Gå en kurs inom affärskompetens

Affärskompetens - Kurser och utbildning

Utbildningar i mjuka värden handlar om att ta fram hela potentialen hos människorna i organisationen. Oavsett om jag är ledare, projektledare eller levererar tjänster kan små förändringar i beteende innebära stora effekter på det uppfattade värdet. De långsiktiga vinnarna är organisationer som når sina mål med friska motiverade ledare och medarbetare. Detta är vad som kallas Affärskompetens.

Hälsostrategiska ledare och verksamheter vinner

Artikel: Hälsostrategiska ledare och verksamheter vinner

Har du viljan, orken, energin och förmågan att vara en ledare ”här och nu” och framåt? Det är en av kanske den viktigaste frågan att ställa sig om du jobbar som chef och ledare eller inom HR i dag. Inte bara för att du själv ska kunna känna livsglädje och välmående utan för du är viktig för dina närmaste och för dina medarbetare.

Kurser inom Affärskompetens

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL 4 Foundation Populär

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6401

Datum: 7 oktober, 28 oktober, 18 november, 11 december, fler

Denna ITIL 4-kurs fokuserar på att hjälpa deltagaren greppa nyckelkoncepten i ITIL 4-ramverket, och är baserad på AXELOS ITIL 4 Foundation-certifiering. Kursen är utformad för att den som så önskar skall kunna skriva certifieringstestet under eftermiddagen dag 3. Läs mer

Göteborg 7 oktober, 28 oktober, 28 oktober, 18 november, 18 november, 11 december, 11 december, 7 januari
Malmö 7 oktober, 28 oktober, 18 november, 18 november, 18 november, 11 december, 7 januari
Stockholm 7 oktober, 28 oktober, 18 november, 11 december, 7 januari
Linköping 7 oktober, 28 oktober, 18 november, 18 november, 11 december, 7 januari

ITIL® Foundation

3 dagar

16500 kr

Kod: AK6101

Datum: 16 oktober, 4 november, 25 november, 16 december

Denna ITIL Foundation-utbildning vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice -processer inom IT Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL med dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Den är utformad för att ge möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation-nivå. Läs mer

Stockholm 16 oktober, 4 november, 25 november, 16 december
Göteborg 16 oktober, 16 oktober, 4 november, 25 november, 25 november, 16 december
Malmö 16 oktober, 4 november, 4 november, 25 november, 16 december, 16 december
Umeå 16 oktober, 4 november, 25 november, 16 december

Projektledning i IT-projekt Populär

3 dagar

20450 kr

Kod: AK103

Datum: 9 oktober, 30 oktober, 13 november, 2 december

Vi är stolta över att kunna säga att 10 000 projektledare har gått denna utbildning sedan starten. En utbildning som ger dig som projektledare den grund, orientering och helhetssyn som behövs för att kunna axla rollen som projektledare och driva framgångsrika projekt. Läs mer

Göteborg 9 oktober, 30 oktober, 13 november, 13 november, 2 december, 2 december
Malmö 9 oktober, 30 oktober, 30 oktober, 13 november, 2 december
Stockholm 9 oktober, 30 oktober, 13 november, 2 december
Linköping 9 oktober, 30 oktober, 13 november, 2 december

Praktisk Förändringsledning

2 dagar

13950 kr

Kod: AK201

Datum: 23 september, 21 oktober, 16 december

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar. Läs mer

Stockholm 23 september, 21 oktober, 16 december
Linköping 23 september, 21 oktober, 16 december
Malmö 23 september, 21 oktober, 21 oktober, 16 december
Umeå 23 september, 21 oktober, 16 december

Ledarskap i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: AK104

Datum: 21 oktober, 18 november, 11 december

Ett framgångsrikt projektledarskap bygger på bra metodkompetens och ett kommunikativt, tydligt personligt ledarskap. I den här kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda ditt projekt till framgång. Läs mer

Stockholm 21 oktober, 18 november, 11 december
Umeå 21 oktober, 18 november, 11 december
Malmö 21 oktober, 21 oktober, 18 november, 11 december
Linköping 21 oktober, 18 november, 11 december

