Affärskompetens

Affärskompetens - Kurser och utbildning

Utbildningar i mjuka värden handlar om att ta fram hela potentialen hos människorna i organisationen. Oavsett om jag är ledare, projektledare eller levererar tjänster kan små förändringar i beteende innebära stora effekter på det uppfattade värdet. De långsiktiga vinnarna är organisationer som når sina mål med friska motiverade ledare och medarbetare. Detta är vad som kallas Affärskompetens.

Tre ledstjärnor för motivation

Motivation är ett måste. Den gör att vi får ut den energi och kraft vi behöver för att må bra, känna lycka, kunna föra arbetet framåt och komma dit vi vill. En del verksamheter arbetar medvetet, strukturerat och löpande med motivation som framgångsfaktor men långt ifrån alla. Gör ni det?

Kurser inom Affärskompetens

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL® Foundation Populär

3 dagar

16500 kr

Kod: AK6101

Datum: 25 februari, 18 mars, 1 april, 23 april, fler

Denna 3-dagars ITIL-kurs vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice -processer inom IT Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL med dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Den är utformad för att ge möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation-nivå. Läs mer

Göteborg 25 februari, 18 mars, 1 april, 1 april, 23 april, 17 juni, 8 juli, 8 juli, 12 augusti
Malmö 25 februari, 18 mars, 1 april, 23 april, 23 april, 17 juni, 17 juni, 8 juli, 12 augusti
Stockholm 25 februari, 18 mars, 1 april, 23 april, 17 juni, 8 juli, 12 augusti
Umeå 25 februari, 18 mars, 1 april, 23 april, 17 juni, 8 juli, 12 augusti

ITIL 4 Foundation

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6401

Datum: 25 mars, 13 maj, 3 juni, 3 juli

Denna ITIL 4-kurs fokuserar på att hjälpa deltagaren greppa nyckelkoncepten i ITIL 4-ramverket, och är baserad på AXELOS ITIL 4 Foundation-certifiering. Kursen är utformad för att den som så önskar skall kunna skriva certifieringstestet under eftermiddagen dag 3. Läs mer

Malmö 25 mars, 25 mars, 13 maj, 3 juni, 3 juni, 3 juli
Stockholm 25 mars, 13 maj, 3 juni, 3 juli
Linköping 25 mars, 13 maj, 3 juni, 3 juli
Umeå 25 mars, 13 maj, 3 juni, 3 juli

Projektledning i IT-projekt Populär

3 dagar

20450 kr

Kod: AK103

Datum: 4 mars, 15 april, 6 maj, 24 juni

Vi är stolta över att kunna säga att 10 000 projektledare har gått denna utbildning sedan starten. En utbildning som ger dig som projektledare den grund, orientering och helhetssyn som behövs för att kunna axla rollen som projektledare och driva framgångsrika projekt. Läs mer

Stockholm 4 mars, 15 april, 6 maj, 24 juni
Göteborg 4 mars, 4 mars, 6 maj, 6 maj, 24 juni, 24 juni
Malmö 4 mars, 15 april, 6 maj, 24 juni
Linköping 4 mars, 6 maj, 24 juni

Teamledaren, teamwork och framgång

2 dagar

13950 kr

Kod: AK302

Datum: 3 april, 21 maj, 13 juni

Genom mängder av forskning och studier om framgång vet vi idag varför vissa team lyckas bättre än andra. Vi vet att ledare och medarbetare som har en stark tro och vilja till att utföra sitt arbete inom tydliga riktlinjer för beteenden lyckas bättre. De värderar också samspelet mellan teamet högre än individuella prestationer. För att lyckas behövs ett bra ledarskap som håller över tid. Läs mer

Göteborg 3 april, 3 april, 21 maj, 13 juni, 13 juni
Malmö 3 april, 21 maj, 13 juni, 13 juni
Stockholm 3 april, 21 maj, 13 juni
Umeå 3 april, 21 maj, 13 juni

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

5 dagar

19700 kr

Kod: AK308

Datum: 11 mars, 8 april, 20 maj, 24 juni, fler

Vill du inspireras, utvecklas och stärkas i din ledarroll? UGL ger dig ökad förståelse för hur dynamiken i en grupp påverkar skeendet och hur olika ledarstilar bör anpassas till gruppens mognad och uppgift. Genom övningar och gruppdiskussioner och återkoppling bygger man på kunskaper om gruppers samvaro och kommunikation samt din egen självinsikt. Läs mer

