Microsoft-utbildning hos Cornerstone

Microsoft - Kurser och utbildning

Microsoft har under flera årtionden utgjort basen för IT-miljön på de flesta svenska arbetsplatser med produkter som t.ex. Windows Server 2016, Windows 10, System Center, SharePoint, Exchange samt SQL. Cornerstone tillhandahåller ackrediterad Microsoft-utbildning för IT-tekniker och utvecklare och användare.

Certifieringar

Certifieringar

Få ett kvitto på din kompetens med Microsoft-certifiering.

Kurser inom Microsoft

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Windows Server 2016 - Advanced Skills Update

4 dagar

29450 kr

Kod: T983

Datum: 25 september, 23 oktober, 31 oktober, 20 november, fler

Denna mycket labbintensiva Windows Server 2016-kurs riktar sig till dig som redan kan Windows Server 2012 R2 mycket bra och vill labba med nyheterna i Windows Server 2016 med stöd av en instruktör. Läs mer

Stockholm 25 september, 31 oktober, 18 december, 29 januari, 26 februari, 3 april, 21 maj, 18 juni
Göteborg 25 september, 23 oktober, 31 oktober, 20 november, 18 december, 29 januari, 26 februari, 12 mars, 3 april, 21 maj, 5 juni, 18 juni
Malmö 25 september, 31 oktober, 4 december, 18 december, 29 januari, 12 februari, 26 februari, 3 april, 23 april, 21 maj, 18 juni
Linköping 25 september, 31 oktober, 18 december, 29 januari, 26 februari, 3 april, 21 maj, 18 juni

Grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

2 dagar

7950 kr

Kod: A130

Datum: 25 september, 16 oktober, 23 oktober, 24 oktober, fler

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Excel grundkurs lär dig även att arbeta med listor av olika slag i Excel, hur du hanterar utskrifter samt hur du använder Excels kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Stockholm 25 september, 23 oktober, 24 oktober, 13 november, 11 december, 15 januari
Göteborg 25 september, 23 oktober, 24 oktober, 6 november, 13 november, 11 december, 18 december, 15 januari
Malmö 25 september, 16 oktober, 23 oktober, 24 oktober, 13 november, 22 november, 11 december, 15 januari
Linköping 25 september, 23 oktober, 24 oktober, 13 november, 11 december, 15 januari

Windows ADK, SCCM and MDT - Enterprise Desktop Deployment

3 dagar

24950 kr

Kod: M20695mod

Datum: 11 oktober, 16 oktober, 22 november, 11 december, fler

På denna tredagarskurs lär du dig utvärdera distributionsalternativ för operativsystem och applikationer samt bestämma den lämpligaste strategin för driftsättning, för att sedan implementera en distributionslösning för Windows-enheter som utifrån driftmiljöns behov. Läs mer

Stockholm 11 oktober, 22 november, 20 december, 22 januari, 23 april, 18 juni
Göteborg 11 oktober, 16 oktober, 22 november, 11 december, 20 december, 22 januari, 26 februari, 23 april, 21 maj, 18 juni
Malmö 11 oktober, 22 november, 20 december, 22 januari, 26 mars, 23 april, 18 juni
Linköping 11 oktober, 22 november, 20 december, 22 januari, 23 april, 18 juni

SQL Server 2016 - Administering a Database Infrastructure Populär

5 dagar

32950 kr

Kod: M20764

Datum: 25 september, 9 oktober, 23 oktober, 6 november, fler

Denna utbildning riktar sig till IT-tekniker och databasadministratörer som ska sköta driften av SQL Server. Den tar upp aspekter som åtkomst, rättigheter, datasäkerhet, övervakning och driftsäkerhet samt backup restore. Under kursen används SQL Server 2016, men det allra mesta ser likadant ut i SQL Server 2012 2014. Läs mer

