Hitta och ta bort dubbletter i Microsoft Excel

Att hantera dubbletter i Excel är avgörande för att upprätthålla ordning och noggrannhet i dina data. Oavsett om du kopierar och klistrar in information från olika källor eller bearbetar stora mängder data, finns det verktyg och metoder som kan underlätta processen.

Ämnesexperten Joachim Clasberg visar hur du snabbt och enkelt hittar och raderar dubbletter i Microsoft Excel.

Så tar du bort och hittar dubbletter i Excel - Steg för steg-guide

Hitta dubbletter genom villkorstyrd formatering

Identifiera nyckelkolumnen:

1. Markera den kolumn där likheten avgör om en rad är en dubblett.

Använd villkorsstyrd formatering:

2. Klicka på fliken "Start" och välj "Villkorstyrd formatering."

3. Under "Regler för cellmarkering," välj "Dubblettvärden."

4. I den öppnade dialogrutan, välj en färg för att markera dubbletter.

Detta gör det enkelt att visuellt identifiera dubbletterna i din tabell.

Hitta dubletter i excel

Ta bort dubbletter 

Att visuellt identifiera dubbletter i Excel är en användbar första åtgärd. Men om du vill ta ett steg längre och effektivt radera alla dubbletter direkt, kan Excel hjälpa dig med det också.  

Välj data: 

1. Markera hela listan eller det relevanta området. 

2. Navigera till fliken "Data": 

3. Hitta och klicka på knappen "Ta bort dubbletter" (inramad i rött). 

Radera dubletter i excel

Anpassa inställningarna: 

4. I den öppnade dialogrutan markerar du de kolumner som måste vara lika för att räknas som dubbletter. 

Bekräfta och låt Excel göra jobbet.

5. Verktyget bevarar automatiskt den första raden bland dubbletterna och tar bort alla efterföljande dubblettrader. 

Efter bearbetning får du information om antalet dubblettvärden som togs bort och hur många unika rader som förblir. 

dubletter raderade


Gå en kurs i Microsoft Excel

Excel för ekonomer

Längd 2 dagar
Kurskod A136
Pris 9450 kr

Grundkurs i Microsoft Excel

Längd 2 dagar
Kurskod A130
Pris 9250 kr

Programmera med Microsoft Excel VBA 1

Längd 3 dagar
Kurskod A140
Pris 16950 kr
Se alla våra kurser inom Excel

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post