vad-menas-agilia-metoder.jpg

Vad menas med agil metodik och agila metoder?

Låt oss börja med att skilja på begreppen metodik och metod. Metodik kan sägas vara ett samlingsnamn för en uppsättning av metoder, sätt att arbeta på för att skapa ett eller flera önskade effekter/värden. En enskild metod beskriver ett specifikt tillvägagångssätt, ett sätt att arbete på för att skapa värden.

Några exempel på olika agila metoder som kan nämnas är Scrum, Lean Software Development, DSDM och XP där den vanligaste i nuläget är Scrum.

Ordet Agile kommer från engelskan och betyder lättrörlig eller vig. I ett agilt sammanhang handlar denna lättrörlighet om att kunna hantera förändringar, ställa om, minimera osäkerhet och risker som en naturlig del i arbetet. Att vi lever i en tid som kännetecknas av förändring och osäkerhet, det vet alla, och det är här de agila metoderna kommer till sin fulla rätt och därför fått sådan genomslagskraft.

Med ovan nämnt kan vi säga att en agil metod är ett sätt att arbeta på där en naturlig del av arbetet handlar om att hantera förändring, omställning och osäkerhet men också med fokus på att maximera värdet av det arbete som ska utföras.

I en agil metod utförs arbetet i kortare etapper eller sprintar som det också kan heta. Dessa etapper består av olika steg som kan beskrivas som att beställa något, planera för arbetet, genomföra aktiviteter och avsluta etappen, likt faserna i en mer traditionell hantering av en förändring i projektform. Det genomförs i kortare etapper med hänsyn till att det finns mycket osäkerhet i arbetet. Vi accepterar och respekterar m.a.o. att vi inte vet allt om det vi har framför oss.

Om vi som exempel tar arbetet med att planera och tänker oss att vi ska planera för vädret, det vill säga göra en prognos för en period framöver. Ju längre fram i tiden vi planerar desto osäkrare blir prognosen men prognosen för en vecka framåt i tiden är ganska träffsäker.

I varje etapp byggs kontinuerlig reflektion in som ett verktyg för att kunna ställa om, minimera osäkerhet och förändra vid behov, hela tiden med fokus på att leverera beställningens önskade effekt.

Ofta brukar arbetet visualiseras i en modell, en strukturerad beskrivning av företeelser. Här nedan ser du ett exempel på hur metoden Scrum kan visualiseras.

Scrumprocessen.png

I det här exemplet är den kortare sprinten på två veckor. I sprinten ingår stegen att beställa, planera, genomföra och avsluta. Beställningen kallas för Product Backlogg och planen för Sprint Backlogg. Den som agerar beställare kallas för Produktägare. De medarbetare som ska utföra arbetet kallas för Scrum Team och ledaren som ska stödja arbetet/processen under hela sprinten kallas för Scrum Master. I en mer traditionell hantering kan motsvarande roller heta Beställare, Projektmedlemmar och Projektledare.

För att bättre kunna agera på förändrade behov, säkerställa kvalitet och fokusera på värdet så sker arbetet i en kortare period med dagliga möten och återblicksmöten (Retrospective) där det reflekteras över vad som gjorts, ska göras, vem som gör vad, vad som är bra och behöver bli bättre och vilka lärdomar vi kan dra för framtida utveckling. För att ytterligare säkerställa kvalitet och effekt så testas också det som framtagits innan det sker en release i verksamheten.

Författare:
Niklas Laudon
Föreläsare, Utbildare och Coach

Niklas verkar som expert inom områden som exempelvis Business Agility, Förändringshantering, Ledarskaps- och Teamutveckling. Han är en enormt inspirerande och uppskattad föreläsare, utbildare och coach som genom åren stöttat tusentals människor i nationella och internationella verksamheter.

Har du några frågor till Niklas?


Niklas Laudon

Affärsrådgivare & Ämnesexpert

070-449 64 61

niklas.laudon@cornerstone.se


Gå en kurs i Agila metoder

Introduktion till agila metoder och arbetssätt

Längd 1 dag
Kurskod AK120
Pris 9500 kr

Agilt ledarskap

Längd 2 dagar
Kurskod AK309
Pris 17450 kr

Storskalig Agile för Team

Längd 2 halvdagar
Kurskod AK162
Pris 9500 kr

Professionell Scrum Master med PSM1-certifiering

Längd 4 halvdagar
Kurskod AK123
Pris 18950 kr

Scrum för produktägare

Längd Sammanlagt två dagar
Kurskod AK124
Pris 13950 kr

Scrum för utvecklingsteamet

Längd 3 dagar
Kurskod AK125
Pris 24000 kr

Management 3.0 (Agilt ledarskap)

Längd 2 dagar
Kurskod AK314
Pris 17900 kr

Agil HR

Längd 2 dagar
Kurskod AK315
Pris 14950 kr

Leading SAFe

Längd 2 heldagar i klassrum, eller 4 halvdagar virtuellt
Kurskod AK150
Pris 19450 kr

SAFe® for Teams

Längd 2 dagar
Kurskod AK151
Pris 18950 kr

SAFe® Scrum Master

Längd 4 halvdagar
Kurskod AK152
Pris 18950 kr

SAFe® Advanced Scrum Master

Längd 2 dagar
Kurskod AK153
Pris 18950 kr

SAFe® Product Owner/Product Manager

Längd 4 halvdagar
Kurskod AK154
Pris 18950 kr

SAFe® DevOps

Längd 2 dagar
Kurskod AK155
Pris 18950 kr

SAFe® Agile Software Engineering

Längd 3 dagar
Kurskod AK156
Pris 23950 kr

SAFe® for Architects

Längd 3 dagar
Kurskod AK157
Pris 23950 kr

SAFe® Agile Product and Solution Management

Längd 3 dagar
Kurskod AK158
Pris 23950 kr

SAFe® Release Train Engineer

Längd 3 dagar
Kurskod AK159
Pris 31950 kr

SAFe® Lean Portfolio Management

Längd 2 dagar
Kurskod AK161
Pris 24950 kr

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post