Office-utbildning

Office-paketet - Kurser och utbildning

Microsoft Office är en produktsvit som kombinerar flera olika typer av programvara för att skapa dokument, kalkylblad och presentationer samt för att hantera e-post. Det finns många möjligheter med Office-paketet om du bara vet hur det kan användas. Har du full insikt i hur Office kan underlätta din och dina medarbetares vardag? Vi kan erbjuda allt från grundkurser i Word, Excel, PowerPoint, OneNote och Outlook till avancerade utbildningar där programmering och skapande av databaser står i fokus. Våra kurser riktar sig mot dig som arbetar som controller, ekonomichef, analytiker, IT-proffs eller helt enkelt vill lära dig använda Office-paketet på ett optimalt sätt. Grundkurs eller fördjupning, vi kan erbjuda våra utbildningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Umeå eller som distanskurs/onlineutbildning. Nedan hittar du vårt utbud av kurser i Office 2016 samt äldre versioner av Microsoft Office. Vi kan även skräddarsy utbildningar som passar perfekt utifrån dina behov. 

Addskills Online

Addskills Online: E-learning där du vill!

Vi erbjuder onlineutbildningar i Microsoft Office 365, Office 2013, 2010 och 2016.

Kurser inom Office-paketet

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Fortsättningskurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

2 dagar

8950 kr

Kod: A132

Datum: 29 augusti, 10 september, 26 september, 10 oktober, fler

Fördjupa dina kunskaper inom Excel så att du kan analysera, kontrollera och sammanställa data samt lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Läs mer

Stockholm 29 augusti, 10 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 14 november, 28 november, 19 december, 23 januari
Göteborg 29 augusti, 10 september, 10 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 24 oktober, 14 november, 28 november, 19 december, 19 december, 23 januari
Malmö 29 augusti, 10 september, 26 september, 10 oktober, 10 oktober, 24 oktober, 14 november, 28 november, 28 november, 19 december, 23 januari
Linköping 29 augusti, 10 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 14 november, 28 november, 19 december, 23 januari

Grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

2 dagar

7950 kr

Kod: A130

Datum: 27 augusti, 12 september, 24 september, 8 oktober, fler

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Excel grundkurs lär dig även att arbeta med listor av olika slag i Excel, hur du hanterar utskrifter samt hur du använder Excels kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Stockholm 27 augusti, 12 september, 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 12 november, 26 november, 17 december, 21 januari
Göteborg 27 augusti, 12 september, 12 september, 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 22 oktober, 12 november, 26 november, 17 december, 17 december, 21 januari
Malmö 27 augusti, 12 september, 24 september, 8 oktober, 8 oktober, 22 oktober, 12 november, 26 november, 26 november, 17 december, 21 januari
Linköping 27 augusti, 12 september, 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 12 november, 26 november, 17 december, 21 januari

Skapa presentationer med Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6450 kr

Kod: A148

Datum: 20 september, 15 oktober, 8 november

Efter denna PowerPoint kurs kan du skapa professionella presentationer och bildspel. Du kan animera text, diagram och organisationsscheman med både ljud och effekter. Du kan infoga och redigera bilder, t.ex. fotografier, och vet hur du kan använda formgivningsmallar. Under denna kurs i Powerpoint får du dessutom tips om layout och effekter som gör att dina presentationer mottas på bästa sätt. Läs mer

Stockholm 20 september, 15 oktober, 8 november
Göteborg 20 september, 15 oktober, 15 oktober, 8 november
Malmö 20 september, 20 september, 15 oktober, 8 november
Linköping 20 september, 15 oktober, 8 november

Accelererad grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

6450 kr

Kod: A131

Datum: 19 oktober, 19 november, 10 december

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Du får även lära dig hur man hur man arbetar med listor av olika slag i Excel, hur man hanterar utskrifter samt hur man använder Excels så kallade kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Stockholm 19 oktober, 19 november, 10 december
Umeå 19 oktober, 19 november, 10 december
Göteborg 19 oktober, 19 november, 19 november, 10 december
Malmö 19 oktober, 19 oktober, 19 november, 10 december

Arbeta smartare med Office 365

1 dagar

6950 kr

Kod: A103

Datum: 24 augusti, 16 november, 21 december

I denna kurs går vi igenom de produkter som ingår i Office 365 ur ett användarperspektiv och hur de stödjer ett modernt arbetssätt. Fokus ligger på samarbete, kommunikation och effektivitet och efter kursen förstår du vad OneDrive, SharePoint, Planner, Teams och Skype for Business är, samt hur dessa integreras med dina vanliga Officeprodukter som Word, Excel och Outlook. Läs mer

