GDPR - Dataskyddsförordningen

General Data Protection Regulation (GDPR) kallas på svenska för Dataskyddsförordningen och gäller från den 25 maj 2018. Förordningen innefattar reglering av dataskydd, informationsövervakning, informationssäkerhet och inte minst integritetsskydd. Bland föreskrifterna finns även kravet på utnämnande av ett dataskyddsombud (Data Protection Officer/DPO). Genom samarbete med lokala partners och International Association of Privacy Professionals (IAPP) kan vi erbjuda ett heltäckande program av kurser och certifieringar.

Kurser inom GDPR - Dataskyddsförordningen

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

GDPR - Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/EU)

2 dagar

27450 kr

Kod: IAPP-CIPPE

Datum: 18 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj, fler

Utbildningen CIPP E eller CIPP EU med tillhörande certifiering är den europeiska upplagan av Certified Information Privacy Professional CIPP . Kursen innefattar de fundamentala konkreta aspekterna av GDPR som en organisation behöver förhålla sig till och ger en komplett grundförståelse för koncepten i lagar och förordningar rörande integritet och dataskydd. I detta ingår juristiktionslagar, förordningar och tillämpningsmodeller, grundläggande integritetskoncept och principer samt lagkrav för dataöverföring med mera. IAPP anger detta som The what of GDPR knowledge . Läs mer

London 18 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj, 16 juni, 14 juli
Live Online - Anslut hemifrån 18 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj, 16 juni, 14 juli

GDPR - Certified Information Privacy Manager (CIPM)

2 dagar

28450 kr

Kod: IAPP-CIPM

Datum: 20 februari, 16 april, 18 juni

Certified Information Privacy Manager CIPM riktar in sig på utmaningarna som kommer med de fundamentala och ibland omfattande förändringar en organisation kan behöva genomgå för att leva upp till moderna integritetskrav. Hur arbetar jag operativt med integritet inom min organisation? Hur genomför jag en dataflödesrevision eller en konsekvensbedömning för dataskydd? Hur skapar jag en styrningsstruktur? CIPM fokuserar på den praktiska och kulturella tillämpningen av de nyckelbegrepp som fastslagits i CIPP E och de färdigheter som krävs för att hantera sk people factors och andra tillämpningsrelaterade utmaningar som kommer med betydande förändringar och nya ansvarsaspekter. IAPP anger detta som The How of GDPR Management . Läs mer

London 20 februari, 16 april, 18 juni
Live Online - Anslut hemifrån 20 februari, 16 april, 18 juni

GDPR - Certified Information Privacy Technologist (CIPT)

2 dagar

27450 kr

Kod: IAPP-CIPT

Datum: 12 mars, 14 maj, 16 juli

Att få resurserna att leverera resultat på ett effektivt sätt och samtidigt följa regelverken är en utmaning som delas av många. För dig som arbetar med IT, säkerhet, systemdesign eller Service Management, behandlar CIPT det du behöver för att omsätta integritetskrav i den handgripliga verkligheten. Du behöver säkerställa att alla inblandade har medintegritetsaspekten under hela livscykeln. IAPP anger detta som The How of GDPR and Technology . Läs mer

London 12 mars, 14 maj, 16 juli
Live Online - Anslut hemifrån 12 mars, 14 maj, 16 juli

GDPR Practitioner - Från Vad till Hur, från hinder till möjlighet Nyhet

3 dagar

29450 kr

Kod: AK6736

Datum: Kursen hålls på begäran

På denna kurs vänder vi den nya lagstiftningen från business obstacle till business enabler. Med praktiska Hands On-övningar lär du dig Best Practice inom GDPR och dataskydd - metoderna och alternativen för att lyfta organisationen och leva upp till de nya reglerna, samtidigt som verksamheten kan fortsätta rulla på. Läs mer

GDPR för drift- och utvecklingsavdelningar

1 dag

9450 kr

Kod: AK6733

Datum: Kursen hålls på begäran

GDPR leder till stora förändringar i hur organisationer hanterar sina personuppgifter. Lagen påverkar hela organisationen, dock har de olika avdelningarna olika utmaningar för att följa GDPR. Denna kurs riktar sig till personer med ledande och instruerande roller inom utvecklings och driftsavdelningar. Läs mer

GDPR - Introduktion till dataskyddsförordningen

1 dag

9450 kr

Kod: AK6731

Datum: Kursen hålls på begäran

Många pratar och har frågor om EU:s nya Dataskyddsförordning GDPR . Den nya förordningen gäller sedan maj 2018 och har omfattande påverkan på förutsättningarna för hantering av personuppgifter. Läs mer