ITIL 4 - Managing Professional (MP) Transition Module

5 dagar

27950 kr

Kod: AK6410

Datum: 28 oktober, 2 december, 20 januari

Denna bridge-kurs till ITIL 4 Managing Professional är utformad för att du som redan har merparten av kunskaperna inom ITIL v3 Expert skall kunna lyfta din kompetens till nivån Managing Professional MP inom ITIL 4. Läs mer

Stockholm 28 oktober, 2 december, 20 januari
Linköping 28 oktober, 2 december, 20 januari
Umeå 28 oktober, 2 december, 20 januari
Malmö 28 oktober, 2 december, 20 januari

Framgångsrik projektdeltagare

1 dag

6950 kr

Kod: AK105

Datum: 14 oktober, 15 oktober, 6 december

För att arbete i projektform ska bli framgångsrikt krävs att hela projektgruppen fungerar väl tillsammans. Den här kursen ger dig grundkunskaper om projektarbetsformen och vad som förväntas av dig som projektdeltagare. Läs mer

Göteborg 14 oktober, 15 oktober, 6 december, 6 december
Malmö 15 oktober, 15 oktober, 6 december, 6 december
Stockholm 15 oktober, 6 december
Linköping 15 oktober, 6 december

GDPR för drift- och utvecklingsavdelningar

1 dag

9450 kr

Kod: AK6733

Datum: 14 oktober, 2 december

GDPR leder till stora förändringar i hur organisationer hanterar sina personuppgifter. Lagen påverkar hela organisationen, dock har de olika avdelningarna olika utmaningar för att följa GDPR. Denna kurs riktar sig till personer med ledande och instruerande roller inom utvecklings och driftsavdelningar. Läs mer

Göteborg 14 oktober, 14 oktober, 2 december
Malmö 14 oktober, 2 december, 2 december
Stockholm 14 oktober, 2 december
Umeå 14 oktober, 2 december

Projektledning med agila metoder

2 dagar

13950 kr

Kod: AK121

Datum: 24 oktober, 17 december

Denna kurs har som mål att klargöra vad agila arbetssätt innebär och hur de bäst kan tillämpas både i projekt, förvaltning och vanligt kontorsarbete. Läs mer

Stockholm 24 oktober, 17 december
Malmö 24 oktober, 24 oktober, 17 december
Linköping 24 oktober, 17 december
Umeå 24 oktober, 17 december

Planera och följa upp projekt med Microsoft Project 2010/2013

2 dagar

11450 kr

Kod: AK140

Datum: 7 oktober, 5 december

Med Microsoft Project får du ett bra verktyg för att planera och följa upp projekt. Kursen lär dig att hantera resurser, aktiviteter och budget. Du kan lägga upp, uppdatera och göra enkel uppföljning i ett projekt. Vi går igenom hur du, både grafiskt och i text, ser effekterna av förändringar i projekt och hur du kan skriva ut dina projektplaner. Läs mer

Stockholm 7 oktober, 5 december
Umeå 7 oktober, 5 december
Linköping 7 oktober, 5 december
Malmö 7 oktober, 5 december, 5 december

ITIL® Lifecycle stream - Service Design

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6212

Datum: 23 september, 2 december

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar utformningen av it-tjänster Service Design . Fokus ligger på kravinsamling och utformning av informationssystem, processer, mätvärden för styrning och uppföljning samt de arkitekturer som behövs för en väl fungerande levereras av it-tjänster. Kursens centrala begrepp är tjänstekatalogen, SLAer, kvalitet och Service Design-processerna. Läs mer

Stockholm 23 september, 2 december
Linköping 23 september, 2 december
Malmö 23 september, 2 december
Umeå 23 september, 2 december

ITIL® Capability stream - Planning, Protection and Optimization (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6222

Datum: 23 september, 2 december

Denna ITIL 2011 Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs att utforma kvalitativa it-tjänster. Läs mer

Stockholm 23 september, 2 december
Göteborg 23 september, 2 december
Umeå 23 september, 2 december
Malmö 23 september, 2 december

Docker for Enterprise Developers

2 dagar

20450 kr

Kod: DOCK6019

Datum: 9 oktober, 11 december

As the follow-on to the Docker Fundamentals course, Docker for Enterprise Developers is a role-based course designed for an organization s Development and DevOps teams to accelerate their Docker journey in the enterprise. The course covers best practices to containerize and modernize legacy applications or build containerized applications from scratch that are secure, robust, highly available, resilient and self-healing. Läs mer

