Windows Klient och System Management

System Management och Windows som klientplattform är inom modern infrastruktur två tätt sammanflätade ämnen, där målet i slutet av dagen är att leverera en stabil, ändamålsenlig och och skalbar arbetsmiljö.


Merparten av det som finns att lära sig om Windows 11 eller 10 involverar på ett eller annat sätt management eller deployment i någon form. På motsvarande sätt är de huvudsakliga kompetensbehoven inom System Management sådant som rör centraliserad och skalbar hantering av användarmiljön.

Windows Klient

Windows 11 är jämte Windows 10 Microsofts klient-operativsystem för bland annat PC-baserade arbetsstationer, och den idag dominerade mjukvaruplattformen för professionell arbetsmiljö. Det mesta av det tekniska arbetet med utrullning och support av Windows-klienter görs idag centralt med olika management-tekniker för support, skötsel och utrullning.

Med Windows 10  tog  Microsoft 2015 steget mot en gemensam mjukvaruplattform för merparten tänkbara enheter för personbruk såsom persondatorer, plattor, telefoner, spelkonsoller och AR-enheter (Hololens).  

Med Windows 10 och efterföljaren Windows 11 har även ett antal centrala applikationer och funktioner införts som präglar såväl användarupplevelse som professionell supportfunktionalitet.  

  • Microsoft Store är en molnbaserad tjänst för försäljning och distribution av appar och annan funktionalitet. 
  • Edge är en modern och numera Chromium-baserad webbläsare som man räknar med skall eliminera behovet av den föråldrade Internet Explorer.  
  • Universal Apps – Windows 10 och 11 erbjuder möjligheten att skriva en app som fungerar på alla typer av enheter som använder Windows 10 eller 11. 
  • Utökat stöd för säker anslutning och system management har gett avsevärt förbättrade förutsättningar för säker support av BYOD och hemarbete, vilket underlättade för många organisationer under pandemiåren. 
System Management

Att med optimerad säkerhet och skalbarhet ta kontroll av de otaliga installationer av IT-system i allmänhet, och användarnas arbetsmiljöer i synnerhet, har under många år hört till de viktigaste utmaningarna för den som ansvarar för en IT-miljö.

Merparten av arbetet med system management idag har av naturliga skäl sitt fokus på klientmiljön, det som har allra störst krav på skalbarhet, där omfattningen är direkt proportionell mot antalet användare.

Från att ha börjat som renodlad centraliserad utrullning, hantering och uppdatering av mjukvara till desktop-datorer, har tekniken idag växt till att omfatta mobila enheter och IoT-endpoints samt även den generella hanteringen av användarens mobila arbetsmiljö. Med detta dyker ytterligare begrepp upp såsom Mobility, Device, Workspace och Unified Endpoint Management.

De senaste versionerna av Microsofts produkter för detta är först och främst den serverbaserade Endpoint Configuration Manager, tidigare känd under namnet System Center Configuration Manager (SCCM), samt dess molnbaserade motsvarighet Intune. I verktygslådan finns även flera deltekniker som underlättar arbetet, exempelvis Windows Assessment and Deployment Kit (ADK), Microsoft Deployment Toolkit (MDT), PXE och Windows Autopilot.

Ämnesexperterna Andreas Stenhall och Torbjörn Granheden från Coligo AB går igenom de senaste uppdateringarna i windows 11.

Windows 11 erbjuder ett rejält uppdaterat gränssnitt och en lika rejäl makeover av funktionaliteten under skalet, inte minst ur ett säkerhets-perspektiv.

Genom att köra dina Windows-datorer anslutna till endast Intune kan du göra livet enklare för dina användare i verksamheten men också underlätta för de som hanterar plattformen under hela enhetens livscykel.

Vad hände? Vad var det som kraschade? Vad hände innan? Tillförlitlighetsövervakaren, mer känd under sitt engelska namn Reliability Monitor, fungerar som en dagbok över vad som hänt på din dator flera månader tillbaka.

Utvalda kurser


Microsoft Intune - Manage Windows 10 and 11

Längd 3 dagar
Kurskod T2269
Pris 29950 kr

Windows 10 and 11 - Troubleshooting and Support

Längd 3 dagar
Kurskod T2261
Pris 29950 kr

Windows 11 - What’s New, Get ready, Deploy and Manage

Längd 1 dag
Kurskod T2265
Pris 12950 kr

Windows Clients - Install & Configure Modern Desktops

Längd 5 dagar
Kurskod MMD-100
Pris 39950 kr
Se hela utbudet av kurser inom Microsoft System Management

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post