Azure och virtualisering

Här hittar du våra utbildningar inom Microsofts verktyg och plattformar för molnteknik och virtualisering. Gå kurs inom allt från Azure - såväl systemutveckling som arkitektur och administration av infrastruktur - till virtualisering med Hyper-V, App-V och Virtual Machine Manager (VMM) samt privata molnlösningar med Azure Stack och Private Cloud.

Flest startgarantier i branschen!

Flest startgarantier i branschen!

Som en av Sveriges största utbildningsleverantörer har vi möjlighet att erbjuda garanterad start på en mängd schemalagda kurstillfällen.

Kurser inom Azure och virtualisering

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Microsoft Azure - Implementing Infrastructure Solutions

4 dagar

30950 kr

Kod: M20533mod

Datum: 20 november, 11 december, 18 december, 22 januari, fler

Denna kurs riktar sig till IT-personal som har arbetat med On Premide-baserade IT-miljöer med AD DS, virualiseringsteknologier samt applikationer, och som skall rulla ut hela eller delar av en infrastruktur i Azure. Kursen kortas ned från 5 till 4 dagar då vi bedömer att den körs bättre i detta utförande. Läs mer

Stockholm 20 november, 18 december, 22 januari, 19 februari, 26 mars, 23 april, 11 juni, 2 juli
Göteborg 20 november, 11 december, 18 december, 22 januari, 5 februari, 19 februari, 26 mars, 23 april, 14 maj, 11 juni, 2 juli
Malmö 20 november, 18 december, 22 januari, 19 februari, 5 mars, 26 mars, 23 april, 11 juni, 18 juni, 2 juli
Linköping 20 november, 18 december, 22 januari, 19 februari, 26 mars, 23 april, 11 juni, 2 juli

Windows Server, System Center & Hyper-V - Implementing a Software-Defined DataCenter Nyhet

5 dagar

35450 kr

Kod: M20745

Datum: 27 november, 22 januari, 12 februari, 19 mars, fler

Denna femdagarskurs lär dig implementera och handha en virtualiserings-arkitektur baserad på Virtual Machine Manager VMM 2016. Kursen beskriver även hur du övervakar din infrastruktur med Operations Manager SCOM och skyddar den med Data Protection Manager DPM . Läs mer

Stockholm 27 november, 22 januari, 19 mars, 21 maj
Göteborg 27 november, 22 januari, 12 februari, 19 mars, 21 maj, 2 juli
Malmö 27 november, 22 januari, 19 mars, 9 april, 21 maj
Linköping 27 november, 27 november, 22 januari, 19 mars, 21 maj

Microsoft Azure Fundamentals

2 dagar

19450 kr

Kod: M10979

Datum: 13 november, 15 februari, 22 mars, 2 maj, fler

Denna Azure-kurs riktar sig till professionell IT-personal som skall börja arbeta med Microsoft Azure. Den ger de grundläggande kunskaperna du behöver för att hantera och utvärdera Azure, oavsett om du är tekniker, utvecklare eller arbetar med databaser. Läs mer

Stockholm 13 november, 15 februari, 14 juni
Göteborg 13 november, 15 februari, 2 maj, 14 juni
Malmö 13 november, 15 februari, 22 mars, 14 juni
Linköping 13 november, 15 februari, 14 juni

Microsoft Azure - Architecting Workshop Nyhet

3 dagar

25950 kr

Kod: M40442

Datum: 6 november, 21 februari, 7 maj

Denna workshop ger dig kunskaper som är nödvändiga för att utforma Azure-baserade lösningar, och är relevant för såväl infrastrukturellt arbete som applikationsutveckling. Arbetet i klassrummet börjar med en genomgång av de förkunskapsstudier som du utfört innan kursen. Vi arbetar sedan i grupper med flertalet verklighetsbaserade fallstudier för att utforma lösningar för Microsoft Azure. Läs mer

Stockholm 6 november, 21 februari, 7 maj
Göteborg 6 november, 21 februari, 7 maj
Malmö 6 november, 21 februari, 7 maj
Linköping 6 november, 21 februari, 7 maj

Developing Windows Azure and Web Services

5 dagar

35450 kr

Kod: M20487

Datum: 4 december, 12 februari, 28 maj

Denna kurs riktar sig till .Net-utvecklare som skall designa och utveckla tjänster som hämtar och modifierar data lokalt och eller mot externa källor. Kursen är baserad på Visual Studio 2012 och .NET 4.5, och behandlar även utveckling och publicering till hybridmiljöer av Windows Azure och servrar på plats. Läs mer

Stockholm 4 december, 12 februari, 28 maj
Göteborg 4 december, 12 februari, 28 maj
Malmö 4 december, 12 februari, 28 maj
Linköping 4 december, 12 februari, 28 maj

Developing Microsoft Azure Solutions

4 dagar

30950 kr

Kod: M20532

Datum: 27 november, 19 mars, 11 juni

Under den här kursen lär du dig hur du flyttar en befintlig ASP .NET MVC-applikation till Azure och utökar applikationens funktionalitet. Fokus under kursen ligger på arkitektur och nödvändiga hänsynstaganden när du skapar applikationer med hög tillgänglighet i molnet. Läs mer

Stockholm 27 november, 19 mars, 11 juni
Göteborg 27 november, 19 mars, 11 juni
Malmö 27 november, 19 mars, 11 juni
Linköping 27 november, 19 mars, 11 juni