Stockholm 25 september, 23 oktober, 27 november, 18 december, 29 januari
Göteborg 25 september, 9 oktober, 23 oktober, 13 november, 27 november, 18 december, 29 januari
Malmö 25 september, 23 oktober, 6 november, 27 november, 11 december, 18 december, 29 januari
Linköping 25 september, 23 oktober, 27 november, 18 december, 29 januari

Automating Administration with Windows PowerShell Populär

4 dagar

29450 kr

Kod: M10961mod

Datum: 25 september, 16 oktober, 30 oktober, 13 november, fler

Den här utbildningen lär dig kunskaperna i hur du använder PowerShell för administrering och automatisering av Windows-baserade servrar. Läs mer

Stockholm 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december, 15 januari
Göteborg 25 september, 30 oktober, 13 november, 27 november, 18 december, 15 januari
Malmö 25 september, 16 oktober, 30 oktober, 27 november, 18 december, 15 januari
Linköping 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december, 15 januari

System Center Configuration Manager - Managing Clients and Devices

5 dagar

32950 kr

Kod: M20703-1

Datum: 25 september, 23 oktober, 6 november, 20 november, fler

Denna SCCM-utbildning ger dig kunskaper och praktisk övning i att konfigurera och hantera klienter och enheter med hjälp av Microsoft System Center Configuration Manager tillsammans med relaterade verktyg och system. Läs mer

Malmö 25 september, 23 oktober, 6 november, 27 november, 4 december, 18 december, 8 januari
Stockholm 23 oktober, 4 december, 18 december, 8 januari
Göteborg 23 oktober, 20 november, 4 december, 18 december, 8 januari
Linköping 23 oktober, 4 december, 18 december, 8 januari

SQL Server 2016 - Querying Data with Transact-SQL Part 2 Populär

2 dagar

19450 kr

Kod: M20761-2

Datum: 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 16 november, fler

Denna SQL Server 2016-kurs är en lämplig utbildning för alla utvecklare, systemadministratörer eller andra som vill fördjupa sina kunskaper i att skriva till eller ta ut information ur databaser baserade på Microsoft SQL Server. Läs mer

Göteborg 5 oktober, 19 oktober, 16 november, 30 november, 21 december, 25 januari
Stockholm 19 oktober, 16 november, 21 december, 25 januari
Malmö 19 oktober, 2 november, 16 november, 21 december, 25 januari
Linköping 19 oktober, 16 november, 21 december, 25 januari

SQL Server 2016 - Querying Data with Transact-SQL Part 1 Populär

3 dagar

24950 kr

Kod: M20761-1

Datum: 2 oktober, 16 oktober, 30 oktober, 13 november, fler

Denna utbildning ger dig en god förståelse för språket Transact-SQL T-SQL , som är en viktig grund oavsett om din inriktning är databasadministration, databasutveckling eller Business Intelligence. Läs mer

Göteborg 2 oktober, 16 oktober, 13 november, 27 november, 18 december, 22 januari
Stockholm 16 oktober, 13 november, 18 december, 22 januari
Malmö 16 oktober, 30 oktober, 13 november, 18 december, 22 januari
Linköping 16 oktober, 13 november, 18 december, 22 januari

SharePoint för redaktörer och portalansvariga

2 dagar

16950 kr

Kod: A158

Datum: 5 oktober, 26 oktober, 6 november, 16 november, fler

Denna tvådagars SharePoint-kurs riktar sig till dig som ska ansvara för och underhålla struktur och innehåll i en SharePoint-sajt. Läs mer

Göteborg 5 oktober, 6 november, 16 november, 30 november, 21 december, 29 januari
Malmö 26 oktober, 6 november, 30 november, 21 december, 29 januari
Stockholm 6 november, 30 november, 21 december, 29 januari
Linköping 6 november, 30 november, 21 december, 29 januari

Windows Server 2016 - Install, Storage and Compute

5 dagar

32950 kr

Kod: M20740

Datum: 9 oktober, 6 november, 20 november, 4 december, fler

Denna Windows Server 2016-utbildning riktar sig till IT-proffs som arbetar med en IT-miljö baserad på Windows Server. Den går igenom installation av servern samt de tekniker som lägger grunden för serverfunktionalitet inom storage och computing, där servern utgör värd för data och applikationer. Läs mer