Stockholm 9 oktober, 11 december
Göteborg 9 oktober, 11 december
Malmö 9 oktober, 11 december
Linköping 9 oktober, 11 december

DevOps Fundamentals

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6601

Datum: 7 oktober, 16 december

DevOps är en av de mest snabbväxande rörelserna i IT-världen idag och gör det möjligt att kombinera stabil systemförvaltning med agila utvecklingsmetoder. DevOps betonar vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation för att förbättra arbetsflöden och stärka samverkan mellan olika roller vid utveckling, drift och förvaltning av applikationer och IT-tjänster. DevOps Fundamentals är den första kursen i det certifieringsprogram som utformats av organisationen DASA DevOps Agile Skills Association . Kursen riktar sig till utvecklare, IT-tekniker, testare och chefer som vill få en förståelse för DevOps och lära sig terminologi, principer och praxis. Läs mer

Stockholm 7 oktober, 16 december
Umeå 7 oktober, 16 december
Linköping 7 oktober, 16 december
Malmö 7 oktober, 16 december

ITSM Specialist - Change & Release

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6252

Datum: 24 oktober, 9 december

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med förändringar, releases och utrullningar i din organisation. Läs mer

Stockholm 24 oktober, 9 december
Göteborg 24 oktober, 9 december
Malmö 24 oktober, 9 december
Linköping 24 oktober, 9 december

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

5 dagar

19700 kr

Kod: AK308

Datum: 30 september, 14 oktober, 4 november, 18 november

Vill du inspireras, utvecklas och stärkas i din ledarroll? UGL ger dig ökad förståelse för hur dynamiken i en grupp påverkar skeendet och hur olika ledarstilar bör anpassas till gruppens mognad och uppgift. Genom övningar och gruppdiskussioner och återkoppling bygger man på kunskaper om gruppers samvaro och kommunikation samt din egen självinsikt. Läs mer

Stockholm 30 september, 14 oktober, 4 november, 18 november
Göteborg 4 november
Båstad 30 september, 18 november

Effektiv kravhantering

2 dagar

14400 kr

Kod: K1010

Datum: 23 september, 30 september, 1 oktober, 24 oktober, fler

I den här kursen får du lära dig ett flertal tekniker för att samla in, strukturera, prioritera, dokumentera, granska och förvalta krav. Genom att fånga och dokumentera rätt krav på IT-systemet blir fler intressenter nöjdare och kostnaderna minskar. Läs mer

Stockholm 23 september, 30 september, 24 oktober, 18 november, 12 december
Malmö 12 november
Göteborg 1 oktober

Certifierad Scrum Master Populär

2 dagar

18950 kr

Kod: AK123

Datum: 14 oktober, 21 oktober, 14 november, 21 november, fler

Det agila projektramverket Scrum har kraften att transformera din projektstyrning oavsett vilken industri och organisation du är aktiv inom. Faktum är att 66 av alla företag använder Scrum eller liknande varianter idag för sina projekt. Läs mer

Stockholm 14 oktober, 14 november, 9 december
Göteborg 21 oktober, 16 december
Malmö 21 november

ITIL 4 - Foundation Update for ITIL Professionals

1 dag

10950 kr

Kod: AK6402

Datum: 26 september, 20 december

På en dag går vi igenom vad som är nytt inom ITIL 4 i jämförelse med ITIL v3, med fokus på det som omfattas av certifieringen ITIL 4 Foundation. Kursen är speciellt framtagen för att du som redan kan ITIL v3 på Foundation-nivå så snabbt och effektivt som möjligt skall komma på banan med ITIL 4. Läs mer

Stockholm 20 december
Umeå 20 december
Linköping 20 december
Malmö 26 september, 20 december

Prince2® Foundation

3 dagar

17900 kr

Kod: AK130

Datum: 13 november

The PRINCE2 Foundation course will provide delegates with a detailed knowledge of the PRINCE2 methodology including the seven processes, seven themes and seven principles central to running a project using the PRINCE2 method. The successful completion of the Foundation exam will give the delegate a recognized Foundation qualification. Läs mer

Stockholm 13 november
Umeå 13 november
Linköping 13 november
Malmö 13 november, 13 november