GDPR för drift- och utvecklingsavdelningar

GDPR leder till stora förändringar i hur organisationer hanterar sina personuppgifter. Lagen påverkar hela organisationen, dock har de olika avdelningarna olika utmaningar för att följa GDPR. Denna kurs riktar sig till personer med ledande och instruerande roller inom utvecklings och driftsavdelningar.

Traditionellt följer en utvecklingsavdelning en utvecklingsprocess som måste ta till sig de nya koncepten som GDPR beskriver som Privacy by Design och konsekvensanalyser samt säkerställa att dessa tas om hand på rätt ställen i den valda processen. En driftavdelning behöver säkerställa att man har korrekta skyddsnivåer utifrån den känslighet av data man har i sina servar. Man behöver även säkerställa att de operativa processerna är uppdaterade för att identifiera och hantera personuppgiftsincidenter.

Kursen börjar med ett övergripande pass kring området för att sedan fokusera på de delar av lagen som är direkt tillämpliga på respektive delar. Andra halvan av dagen bedrivs i workshopform för att definiera vart i utvecklingsprocesser och arbetsmoment som GDPR får påverkan i företagets rutiner.

Kursen beskriver hur tre exempelbolag anpassas till GDPR. Workshopfasen hålls i diskussionsforum utifrån dessa bolag.

Förkunskaper

Du förutsätts ha klart för dig på en principiell nivå vad GDPR innebär.

Inför kursen får du tillgång till e-kursen ”GDPR Awareness” via vår e-learningplattform Addskills Online. Vi rekommenderar dig att lägga åtminstone någon halvtimme på att gå igenom kursen samt göra dess övningsuppgifter.

Kursinnehåll

Varför behövs nya lagar som skyddar personuppgifter?

Grunderna i GDPR

GDPR och IT-arkitektur och riskhantering

  • Arbeta med riskhantering, DPIA
  • Ta fram olika nivåer av dataskydd (privacy by design)
  • Implementera olika nivåer av dataskydd (privacy by design)
  • Identifiera personuppgiftsincidenter
  • Rapportera personuppgiftsincidenter
  • Påverkan på övriga ITIL-processer

GDPR:s påverkan på olika utvecklingsmodeller

GDPR:s påverkan på ITIL

  • Identifiera personuppgiftsincidenter
  • Rapportera personuppgiftsincidenter
  • Påverkan på övriga ITIL-processer

Samarbete med dataskyddsombudet

Hantera externa leverantörer inkl. molntjänster

Kunskapsprov

Diplomutdelning

Om kursen

Pris: 9 450,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod AK6733

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se