Microsoft Azure Stack - Configuring and Operating a Hybrid Cloud

5 dagar

34950 kr

Kod: M10995

Datum: 12 mars, 11 juni

Denna Azure Stack-kurs ger dig som tjänsteadministratör, devops eller molnarkitekt den utbildning du behöver för att få upp en Azure Stack-baserad infrastruktur-lösning i ett lokalt datacenter, samt konfigurera denna korrekt. Läs mer

Stockholm 12 mars, 11 juni
Göteborg 12 mars, 12 mars, 11 juni
Malmö 12 mars, 12 mars, 11 juni
Linköping 12 mars, 12 mars, 11 juni

Microsoft Azure - Integrating On-Premises Core Infrastructure

3 dagar

25950 kr

Kod: M10992

Datum: 11 december, 19 februari, 12 mars, 21 maj

Denna tredagars Azure hybrid-kurs behandlar flertalet Azure-komponenter, såsom Azure Compute, Azure Storage samt nätverkstjänster som kan utnyttjas vid implementation av hybridlösningar. I detta sammanhang innebär begreppet hybrid att integrera infrastruktur-teknologier i kundens eget datacenter med Azure IaaS- och PaaS-tjänster. Läs mer

Stockholm 11 december, 19 februari, 21 maj
Linköping 11 december, 19 februari
Umeå 11 december, 19 februari
Göteborg 11 december, 19 februari, 12 mars

Cloud-Based Integration Using Azure Logic Apps

5 dagar

39450 kr

Kod: A321

Datum: 13 november, 16 april

Attendees of this course will learn how to build cloud-hosted integration solutions that utilize the power of Microsoft Azure. The Azure cloud platform offers a vast variety of diverse services to help enterprises build powerful solutions. In this course, students learn how to create enterprise-grade integration solutions using Logic Apps, API Apps, the Enterprise Integration Pack, and Azure Service Bus. Läs mer

Stockholm 13 november, 16 april
Göteborg 13 november, 16 april
Malmö 13 november, 16 april
Linköping 13 november, 16 april

SQL Server 2016 - Database Provisioning On Azure Nyhet

2 dagar

19450 kr

Kod: M20765-2

Datum: 9 november, 7 december

Denna utbildning riktar sig till IT-tekniker och databasadministratörer som vill lära sig att utnyttja Azure för driften av SQL Server. Under kursen används SQL Server 2016, men det allra mesta ser likadant ut i SQL Server 2012 2014. Läs mer

Stockholm 9 november, 7 december
Göteborg 9 november, 7 december
Malmö 9 november, 7 december
Linköping 9 november, 7 december

Virtualizing Enterprise Desktops and Apps

3 dagar

26950 kr

Kod: M20694mod

Datum: 15 januari, 16 april

Vill du lära dig allt om hur du implementerar Remote Desktop Services RDS i Windows Server 2012 R2? Och vill du veta hur långt du kommer utan Citrix? Då är detta kursen för dig! Under kursen lär du dig att planera en RDS-lösning, oavsett hur enkla eller komplicerade behov du har. Du får även lära dig att genomföra din plan och att installera och konfigurera Remote Desktop Services. RDS har idag tre olika användningsområden Remote Desktop, VDI och RemoteApps. Vi tar det från grunden och hela vägen upp till stora lastbalanserade RDS-serverfarmar. Läs mer

Stockholm 15 januari, 16 april
Göteborg 15 januari, 16 april
Malmö 15 januari, 16 april
Linköping 15 januari, 16 april

Microsoft Azure AD - Integrating On-Premises Identity Infrastructure

2 dagar

19450 kr

Kod: M10993

Datum: 14 december, 8 februari, 22 februari, 15 mars, fler

På denna tvådagarskurs lär du dig integrera en Windows Server-baserad AD DS-miljö med Azure AD till en sammanhållen katalogtjänst, samt övervaka integrationsstatus och implementera flerfaktor-autentisering. Du lär dig även att använda Azure RMS till att skydda känsliga dokument. Läs mer

Stockholm (English) 14 december
Malmö 8 februari, 22 februari
Stockholm 22 februari, 24 maj
Göteborg 22 februari, 15 mars

Cloud-based Development with Microsoft Azure and Office 365

5 dagar

35450 kr

Kod: A311

Datum: 9 oktober, 4 december

Cloud-based Development with Microsoft Azure and Office 365 is an intensive five-day course that teaches students how to develop and deploy custom software solutions to the Microsoft cloud using Microsoft Azure, Office 365 and SharePoint Online. The course examines developing with Microsoft Azure services, extending SharePoint Online and leveraging the authentication services provided through Azure Active Directory. Along the way. students will be exposed to cutting edge topics such as programming with the Microsoft Graph API and developing client-side web parts using the SharePoint Framework. Läs mer

Stockholm 9 oktober, 4 december

Windows Server Hyper-V and System Center VMM - Server Virtualization

5 dagar

32950 kr

Kod: M20409

Datum: Kursen hålls på begäran

Under den här kursen lär dig hur du installerar och konfigurerar Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. Den här kursen är lämplig för dig som kan grunderna i Hyper-V och vill lära dig mer om Virtual Machine Manager. Läs mer

Microsoft App-V - Application Virtualization

3 dagar

26950 kr

Kod: CQ-APP

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna kurs ger dig en djupgående genomgång av applikationsvirtualisering, med fokus på att bereda applikationspaket för virtualisering, s.k. Sequencing. Applikationsvirtualisering är ett utmärkt sätt att förse användare med de applikationer de behöver, när de behöver det och på den dator de för stunden arbetar. Läs mer