Stockholm 24 augusti, 16 november, 21 december
Göteborg 24 augusti, 24 augusti, 16 november, 21 december
Malmö 24 augusti, 16 november, 21 december
Linköping 24 augusti, 16 november, 21 december

Skapa avancerade presentationer med Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016

1 dagar

6950 kr

Kod: A149

Datum: 21 september, 16 oktober, 9 november

Efter kursen kan du skapa avancerade och professionella bildspel. Du kan infoga och länka diagram och kalkyler från Excel och kan skapa anpassade bildspel för olika målgrupper och situationer. Du kan infoga video- och ljudklipp och du har god kunskap om hur du gör avancerade effekter och animeringar i ditt bildspel. Läs mer

Stockholm 21 september, 16 oktober, 9 november
Göteborg 21 september, 16 oktober, 9 november
Malmö 21 september, 16 oktober, 9 november
Linköping 21 september, 16 oktober, 9 november

Arbeta effektivt med Microsoft Word 2010/2013/2016

1 dagar

6450 kr

Kod: A112

Datum: 31 augusti, 16 november

Efter kursen kan du skriva de vanligaste typerna av dokument. Du lär dig att redigera och formatera text, använda tabbar, indrag och tabellfunktionen. Läs mer

Stockholm 31 augusti, 16 november
Göteborg 31 augusti, 16 november, 16 november
Malmö 31 augusti, 16 november
Linköping 31 augusti, 16 november

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 1 Populär

3 dagar

16450 kr

Kod: A140

Datum: 19 september, 31 oktober

Lyft dina kunskaper i Excel till en ny nivå! Efter denna kurs kan du utnyttja Excels programspråk VBA Visual Basic for Applications för att effektivisera ditt Excelarbete. Du lär dig att skapa funktioner och procedurer och får med dig exempel på hur du kan bygga mer komplexa applikationer i Excel VBA. Läs mer

Stockholm 19 september, 31 oktober
Göteborg 19 september, 19 september, 31 oktober
Malmö 19 september, 31 oktober
Linköping 19 september, 31 oktober

Arbeta med mallar, formulär och makron i Microsoft Word 2010/2013/2016

2 dagar

8950 kr

Kod: A115

Datum: 3 september, 29 oktober

Efter denna Word-kurs kan du skapa dokumentmallar med viss automatik som enkelt kan användas av andra på ditt företag. Du kan skapa dokumentteman som innehåller temafärger och teckensnitt för ett enhetligt utseende i dina dokument. Vidare har du fått en inblick i hur du skapar egna Word-makron och hur makrokod kan redigeras. Du kan också skapa formulär med innehållskontroller och fördefinierade fält för ifyllnad. Läs mer

Stockholm 3 september, 29 oktober
Göteborg 3 september, 29 oktober
Malmö 3 september, 29 oktober
Linköping 3 september, 29 oktober

Hantera pivottabeller och listor i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6950 kr

Kod: A134

Datum: 31 augusti, 15 november

Lär dig att skapa avancerade pivottabeller, använda avancerade filter och att hämta externa data till Excel. Läs mer

Stockholm 31 augusti, 15 november
Göteborg 31 augusti, 15 november
Malmö 31 augusti, 15 november
Linköping 31 augusti, 15 november

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2016

2 dagar

11450 kr

Kod: A135

Datum: 17 september, 13 december

I Excel 2016 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande. Efter denna kurs kan du importera och analysera data från flera olika källor med PowerPivot. Du vet vilka möjligheter Excel ger dig för att definiera uppdaterbara frågor som omvandlar kolumner till rader, byter ut punkter mot kommatecken och på annat sätt städar ditt data. Du kan skapa relationer mellan de tabeller som skapas och sedan skapa interaktiva rapporter i Power View, som t.ex. gör att en klickning i ett diagram filtrerar andra diagram och tabeller. Läs mer

Stockholm 17 september, 13 december
Linköping 17 september, 13 december
Umeå 17 september, 13 december
Göteborg 17 september, 13 december

Avtal och dokumentationer med Microsoft Word 2010/2013/2016

1 dagar

6950 kr

Kod: A118

Datum: 12 oktober, 23 november

Att skriva avtal och dokumentationer på ett effektivt och enhetligt sätt kräver en del kunskaper av författaren. Läs mer