Stockholm 11 mars, 8 april, 20 maj, 24 juni, 26 augusti, 30 september, 14 oktober, 4 november, 18 november
Göteborg 11 mars, 4 november
Båstad 8 april, 24 juni, 30 september, 18 november

Ledarskap i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: AK104

Datum: 11 mars, 27 maj, 17 juni

Ett framgångsrikt projektledarskap bygger på bra metodkompetens och ett kommunikativt, tydligt personligt ledarskap. I den här kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda ditt projekt till framgång. Läs mer

Stockholm 11 mars, 27 maj, 17 juni
Umeå 11 mars, 27 maj, 17 juni
Linköping 11 mars, 27 maj, 17 juni
Malmö 11 mars, 27 maj, 27 maj, 17 juni

DevOps Fundamentals

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6601

Datum: 4 mars, 23 april, 24 juni

DevOps är en av de mest snabbväxande rörelserna i IT-världen idag och gör det möjligt att kombinera stabil systemförvaltning med agila utvecklingsmetoder. DevOps betonar vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation för att förbättra arbetsflöden och stärka samverkan mellan olika roller vid utveckling, drift och förvaltning av applikationer och IT-tjänster. DevOps Fundamentals är den första kursen i det certifieringsprogram som utformats av organisationen DASA DevOps Agile Skills Association . Kursen riktar sig till utvecklare, IT-tekniker, testare och chefer som vill få en förståelse för DevOps och lära sig terminologi, principer och praxis. Läs mer

Stockholm 4 mars, 24 juni
Malmö 4 mars, 23 april, 24 juni
Linköping 4 mars, 24 juni
Göteborg 4 mars, 24 juni, 24 juni

ITIL 4 - Foundation Update for ITIL Professionals

1 dag

9950 kr

Kod: AK6402

Datum: 8 mars, 18 april, 20 juni

På en dag går vi igenom vad som är nytt inom ITIL 4 i jämförelse med ITIL v3, med fokus på det som omfattas av certifieringen ITIL 4 Foundation. Kursen är speciellt framtagen för att du som redan kan ITIL v3 på Foundation-nivå så snabbt och effektivt som möjligt skall komma på banan med ITIL 4. Läs mer

Göteborg 8 mars, 18 april, 20 juni
Malmö 18 april, 18 april, 20 juni
Stockholm 18 april, 20 juni
Umeå 18 april, 20 juni

Ny som ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK301

Datum: 1 april, 10 juni

Ledarskap kräver att någon frivilligt vill följa! Att vara ny som ledare innebär många nya utmaningar. Både att få förtroendet från medarbetarna att leda men även en hel del arbetsrättsliga kunskaper om vad som gäller som arbetsgivare och chef. Läs mer

Göteborg 1 april, 10 juni, 10 juni
Malmö 1 april, 1 april, 10 juni
Stockholm 1 april, 10 juni
Linköping 1 april, 10 juni

Praktisk Förändringsledning

2 dagar

13950 kr

Kod: AK201

Datum: 8 april, 17 juni

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar. Läs mer

Göteborg 8 april, 17 juni, 17 juni
Malmö 8 april, 8 april, 17 juni
Stockholm 8 april, 17 juni
Linköping 8 april, 17 juni

Projektledning med agila metoder

2 dagar

13950 kr

Kod: AK121

Datum: 25 april, 23 maj

Denna kurs har som mål att klargöra vad agila arbetssätt innebär och hur de bäst kan tillämpas både i projekt, förvaltning och vanligt kontorsarbete. Läs mer

Göteborg 25 april, 23 maj, 23 maj
Malmö 25 april, 25 april, 23 maj
Stockholm 25 april, 23 maj
Linköping 25 april, 23 maj

ITIL® Practitioner

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6201

Datum: 4 april, 16 maj

En 2-dagars kurs som ger praktisk vägledning om hur man inför och anpassar ramverket ITIL för att stödja ditt företags mål. Ta vara på dina ITIL-kunskaper och förädla din vardag med hjälp av ITIL practitioner kursen. Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läs mer

Göteborg 4 april, 4 april, 16 maj, 16 maj
Stockholm 4 april, 16 maj
Malmö 4 april, 16 maj
Linköping 4 april, 16 maj

