Office-utbildning

Office-paketet - Kurser och utbildning

Microsoft Office är en produktsvit som kombinerar flera olika typer av programvara för att skapa dokument, kalkylblad och presentationer samt för att hantera e-post. Det finns många möjligheter med Office-paketet om du bara vet hur det kan användas. Har du full insikt i hur Office kan underlätta din och dina medarbetares vardag? Vi kan erbjuda allt från grundkurser i Word, Excel, PowerPoint, OneNote och Outlook till avancerade utbildningar där programmering och skapande av databaser står i fokus. Våra kurser riktar sig mot dig som arbetar som controller, ekonomichef, analytiker, IT-proffs eller helt enkelt vill lära dig använda Office-paketet på ett optimalt sätt. Grundkurs eller fördjupning, vi kan erbjuda våra utbildningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Umeå eller som distanskurs/onlineutbildning. Nedan hittar du vårt utbud av kurser i Office 2016 samt äldre versioner av Microsoft Office. Vi kan även skräddarsy utbildningar som passar perfekt utifrån dina behov. 

Addskills Online

Addskills Online: E-learning där du vill!

Vi erbjuder onlineutbildningar i Microsoft Office 365, Office 2013, 2010 och 2016.

Kurser inom Office-paketet

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

2 dagar

7950 kr

Kod: A130

Datum: 12 februari, 19 februari, 12 mars, 27 mars, fler

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Excel grundkurs lär dig även att arbeta med listor av olika slag i Excel, hur du hanterar utskrifter samt hur du använder Excels kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Stockholm 12 februari, 12 mars, 9 april, 2 maj, 14 maj, 4 juni, 25 juni, 27 augusti
Göteborg 12 februari, 12 mars, 27 mars, 9 april, 2 maj, 14 maj, 28 maj, 4 juni, 25 juni, 27 augusti
Malmö 12 februari, 19 februari, 12 mars, 9 april, 2 maj, 14 maj, 4 juni, 11 juni, 25 juni, 27 augusti
Linköping 12 februari, 12 mars, 9 april, 2 maj, 14 maj, 4 juni, 25 juni, 27 augusti

Fortsättningskurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

2 dagar

8950 kr

Kod: A132

Datum: 14 februari, 21 februari, 15 mars, 28 mars, fler

Fördjupa dina kunskaper inom Excel så att du kan analysera, kontrollera och sammanställa data samt lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Läs mer

Stockholm 14 februari, 15 mars, 3 april, 12 april, 7 maj, 7 juni, 27 juni, 29 augusti
Göteborg 14 februari, 15 mars, 28 mars, 3 april, 12 april, 7 maj, 30 maj, 7 juni, 27 juni, 29 augusti
Malmö 14 februari, 21 februari, 15 mars, 3 april, 12 april, 7 maj, 7 juni, 13 juni, 27 juni, 29 augusti
Linköping 14 februari, 15 mars, 3 april, 12 april, 7 maj, 7 juni, 27 juni, 29 augusti

Skapa presentationer med Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6450 kr

Kod: A148

Datum: 8 februari, 5 mars, 7 maj, 21 maj, fler

Efter denna PowerPoint kurs kan du skapa professionella presentationer och bildspel. Du kan animera text, diagram och organisationsscheman med både ljud och effekter. Du kan infoga och redigera bilder, t.ex. fotografier, och vet hur du kan använda formgivningsmallar. Under denna kurs i Powerpoint får du dessutom tips om layout och effekter som gör att dina presentationer mottas på bästa sätt. Läs mer

Göteborg 8 februari, 5 mars, 7 maj, 11 juni, 25 juni, 16 augusti
Stockholm 5 mars, 7 maj, 11 juni, 16 augusti
Malmö 5 mars, 7 maj, 21 maj, 11 juni, 16 augusti
Linköping 5 mars, 7 maj, 11 juni, 16 augusti

Skapa avancerade presentationer med Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016

1 dagar

6950 kr

Kod: A149

Datum: 26 januari, 6 mars, 8 maj, 12 juni, fler

Efter kursen kan du skapa avancerade och professionella bildspel. Du kan infoga och länka diagram och kalkyler från Excel och kan skapa anpassade bildspel för olika målgrupper och situationer. Du kan infoga video- och ljudklipp och du har god kunskap om hur du gör avancerade effekter och animeringar i ditt bildspel. Läs mer