Stockholm 12 oktober, 23 november
Göteborg 12 oktober, 23 november
Malmö 12 oktober, 23 november
Linköping 12 oktober, 23 november

Hantera, strukturera och presentera data med Microsoft Access 2010/2013/2016

3 dagar

12450 kr

Kod: A175

Datum: 10 oktober, 10 december

Med databashanteraren Microsoft Access hanterar och strukturerar du stora informationsmängder på ett enkelt sätt. Du kan sedan ta ut rapporter och statistik för analys. Läs mer

Stockholm 10 oktober, 10 december
Göteborg 10 oktober, 10 december
Malmö 10 oktober, 10 december
Linköping 10 oktober, 10 december

Effektiv kommunikation och uppföljning med Microsoft Outlook 2010/2013/2016

1 dagar

6450 kr

Kod: A166

Datum: 28 september, 22 november

Tillbringa mindre tid i Outlook än du gjort tidigare genom att skapa dig en bättre överblick och struktur. Kursen lär dig inställningar och knep som förenklar och automatiserar hanteringen både för dig och för mottagaren av dina mejl. Du kommer lättare kunna skapa dig en överblick över dagens och eller veckans åtaganden. Läs mer

Stockholm 28 september, 22 november
Göteborg 28 september, 22 november
Malmö 28 september, 22 november
Linköping 28 september, 22 november

Visualisera och dokumentera med Microsoft Visio 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6950 kr

Kod: A186

Datum: 14 september, 1 oktober

Efter kursen kan du använda Microsoft Visio för att skapa avancerade flödesscheman, datamodeller för databaser samt visualisera affärslogik. Du kan även skapa blockdiagram och dokumentera databaser, webbsiter, nätverk, organisationsscheman och objektrelationer. Läs mer

Göteborg 14 september, 1 oktober
Stockholm 1 oktober
Malmö 1 oktober
Linköping 1 oktober

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 2

3 dagar

16450 kr

Kod: A141

Datum: 3 oktober

Här får du kunskapen som behövs för att skapa komplexa applikationer i Excel. Du vet hur du från din Excelapplikation kan styra de andra Officeprogrammen så att de utför vissa uppgifter, t ex skriver ut en rapport i Word. Du kan hämta data från olika typer av databaser. Du kan presentera data i diagram och pivottabeller som snabbt skapas med hjälp av makron. Du lär dig också hur du enkelt distribuerar dessa applikationer till andra användare. Läs mer

Stockholm 3 oktober
Göteborg 3 oktober
Malmö 3 oktober
Linköping 3 oktober

Samarbeta effektivare med Microsoft OneNote 2010/2013/2016

1 dagar

6950 kr

Kod: A170

Datum: 18 oktober

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur man kan lagra och dela information på ett och samma lättåtkomliga ställe. Läs mer

Stockholm 18 oktober
Umeå 18 oktober
Göteborg 18 oktober
Malmö 18 oktober

Hantera funktioner i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

6950 kr

Kod: A133

Datum: 5 oktober

Här får du fördjupade kunskaper om Excels kalkylbladsfunktioner. Du kan bl a använda funktioner för att söka värden i listor, hantera text, statistiska funktioner, finansiella funktioner och är bekant med funktionerna i Analysis Toolpak. Läromedlet består av en bok, med teori och övningar. Läs mer

Stockholm 5 oktober
Göteborg 5 oktober
Malmö 5 oktober
Linköping 5 oktober

Arbeta effektivt med Windows och Office

1 dagar

6450 kr

Kod: A101

Datum: 28 september

På denna kurs lär du dig vad som behövs för att kunna hantera din dator och operativsystemet Windows med menyer, dialogrutor och fönster. Du skapar mappar och kopierar, flyttar och raderar filer. Du får reda på vad de olika programmen i Microsoft Office används till och lär dig att söka information på Internet. Läs mer

Stockholm 28 september
Göteborg 28 september
Malmö 28 september
Linköping 28 september

Kommunicera och samarbeta med Microsoft Skype för företag 2015

1 dagar

6450 kr

Kod: A160

Datum: 23 november

Skype för företag är en integrerad del av Microsofts produktivitetsplattform och är tillsammans med Exchange Server och Office en komplett lösning för kommunikation som både inkluderar e-post, röstsamtal, chat liksom ljud- och videokonferens på ett och samma ställe. Under den här kursen får du en bred översikt och lär dig hantera all grundfunktionalitet kring hur du kan kommunicera med Skype för företag. Läs mer

Stockholm 23 november
Göteborg 23 november
Malmö 23 november
Linköping 23 november