Microsoft System Management

Att med optimerad skalbarhet ta kontroll av de otaliga installationer av IT-system i allmänhet, och användarnas arbetsmiljöer i synnerhet, har under många år hört till de viktigaste utmaningarna för den som ansvarar för en IT-miljö.


Tekniken för detta har utvecklats mycket genom åren och lösningarna är många, vi samlar dem under benämningen System Management.

Desktop Deployment och Management

Merparten av arbetet med system management idag har av naturliga skäl sitt fokus på det som har allra störst krav på skalbarhet, där omfattningen är direkt proportionell mot antalet användare.

Från att ha börjat som renodlad centraliserad utrullning, hantering och uppdatering av mjukvara till desktop-datorer, har tekniken idag växt till att omfatta mobila enheter och IoT-endpoints samt även den generella hanteringen av användarens mobila arbetsmiljö. Med detta dyker ytterligare begrepp upp såsom Mobility, Device, Workspace och Unified Endpoint Management.

De senaste versionerna av Microsofts produkter för detta är först och främst den serverbaserade Endpoint Configuration Manager, tidigare känd under namnet System Center Configuration Manager (SCCM), samt dess molnbaserade motsvarighet Intune. I verktygslådan finns även flera deltekniker som underlättar arbetet, exempelvis Windows Assessment and Deployment Kit (ADK), Microsoft Deployment Toolkit (MDT), PXE och Windows Autopilot.

Windows-kompetens och System Management

Windows 10 och System Management är idag två så pass sammanflätade ämnen att merparten av det som finns att lära sig om Windows 10 på ett eller annat sätt involverar management eller deployment i någon form.

Utbildning

I vårt utbud finner du en heltäckande palett av kurser längs hela skalan – Från konkret installation och felsökning av klientoperativ till de olika plattformarna och teknikerna för att centralt och skalbart ta kontroll över organisationens digitala arbetsmiljö.

Utvalda kurser


Microsoft Intune - Manage Windows 10 and 11 using Microsoft Endpoints Manager

Längd 3 dagar
Kurskod T2269
Pris 28450 kr

Windows 10 – Support and Troubleshooting

Längd 5 dagar
Kurskod M10982
Pris 34950 kr

System Center Configuration Manager - Managing Clients and Devices

Längd 5 dagar
Kurskod M20703
Pris 34950 kr

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post