Agila metoder - kurser och utbildningar

Agila Metoder

Agila metoder förenklar bevisligen både det dagliga arbetet samtidigt som onödiga uppgifter kan sållas bort då vi med tätare avstämningar säkerställer vad som är önskvärt läge och fokus. Samarbete, transparens och tydlighet är ledstjärnor att följa!

Oavsett om du kommer ifrån systemutvecklarsidan och kanske är bekant med begrepp som Scrum, Kanban, XP med mera eller har en roll där du fångar in krav till agila program, är projektledare och behöver komplettera din erfarenhet kring hur agila projekt kan se ut eller för den del leder en organisation där ni via Management 3.0 eller SAFe vill skala det agila arbetssättet så har Addskills Cornerstone en utbildning som stöttar din resa!

Välkommen på föreläsningen "Hälsostrategiska ledare och verksamheter vinner" med Karin Otterbjörk!

Har du viljan, orken, energin och förmågan att vara en ledare "här och nu" och framåt? Det är nog den viktigaste frågan du kan ställa dig om du jobbar som chef och ledare, enligt Karin Otterbjörk. Vill du inspireras till att bli en ledare som jobbar med att stärka dig själv och dina medarbetare?

Varmt välkommen på en kostnadsfri föreläsning med Karin där hon talar om hur hälsostrategiska ledare och verksamheter vinner.

Kurser inom Agila Metoder

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

Certifierad Scrum Master Populär

2 dagar

18950 kr

Kod: AK123

Datum: 8 april, 20 maj, 10 juni, 8 juli, fler

Det agila projektramverket Scrum har kraften att transformera din projektstyrning oavsett vilken industri och organisation du är aktiv inom. Faktum är att 66 av alla företag använder Scrum eller liknande varianter idag för sina projekt. Läs mer

Stockholm 8 april, 20 maj, 10 juni, 8 juli, 26 augusti, 21 oktober, 21 november, 16 december
Malmö 20 maj, 21 november
Göteborg 10 juni, 21 oktober, 16 december

SAFe® 4.6 for Scrum Master (Certified SAFe® Scrum Master)

2 dagar

19750 kr

Kod: AK152

Datum: Kursen hålls på begäran

For Scrum Masters learning about their role in a SAFe enterprise context. Learn to facilitate Team and Program Level events for successful program execution, explore Scrum in the context of the entire enterprise, and become a servant leader and coach. SAFe Scrum Masters help Agile Teams to deliver the maximum business value that is achievable through SAFe. Läs mer

SAFe® 4.6 Advanced Scrum Master [Certified SAFe® Advanced Scrum Master)

2 dagar

19750 kr

Kod: AK153

Datum: Kursen hålls på begäran

For SAFe Scrum Masters or equivalent responsible for program execution. Learn scalable engineering, DevOps practices, and facilitate cross-team interactions in support of program execution and relentless improvement in an enterprise environment. SAFe Advanced Scrum Masters develop a systems view of the Scrum Master role in an enterprise with a focus on integrated practices for facilitating teams in larger Agile programs. Läs mer

SAFe® 4.6 Product Owner / Product Manager (Certified SAFe® Product Owner/Product Manager)

2 dagar

19750 kr

Kod: AK154

Datum: Kursen hålls på begäran

For Product Management Office PMO professionals to apply Lean-Agile values and principles and economic prioritization, and develop skills writing epics, Capabilities, Features, and user stories within the context of SAFe. Läs mer