Hjärnkoll på kommunikation

Alla ledare och medarbetare kommunicerar, men alla är inte kommunikativa. Att kommunicera handlar mer än om att bara prata och vidarebefordra tankar och känslor, det handlar om att skapa värde.

Utbildningen Hjärnkoll på kommunikation lär dig att skapa värde med hjälp av insikter från den senaste hjärnforskningen.

Att behärska sin kommunikation har många fördelar, dels har man lättare att förstå sig själv och dels göra sig förstådd och förstå andra. Man har lättare för att samarbeta, skapa goda relationer och arbeta mer effektivt. Fördelarna är många, man kan till och med förbättra tidigare dåliga relationer med sitt sätt att tala och lyssna.

Under dessa två dagar kommer vi att skapa en förståelse runt både den egna kommunikationsstilen och andras. Med hjälp av den senaste forskningen inom neurologin får du också insikter i hur du kan undvika missförstånd och felaktiga tolkningar. Du får också med dig kommunikativa verktyg för hur du kan arbeta med konflikter och negativitet.

Studier visar t.ex. att ledare och medarbetare som är bra på att kommunicera har större inflytande på attityder, välbefinnande och prestationer. De är bättre på att motivera, lösa problem och konflikter och nå målen än de som inte är kommunikativa.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig alla som vill utveckla sin kommunikativa förmåga utifrån den senaste hjärnforskningen.

Ur innehållet

 • Hjärnan och kommunikation, filter, tolkningar och missförstånd
 • Vad är min kommunikationsstil, styrkor och svagheter
 • Överbrygga klyftorna mellan olika kommunikationsstilar
 • Hur kommunicerar jag utan att väcka försvar
 • Förstå grunden för påverkan
 • Bli kommunikativ
 • Förutse och undvika vanliga missförstånd – hur man skapar samförstånd
 • Bli medveten om vad som hindrar dig från att kommunicera effektivt
 • Mekanismer för att kunna lyssna effektivt
 • Utveckla en större öppenhet
 • Att kommunicera effektivt även i pressade situationer, hantera svåra känslor
 • Utveckla din emotionella intelligens
 • Transaktionsanalysen, en modell för kommunikation

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 13 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK406

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

6 april

15 juni

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.