Agila metoder - kurser och utbildningar

Agila arbetssätt och metoder

Agila metoder förenklar bevisligen både det dagliga arbetet samtidigt som onödiga uppgifter kan sållas bort då vi med tätare avstämningar säkerställer vad som är önskvärt läge och fokus. Samarbete, transparens och tydlighet är ledstjärnor att följa!

Oavsett om du kommer ifrån systemutvecklarsidan och kanske är bekant med begrepp som Scrum, Kanban, XP med mera eller har en roll där du fångar in krav till agila program, är projektledare och behöver komplettera din erfarenhet kring hur agila projekt kan se ut eller för den del leder en organisation där ni via Management 3.0 eller SAFe vill skala det agila arbetssättet så har Addskills Cornerstone en utbildning som stöttar din resa!

Artikel: Modern Agile + Projektmetodik = A match made in heaven!

Har du hört talas om Modern Agile? Det senaste, och kanske fräschaste, försöket att fånga projektledningens ”Holy Grail”. I den här artikeln lär Nils Lindell oss hur metodiken fungerar samt hur vi kan tillämpa det i vardagen. 

Kurser inom Agila arbetssätt och metoder

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

DevOps Fundamentals

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6601

Datum: 20 februari, 18 maj

DevOps är en av de mest snabbväxande rörelserna i IT-världen idag och gör det möjligt att kombinera stabil systemförvaltning med agila utvecklingsmetoder. DevOps betonar vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation för att förbättra arbetsflöden och stärka samverkan mellan olika roller vid utveckling, drift och förvaltning av applikationer och IT-tjänster. DevOps Fundamentals är den första kursen i det certifieringsprogram som utformats av organisationen DASA DevOps Agile Skills Association . Kursen riktar sig till utvecklare, IT-tekniker, testare och chefer som vill få en förståelse för DevOps och lära sig terminologi, principer och praxis. Läs mer

Stockholm 20 februari, 18 maj
Göteborg 20 februari, 18 maj
Malmö 20 februari, 18 maj
Linköping 20 februari, 18 maj

Projektledning med agila metoder

2 dagar

13950 kr

Kod: AK121

Datum: 30 januari, 8 april, 11 juni

Denna kurs har som mål att klargöra vad agila arbetssätt innebär och hur de bäst kan tillämpas både i projekt, förvaltning och vanligt kontorsarbete. Läs mer

Stockholm 30 januari, 8 april, 11 juni
Göteborg 30 januari, 11 juni
Malmö 8 april, 11 juni

Leading SAFe 4.6 (SA)

2 dagar

19450 kr

Kod: AK150

Datum: 19 februari, 1 april, 14 maj, 17 juni

Scaled Agile Framework SAFe är ett beprövat ramverk för att tillämpa agila, förhållningssätt, arbetssätt och metoder på en hel organisation. SAFe består av tre nivåer: team, program och portföljhantering. Varje nivå tillämpar väsentliga delar av Agile, som till exempel iterationer, timeboxing och budgetcykler. Läs mer

Stockholm 19 februari, 1 april, 14 maj, 17 juni
Göteborg 19 februari
Malmö 1 april

Certifierad Scrum Master Populär

2 dagar

18950 kr

Kod: AK123

Datum: 25 mars, 12 maj

Det agila projektramverket Scrum har kraften att transformera din projektstyrning oavsett vilken industri och organisation du är aktiv inom. Faktum är att 66 av alla företag använder Scrum eller liknande varianter idag för sina projekt. Läs mer

Stockholm 25 mars, 12 maj
Göteborg 25 mars, 12 maj
Malmö 25 mars, 12 maj

Agilt Ledarskap

2 dagar

17450 kr

Kod: AK309

Datum: 23 januari, 29 april, 9 juli

Utbildningen för dig som vill skapa förutsättningar och miljö för agilt arbete. Läs mer

Stockholm 23 januari, 29 april, 9 juli
Göteborg 23 januari
Malmö 29 april

DevOps Engineering on AWS

3 dagar

26950 kr

Kod: GK1979

Datum: 19 februari, 19 maj, 18 augusti

DevOps Engineering on AWS demonstrates how to use the most common DevOps patterns to develop, deploy and maintain applications on AWS. The course covers the core principles of the DevOps methodology and examines a number of use cases applicable to startup, small-medium business, and enterprise development scenarios. Läs mer

Live Online - Anslut hemifrån 19 februari, 19 maj, 18 augusti

SAFe® 4.6 for Teams (Certified SAFe® Practitioner)

2 dagar

19750 kr

Kod: AK151

Datum: 30 januari, 4 maj

For Lean-Agile team members to gain experience as an Agile Team member in a SAFe Agile Release Train ART . Break down features, write user stories, improve team and train processes, and plan and execute Iterations. Läs mer

Stockholm 30 januari, 4 maj

Agil test

1 dag

7900 kr

Kod: K1026

Datum: 14 februari

I denna kurs får du lära dig arbetsgång och tekniker för testarbete i en agil miljö. Kursen är en fortsättningskurs till kursen Effektiv testmetodik. Läs mer