Stockholm 26 januari, 6 mars, 8 maj, 12 juni, 17 augusti
Göteborg 26 januari, 8 maj, 12 juni, 17 augusti
Malmö 26 januari, 8 maj, 12 juni, 17 augusti
Linköping 26 januari, 8 maj, 12 juni, 17 augusti

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 1 Populär

3 dagar

16450 kr

Kod: A140

Datum: 14 februari, 7 mars, 26 mars, 23 april, fler

Lyft dina kunskaper i Excel till en ny nivå! Efter denna kurs kan du utnyttja Excels programspråk VBA Visual Basic for Applications för att effektivisera ditt Excelarbete. Du lär dig att skapa funktioner och procedurer och får med dig exempel på hur du kan bygga mer komplexa applikationer i Excel VBA. Läs mer

Stockholm 14 februari, 26 mars, 23 april, 27 juni
Göteborg 14 februari, 7 mars, 26 mars, 23 april, 27 juni
Malmö 14 februari, 26 mars, 23 april, 27 juni
Linköping 14 februari, 26 mars, 23 april, 27 juni

Accelererad grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

6450 kr

Kod: A131

Datum: 14 mars, 11 april, 16 maj

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Du får även lära dig hur man hur man arbetar med listor av olika slag i Excel, hur man hanterar utskrifter samt hur man använder Excels så kallade kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Stockholm 14 mars, 11 april, 16 maj
Linköping 14 mars, 11 april, 16 maj
Umeå 14 mars, 11 april, 16 maj
Göteborg 14 mars, 11 april, 16 maj

Hantera pivottabeller och listor i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6950 kr

Kod: A134

Datum: 2 februari, 23 februari, 18 maj, 1 juni

Lär dig att skapa avancerade pivottabeller, använda avancerade filter och att hämta externa data till Excel. Läs mer

Stockholm 2 februari, 18 maj
Göteborg 2 februari, 18 maj, 1 juni
Malmö 2 februari, 23 februari, 18 maj
Linköping 2 februari, 18 maj

Arbeta effektivt med Microsoft Word 2010/2013/2016

1 dagar

6450 kr

Kod: A112

Datum: 24 januari, 26 februari, 6 april, 4 maj

Efter kursen kan du skriva de vanligaste typerna av dokument. Du lär dig att redigera och formatera text, använda tabbar, indrag och tabellfunktionen. Läs mer

Stockholm 24 januari, 4 maj
Göteborg 24 januari, 6 april, 4 maj
Malmö 24 januari, 26 februari, 4 maj
Linköping 24 januari, 4 maj

Visualisera och dokumentera med Microsoft Visio 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6950 kr

Kod: A186

Datum: 23 februari, 23 mars, 21 maj

Efter kursen kan du använda Microsoft Visio för att skapa avancerade flödesscheman, datamodeller för databaser samt visualisera affärslogik. Du kan även skapa blockdiagram och dokumentera databaser, webbsiter, nätverk, organisationsscheman och objektrelationer. Läs mer

Göteborg 23 februari, 23 mars, 21 maj
Stockholm 23 mars, 21 maj
Malmö 23 mars, 21 maj
Linköping 23 mars, 21 maj

Effektiv kommunikation och uppföljning med Microsoft Outlook 2010/2013/2016

1 dagar

6450 kr

Kod: A166

Datum: 16 februari, 9 maj

Tillbringa mindre tid i Outlook än du gjort tidigare genom att skapa dig en bättre överblick och struktur. Kursen lär dig inställningar och knep som förenklar och automatiserar hanteringen både för dig och för mottagaren av dina mejl. Du kommer lättare kunna skapa dig en överblick över dagens och eller veckans åtaganden. Läs mer

Stockholm 16 februari, 9 maj
Göteborg 16 februari, 9 maj
Malmö 16 februari, 9 maj
Linköping 16 februari, 9 maj

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2016

2 dagar

11450 kr

Kod: A135

Datum: 19 mars, 18 juni

I Excel 2016 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande. Efter denna kurs kan du importera och analysera data från flera olika källor med PowerPivot. Du vet vilka möjligheter Excel ger dig för att definiera uppdaterbara frågor som omvandlar kolumner till rader, byter ut punkter mot kommatecken och på annat sätt städar ditt data. Du kan skapa relationer mellan de tabeller som skapas och sedan skapa interaktiva rapporter i Power View, som t.ex. gör att en klickning i ett diagram filtrerar andra diagram och tabeller. Läs mer

Stockholm 19 mars, 18 juni
Göteborg 19 mars, 18 juni
Malmö 19 mars, 18 juni
Linköping 19 mars, 18 juni

