Kravdesign

Kursen är en fördjupning för dig som redan behärskar grunderna i kravhantering. Några områden som kursen behandlar är kravmodellering, kravutveckling, kravnedbrytning och dokumentationstekniker.

Denna kurs sker i samarbete med Konsultbolag1 som är ackrediterad kurshållare.

Du lär dig

Tekniker och angreppssätt för kravutveckling, kravnedbrytning och kravdetaljering. Vi går igenom och övar praktiskt på hur du bryter ned och utvecklar krav till en kostnadseffektiv nivå, hur du skapar en struktur för förvaltningsbara krav samt hur du beroende av situation dokumenterar dina krav. Du får även lära dig specifika tekniker så som användningsfall, klassificeringsträd, kravmallar, kravmönster, processmodellering m.m

Vem bör delta?

Kursen riktar sig till den som ska arbeta med att ställa krav eller tolka de krav som någon annan ställt. Exempelvis: Kravanalytiker, förvaltare, beställare, verksamhetsutvecklare, systemägare, testare, utvecklare och IT-arkitekter.

Ämnesområden

Kravhanteringsprocessen 
Kravrocess
Kravnivåer 
Nedbrytning och utveckling av krav 


Insamling- och utvecklingsmetoder 
Intressentanalys
Personas 
Klassificering av krav 
Kvalitetsattribut 
Kravhanteringstekniker i olika utvecklingsmetoder (Scrum, Kanban, RUP osv) 


Agila kravtekniker 
Framtagning av Användarberättelser 
Nedbrytning av användarberättelser 
Förvaltningsbara agila krav 
Användningsfall i agila sammanhang 
Scrum spikar (Spikes) 
Utforskande krav 


Dokumentationstekniker 
Skapa en struktur i kraven 
Användning av kravmönster (patterns) 
Klassificeringsträd 


Användningsfall (Use case) 
Framtagning av användningsfall 
Användningsfall för olika kravnivåer 
Nedbrytning av användningsfall 
Visualisera användningsfall 
Användningsfall i och för förvaltningen 


Kravmodellering 
Hantera begrepp 
Processmodellering 
Informationsmodellering 
Datamodellering (UML) 
Tillståndsmodellering 


Avslutning 
Sammanfattning av kursen 
Tips för vidare läsning 
Användbara länkar

Förkunskaper

Kursen ”Effektiv kravhantering” eller motsvarande kunskaper.

Om kursen

Pris: 14 400,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod K1011

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se