Stockholm 9 oktober, 20 november, 18 december, 15 januari
Göteborg 9 oktober, 20 november, 4 december, 18 december, 15 januari
Malmö 9 oktober, 6 november, 20 november, 18 december, 15 januari
Linköping 9 oktober, 20 november, 18 december, 15 januari

Microsoft Azure - Implementing Infrastructure Solutions

5 dagar

32950 kr

Kod: M20533

Datum: 9 oktober, 23 oktober, 20 november, 11 december, fler

Denna kurs riktar sig till IT-personal som har arbetat med On Premide-baserade IT-miljöer med AD DS, virualiseringsteknologier samt applikationer, och som skall rulla ut hela eller delar av en infrastruktur i Azure. Kursen kortas ned från 5 till 4 dagar då vi bedömer att den körs bättre i detta utförande. Läs mer

Malmö 9 oktober, 23 oktober, 20 november, 18 december, 22 januari
Stockholm 23 oktober, 20 november, 18 december, 22 januari
Göteborg 23 oktober, 20 november, 11 december, 18 december, 22 januari
Linköping 23 oktober, 20 november, 18 december, 22 januari

Office 365 - Enabling and Managing

5 dagar

32950 kr

Kod: M20347

Datum: 16 oktober, 30 oktober, 13 november, 4 december, fler

Denna Office 365-kurs för IT-tekniker ger dig utbildning för att utföra förstudie, planering, utformning, utrullning och handhavande av Office 365-baserade IT-tjänster. I detta ingår identitetshantering, beroenden, kravställning och angränsande teknologier som en 365-lösning kan vara beroende av. Läs mer

Stockholm 16 oktober, 13 november, 18 december, 22 januari
Göteborg 16 oktober, 13 november, 4 december, 18 december, 22 januari
Malmö 16 oktober, 30 oktober, 13 november, 18 december, 22 januari
Linköping 16 oktober, 13 november, 18 december, 22 januari

Core Solutions of Microsoft Skype for Business 2015

5 dagar

32950 kr

Kod: M20334

Datum: 4 december, 29 januari, 19 mars, 16 april, fler

Under denna kurs lär du dig att installera, planera och administrera en Microsoft Skype for Business 2015 lösning. Vi går igenom hur du använder en multi-site och high availability lösning, samt problemlösning och felsökning för att kunna underhålla infrastrukturen på bästa sätt. Vi går igenom Skype for business on premise och hur du migrerar från en tidigare version av Lync server. Läs mer

Stockholm 4 december, 29 januari, 19 mars, 14 maj
Göteborg 4 december, 29 januari, 19 mars, 16 april, 14 maj
Malmö 4 december, 29 januari, 19 mars, 14 maj
Linköping 4 december, 29 januari, 19 mars, 14 maj

Fortsättningskurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

2 dagar

8950 kr

Kod: A132

Datum: 19 oktober, 25 oktober, 9 november, 16 november, fler

Fördjupa dina kunskaper inom Excel så att du kan analysera, kontrollera och sammanställa data samt lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Läs mer

Malmö 19 oktober, 25 oktober, 30 november, 13 december, 18 januari
Stockholm 25 oktober, 16 november, 13 december, 18 januari
Göteborg 25 oktober, 9 november, 13 december, 18 januari
Linköping 25 oktober, 13 december, 18 januari

Windows Server 2016 - MCSA Skills Update

5 dagar

32950 kr

Kod: M20743

Datum: 23 oktober, 20 november, 27 november, 4 december, fler

Denna Windows Server 2016-kurs behandlar skillnader i funktionalitet mellan Windows Server 2016 och tidigare versioner. Den behandlar funktionalitet på certifieringsnivån MCSA. Läs mer

Stockholm 23 oktober, 4 december, 15 januari
Göteborg 23 oktober, 27 november, 4 december, 15 januari
Malmö 23 oktober, 20 november, 4 december, 15 januari
Linköping 23 oktober, 4 december, 18 december, 15 januari

