Kravledning

Kursen är en påbyggnad för dig som redan behärskar grunderna i kravarbetet och som nu vill lära dig mera om att planera, leda och följa upp kravarbetet.

Några områden som kursen behandlar är kravledning, kravstrategi, avancerade insamlingstekniker, workshopledning, modellering och effektuppföljning med hjälp av mätetal. Vi diskuterar även en kravledares arbetsuppgifter, befogenheter och ansvarsområden.

Denna kurs sker i samarbete med Konsultbolag1 som är ackrediterad kurshållare.

Du lär dig

Hur du leder och styr kravarbetet mot mätbara krav på en kostnadseffektiv nivå. Tekniker och metoder för planering, smart kravinsamling, modellering, spårbarhet och effektuppföljning. Vi går igenom och övar praktiskt på kravledningsarbetets olika aktiviteter och tekniker så som workshopledning, vision, målstyrning, kravstrategi, kravplan, intressentanalys, begreppsmodulering, mätetal, gruppdynamik, prioriteringstekniker och användning av kreativitetsövningar för att lyckas med kravarbetet.

Vem bör delta?

Kursen riktar sig till den som ska arbeta med att leda kravarbetet, samla in krav eller följa upp kravarbetet. Kursen riktar sig även till dig som vill mäta och följa upp verksamhetsnyttan av införda krav. Exempelvis: kravledare, kravanalytiker, förvaltare, beställare, verksamhetsutvecklare, systemägare, projektledare och IT-arkitekter.

Teori & praktik

Kursen fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Se exempel på övningar nedan.

Exempel på övningar 

 • Planera och leda workshops
 • Parvis prioritering
 • Begreppsmodellering
 • Intressentanalys
 • Tidsestimering
 • Målstyrning
 • Processmodellering

Ämnesområden

 • Planering av kravarbetet 
 • Vision
 • Mål
 • Kravstrategi
 • Kravplan
 • Kravnivåer
 • Tidsestimering

 

 • Workshop 
 • Planering
 • Ledning
 • Genomförande
 • Uppföljning
 • Kravinsamling 
 • Insamlingstekniker
 • Intressentanalys
 • Smarta scenarios
 • Personas

 

 • Kravmodellering 
 • Processmodellering
 • Begreppsmodellering

 

 • Prioritering och urval 
 • Mer om prioritering med MoSCoW
 • Röstningsprioritering
 • Riskbaserad prioritering
 • Visualisera prioriteringen
 • Urval

 

 • Kvalitet på kraven 
 • Kvalitetskriterier
 • Detaljeringsgrad
 • Val av dokumentationsteknik
 • Spårbarhet
 • Mätbara krav
 • Verktygsstöd

 

 • Spårbara krav 
 • Spårbarhet mellan krav
 • Påverkansanalys
 • Koppling mellan test och krav
 • Koppla krav mot mål och vision

 

 • Krav i molnet (cloud computing) 
 • Kravställ tjänster i molnet
 • Kravställ infrastruktur i molnet
 • Kravverktyg och tjänster i molnet

 

 • Kravledare 
 • Kravledarens arbetsuppgifter
 • Kravledarens befogenheter
 • Kravledarens ansvar
 • Styrning av kravarbetet
 • Ledarskapsstilar
 • Gruppdynamik
 • Kreativitetshöjare

 

 • Uppföljning 
 • Mätetal
 • Effektanalys
 • Måluppföljning

 

 • Avslutning 
 • Sammanfattning av kursen
 • Tips för vidare läsning
 • Användbara länkar

Förkunskaper

Kursen ”Effektiv kravhantering” eller motsvarande kunskaper.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 14 400,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod K1012
Boka kursen

Välj ort och kursstart

16 mars

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.