Avancerade funktioner och analyser i Microsoft Project 2010/2013

2 dagar

11450 kr

Kod: AK141

Datum: 4 april, 23 maj

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om Microsoft Project. Du kan göra egna beräkningar och dra full nytta av informationen i Project. Du kan arbeta med flera projekt som utnyttjar samma resurser och du kan göra analys av data i Excel. Dessutom får du en djupgående kunskap i olika utskriftsalternativ och anpassningar. Läs mer

Stockholm 4 april, 23 maj
Umeå 4 april, 23 maj
Linköping 4 april, 23 maj
Göteborg 4 april, 23 maj

Certifierad Scrum Master Populär

2 dagar

18950 kr

Kod: AK123

Datum: 8 april, 20 maj, 10 juni, 8 juli

Det agila projektramverket Scrum har kraften att transformera din projektstyrning oavsett vilken industri och organisation du är aktiv inom. Faktum är att 66 av alla företag använder Scrum eller liknande varianter idag för sina projekt. Läs mer

Stockholm 8 april, 20 maj, 10 juni, 8 juli
Malmö 20 maj
Göteborg 8 april, 10 juni

Framgångsrik projektdeltagare

1 dagar

6950 kr

Kod: AK105

Datum: 20 maj

För att arbete i projektform ska bli framgångsrikt krävs att hela projektgruppen fungerar väl tillsammans. Den här kursen ger dig grundkunskaper om projektarbetsformen och vad som förväntas av dig som projektdeltagare. Läs mer

Göteborg 20 maj, 20 maj
Malmö 20 maj, 20 maj
Stockholm 20 maj
Linköping 20 maj

Effektiv kravhantering

2 dagar

14600 kr

Kod: K1010

Datum: 21 februari, 11 mars, 19 mars, 25 april, fler

I den här kursen får du lära dig ett flertal tekniker för att samla in, strukturera, prioritera, dokumentera, granska och förvalta krav. Genom att fånga och dokumentera rätt krav på IT-systemet blir fler intressenter nöjdare och kostnaderna minskar. Läs mer

Stockholm 21 februari, 11 mars, 19 mars, 25 april, 16 maj, 3 juni

Att beställa, stödja och utvärdera ett projekt

1 dagar

7950 kr

Kod: AK102

Datum: 13 maj

Den högsta beslutsnivån i projekt är beställaren, vars uppgift bl.a. är att bedöma projektförslag utifrån strategisk betydelse och lönsamhet, förankra och stödja projekt i organisationen. Beställaren beslutar t.ex. om initiering, start, hanterar ändrade förutsättningar löpande i projektet, beslutar om avslut och ansvarar för att mäta projektets effekter. Läs mer

Malmö 13 maj, 13 maj
Stockholm 13 maj
Göteborg 13 maj
Linköping 13 maj

GDPR för drift- och utvecklingsavdelningar

1 dagar

9450 kr

Kod: AK6733

Datum: 5 april

GDPR leder till stora förändringar i hur organisationer hanterar sina personuppgifter. Lagen påverkar hela organisationen, dock har de olika avdelningarna olika utmaningar för att följa GDPR. Denna kurs riktar sig till personer med ledande och instruerande roller inom utvecklings och driftsavdelningar. Läs mer

Malmö 5 april, 5 april
Stockholm 5 april
Göteborg 5 april
Linköping 5 april

Effektiv testmetodik

2 dagar

14600 kr

Kod: K1020

Datum: 14 mars, 2 april, 23 april, 23 maj, fler

En tvådagarskurs som lägger viktiga grunder för att kunna arbeta som testledare eller testare. Vanliga testtekniker, testprocessen och testverktyg är några av de många intressanta ämnen som behandlas. Läs mer

Stockholm 14 mars, 23 april, 23 maj, 17 juni
Malmö 2 april

IREB CPRE

3 dagar

15950 kr

Kod: K1015

Datum: 4 mars, 19 mars, 8 april, 6 maj, fler

REQB och IREB går ihop från och med 1 oktober i 2017. IREB blir då den enda standarden för att bli certifierad kravhanterare. Det här är en kurs för dig som vill höja din status som kravhanterare och för dig som vill bekräfta dina existerande kunskaper. Du lär dig de mest använda metoderna och teknikerna inom kravhantering, både för nyutveckling och förvaltning av system. Efter avslutad kurs tillkommer en examinering för att få en internationell certifiering inom kravhantering. Certifieringen heter IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level. Läs mer

Stockholm 4 mars, 8 april, 6 maj, 10 juni
Malmö 19 mars