Stockholm 14 februari

UX- & Agil Utveckling

3 dagar

19750 kr

Kod: AK160

Datum: 8 juni

I denna kurs kommer du att lära dig användarcentrerad design och UX i en agil utvecklingsvärld. Kursen besvarar bland annat frågor såsom Vad är UX? , Hur använder vi en målgruppsanalys på bästa sätt? , Hur påverkar agila utvecklingsprocesser arbetet med skapa optimala användarupplevelser? och Vad innebär Agil UX och Lean UX i praktiken? Läs mer

Stockholm 8 juni

Scrum för utvecklingsteamet

3 dagar

24000 kr

Kod: AK125

Datum: Kursen hålls på begäran

Hur ser det ut i praktiken när man jobbar i tvåveckorssprintar, utan överlämningar eller minivattenfall? Hur hänger det här med arkitektur och test ihop med Scrum? Hur uppstår kraven och hur hanterar vi dem egentligen? Läs mer

SAFe® 4.6 for Scrum Master (Certified SAFe® Scrum Master)

2 dagar

19750 kr

Kod: AK152

Datum: Kursen hålls på begäran

For Scrum Masters learning about their role in a SAFe enterprise context. Learn to facilitate Team and Program Level events for successful program execution, explore Scrum in the context of the entire enterprise, and become a servant leader and coach. SAFe Scrum Masters help Agile Teams to deliver the maximum business value that is achievable through SAFe. Läs mer

SAFe® 4.6 Advanced Scrum Master [Certified SAFe® Advanced Scrum Master)

2 dagar

19750 kr

Kod: AK153

Datum: Kursen hålls på begäran

For SAFe Scrum Masters or equivalent responsible for program execution. Learn scalable engineering, DevOps practices, and facilitate cross-team interactions in support of program execution and relentless improvement in an enterprise environment. SAFe Advanced Scrum Masters develop a systems view of the Scrum Master role in an enterprise with a focus on integrated practices for facilitating teams in larger Agile programs. Läs mer

SAFe® 4.6 Product Owner / Product Manager (Certified SAFe® Product Owner/Product Manager)

2 dagar

19750 kr

Kod: AK154

Datum: Kursen hålls på begäran

For Product Management Office PMO professionals to apply Lean-Agile values and principles and economic prioritization, and develop skills writing epics, Capabilities, Features, and user stories within the context of SAFe. Läs mer

Scrum för produktägare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK124

Datum: Kursen hålls på begäran

Den här kursen vänder sig till dig som redan är eller på väg att bli Produktägare. Läs mer

UX- och Agil utveckling - Fortsättningskurs

2 dagar

14750 kr

Kod: AK161

Datum: Kursen hålls på begäran

Detta är en fördjupning av UX-arbetet som vi gått igenom under kursen UX- Agil utveckling. Vi lär oss hur man får UX att fungera i det dagliga arbetet i agila projekt och i olika typer av organisationer. Läs mer

ISTQB Certifiering inom test i agila team

2 dagar

14400 kr

Kod: K1028

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna kurs är för dig som jobbar eller ska jobba med test i agila projekt och vill komplettera din ISTQB-certifiering. Läs mer

Agil HR

2 dagar

14950 kr

Kod: AK315

Datum: Kursen hålls på begäran

Detta är introduktionskursen till agila metoder för dig som arbetar med HR och personalfrågor. Fler och fler organisationer ser nu värdet i att applicera det agila tänkesättet även inom HR, både i det interna arbetet men kanske framför allt i hur en HR-avdelning bidrar till att stötta en organisations lättrörlighet. Läs mer

Management 3.0 – Agilt ledarskap

2 dagar

17900 kr

Kod: AK314

Datum: Kursen hålls på begäran

Management 3.0 är den internationellt erkända utbildningen som både visar praktiska exempel på framgång och samtidigt ger dig verktyg till resan att införa ett agilt ledarskap i din organisation. Läs mer

Kanban Fundamentals

2 dagar

17450 kr

Kod: AK122

Datum: Kursen hålls på begäran

Kanban är en metod som avser att identifiera, prioritera och åtgärda moment i en process för att exempelvis få ett agilt projekt att flyta på effektivt. Kursen fokuserar på att ge dig de grundläggande verktygen för att komma igång med Kanban och därigenom driva de viktigaste förändringarna i ert arbetssätt. Den tar även upp hur Kanban kan kombineras med andra agila metoder. Läs mer

Docker for Enterprise Developers

2 dagar

21950 kr

Kod: DOCK6019

Datum: Kursen hålls på begäran

As the follow-on to the Docker Fundamentals course, Docker for Enterprise Developers is a role-based course designed for an organization s Development and DevOps teams to accelerate their Docker journey in the enterprise. The course covers best practices to containerize and modernize legacy applications or build containerized applications from scratch that are secure, robust, highly available, resilient and self-healing. Läs mer