Leda utan att vara chef (det informella ledarskapet)

Brukar du få arbetsuppgifter som du förväntas lösa tillsammans med andra utan att du har en formell ledarbefattning? I den här utbildningen får du möjlighet att utveckla ditt ledarskap med hjälp av personlig utveckling för att verka professionellt i organisationen.

Du är kanske morgondagens ledare. Tidigare försökte man motverka uppkomsten av informella ledare men idag kan man se att de är till stor nytta inom bland annat platta organisationer och projektorganisationer.

Forskningen runt dessa personer har visat att framgångsrika informella ledare besitter speciellt två förmågor, empati och förmågan att tolka och klargöra uppgifter, vilket skapar förtroende i verksamheten. De är också mycket lojala, entusiastiska och verkar för organisationens bästa. Ett viktigt och starkt stöd till den formella ledaren. 

Ur innehållet

Dag 1, Personlig kompetens

 • Uppstart och presentation
 • Tankar runt ledarskap
 • Vikten av legitimitet och emotionell intelligens
 • Grunden för kommunikation, ett neurologiskt perspektiv
 • En kommunikationsmodell; Transaktionsanalysen
 • Arbeta utifrån vision och värdegrunder
 • Förstå faktorer för påverkan och inflytande

Dag 2, Social kompetens och social färdighet

 • Aktivt lyssnande
 • Kommunikationsstilar, PAEI
 • Att leda för effektivitet
 • Att förstå och förhindra konflikter
 • Vikten av förändring

 

Utbildningsmål

När du gått utbildningen har du stärkt din förmåga som informell ledare genom ökad självinsikt med insikter och verktyg för att hantera motivation, kommunikation och samarbete.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som inte har en formell ledarbefattning men som ofta får ansvara för att stödja och leda andra. 

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 13 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK312

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

16 april

24 juni

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.

Vad är det som skiljer en fantastisk ledare från en... ja, ledare?

Låt vår instruktör Christina Haugsöen inspirera dig till att bli en av framtidens ledare med sin artikel om ledarskap.