Administering Microsoft Exchange Server 2016

5 dagar

32950 kr

Kod: M20345-1

Datum: 6 november, 13 november, 20 november, 4 december, fler

I den här 5-dagars kursen lär du dig att installera, konfigurera och hantera en Exchange Server 2016 miljö. Vi går igenom hur man hanterar mailmottagare, gemensamma mappar, samt hur man nyttjar Exchange Management Shell på mest effektiva sätt. Vi går även igenom hur du hanterar high availability på Exchange Server installationer, samt hur du implementerar Back Up och Recovery lösningar. Under den här kursen kommer du lära dig hur man på bästa sätt övervakar en Exchange Server 2016 driftsättning. Vi går även igenom Exchange Online i en Office 365 miljö. Läs mer

Göteborg 6 november, 13 november, 20 november, 4 december, 15 januari
Stockholm 13 november, 4 december, 15 januari
Malmö 13 november, 4 december, 15 januari
Linköping 13 november, 4 december, 15 januari

SharePoint 2016 - Planning and Administering

5 dagar

32950 kr

Kod: M20339-1

Datum: 23 oktober, 13 november, 20 november, 4 december

Denna Microsoft SharePoint 2016-utbildning ger dig kunskaper och färdigheter planera och administrera en webblösning baserad på SharePoint 2016. Du lär dig att rulla ut, handha och felsöka din SharePoint-miljö, och får även praktiska riktlinjer, best practice och annat som är bra att tänka på när du skall optimera din SharePoint-installation. Läs mer

Stockholm 23 oktober, 13 november, 4 december
Göteborg 23 oktober, 13 november, 20 november, 4 december
Malmö 23 oktober, 13 november, 4 december
Linköping 23 oktober, 13 november, 4 december

Skapa presentationer med Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6450 kr

Kod: A148

Datum: 3 november, 6 november, 21 december, 25 januari

Efter denna PowerPoint kurs kan du skapa professionella presentationer och bildspel. Du kan animera text, diagram och organisationsscheman med både ljud och effekter. Du kan infoga och redigera bilder, t.ex. fotografier, och vet hur du kan använda formgivningsmallar. Under denna kurs i Powerpoint får du dessutom tips om layout och effekter som gör att dina presentationer mottas på bästa sätt. Läs mer

Göteborg 3 november, 6 november, 21 december, 25 januari
Stockholm 6 november, 21 december, 25 januari
Malmö 6 november, 21 december, 25 januari
Linköping 6 november, 21 december, 25 januari

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 1 Populär

3 dagar

16450 kr

Kod: A140

Datum: 25 september, 30 oktober, 4 december

Lyft dina kunskaper i Excel till en ny nivå! Efter denna kurs kan du utnyttja Excels programspråk VBA Visual Basic for Applications för att effektivisera ditt Excelarbete. Du lär dig att skapa funktioner och procedurer och får med dig exempel på hur du kan bygga mer komplexa applikationer i Excel VBA. Läs mer

Stockholm 25 september, 30 oktober, 4 december
Göteborg 25 september, 30 oktober, 4 december
Malmö 25 september, 30 oktober, 4 december
Linköping 25 september, 30 oktober, 4 december

Windows 10 in the Enterprise Populär

2 dagar

19950 kr

Kod: T2266

Datum: 19 oktober, 30 november, 25 januari

I den här workshopen får du lära dig allt som är värt att lära sig när det gäller Windows 10 i en företagsmiljö. Du får labba med de många nyheter som finns i Windows 10 för att på bästa sätt dra nytta av allt det nya i Windows 10 och därmed också framtidssäkra din organisations klientplattform. Läs mer

Stockholm 19 oktober, 30 november, 25 januari
Göteborg 19 oktober, 30 november, 25 januari
Malmö 19 oktober, 30 november, 25 januari
Linköping 19 oktober, 30 november, 25 januari