se

Läs mer


Vad innebär ett kommunikativt ledarskap?

Vad innebär ett kommunikativt ledarskap?

Vad är en kommunikativ ledare? Bland annat så skapar kommunikativa ledare strukturer som underlättar arbetet, de coachar och ger medarbetare eget ansvar.

Självledarskap - så blir du din egen ledare

Självledarskap - så blir du din egen ledare

Vissa har ett starkt självledarskap mer eller mindre naturligt medan andra får jobba medvetet med det. Alla kan utveckla och stärka sitt självledarskap.

Modern Agile + Projektmetodik = A match made in heaven!

Modern Agile + Projektmetodik = A match made in heaven!

Modern Agile + Projektmetodik = A match made in heaven! Nils Lindell förklarar för oss hur Modern Agile fungerar i alla sorters projekt.

Kurser för dig och din organisation


Personlig effektivitet

Längd 2 dagar
Kurskod AK409
Pris 13950 kr

Mindfulness online

Längd 2 online-sessioner
Kurskod AK317
Pris 6450 kr

Arbeta effektivt utan stress – ett ledarperspektiv

Längd 2 dagar
Kurskod AK313
Pris 13950 kr

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post