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2013

2 dagar

11450 kr

Kod: A138

Datum: 21 mars, 20 juni

I Excel 2013 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande. Läs mer

Stockholm 21 mars, 20 juni
Göteborg 21 mars, 20 juni
Malmö 21 mars, 20 juni
Linköping 21 mars, 20 juni

Projekthantering i Office 365

1 dagar

6950 kr

Kod: A114

Datum: 5 februari, 28 maj

I kursen Projekthantering i Office 365 ligger fokus på att möjliggöra och förenkla kommunikation och samarbete. I centrum står funktionaliteten inte tekniken med möjlighet för projektdeltagarna att bli mer effektiva och produktiva i sitt arbete och samtidigt känna en större frihet och vilja att delta, även om de inte är fysiskt på plats på kontoret. Läs mer

Stockholm 5 februari, 28 maj
Göteborg 5 februari, 28 maj
Malmö 5 februari, 28 maj
Linköping 5 februari, 28 maj

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 2

3 dagar

16450 kr

Kod: A141

Datum: 12 mars

Här får du kunskapen som behövs för att skapa komplexa applikationer i Excel. Du vet hur du från din Excelapplikation kan styra de andra Officeprogrammen så att de utför vissa uppgifter, t ex skriver ut en rapport i Word. Du kan hämta data från olika typer av databaser. Du kan presentera data i diagram och pivottabeller som snabbt skapas med hjälp av makron. Du lär dig också hur du enkelt distribuerar dessa applikationer till andra användare. Läs mer

Stockholm 12 mars
Göteborg 12 mars
Malmö 12 mars
Linköping 12 mars

Arbeta med mallar, formulär och makron i Microsoft Word 2010/2013/2016

2 dagar

8950 kr

Kod: A115

Datum: 29 maj

Efter denna Word-kurs kan du skapa dokumentmallar med viss automatik som enkelt kan användas av andra på ditt företag. Du kan skapa dokumentteman som innehåller temafärger och teckensnitt för ett enhetligt utseende i dina dokument. Vidare har du fått en inblick i hur du skapar egna Word-makron och hur makrokod kan redigeras. Du kan också skapa formulär med innehållskontroller och fördefinierade fält för ifyllnad. Läs mer

Stockholm 29 maj
Göteborg 29 maj
Malmö 29 maj
Linköping 29 maj

Hantera funktioner i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

6950 kr

Kod: A133

Datum: 17 maj

Här får du fördjupade kunskaper om Excels kalkylbladsfunktioner. Du kan bl a använda funktioner för att söka värden i listor, hantera text, statistiska funktioner, finansiella funktioner och är bekant med funktionerna i Analysis Toolpak. Läromedlet består av en bok, med teori och övningar. Läs mer

Stockholm 17 maj
Göteborg 17 maj
Malmö 17 maj
Linköping 17 maj

Hantera, strukturera och presentera data med Microsoft Access 2010/2013/2016

3 dagar

12450 kr

Kod: A175

Datum: 16 april

Med databashanteraren Microsoft Access hanterar och strukturerar du stora informationsmängder på ett enkelt sätt. Du kan sedan ta ut rapporter och statistik för analys. Läs mer

Stockholm 16 april
Umeå 16 april
Göteborg 16 april
Malmö 16 april

Avtal och dokumentationer med Microsoft Word 2010/2013/2016

1 dagar

6950 kr

Kod: A118

Datum: 31 maj

Att skriva avtal och dokumentationer på ett effektivt och enhetligt sätt kräver en del kunskaper av författaren. Läs mer

Stockholm 31 maj
Göteborg 31 maj
Malmö 31 maj
Linköping 31 maj

Samarbeta effektivare med Microsoft OneNote 2010/2013/2016

1 dagar

9950 kr

Kod: A170

Datum: 9 mars

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur man kan lagra och dela information på ett och samma lättåtkomliga ställe. Läs mer

Stockholm 9 mars

Säkerhetsutbildning för medarbetare

1 dagar

6450 kr

Kod: A142

Datum: Kursen hålls på begäran

Dagens IT-miljö är utmanande! Den är full med möjligheter samtidigt som det finns stora risker. Datorn och mobilen är företagets utrustning, men samtidigt är det numera en mänsklig rättighet att surfa på Aftonbladet, boka klipptid och lyssna på Spotify. De senaste åren har hackare stulit information och saboterat värden för flera miljarder kronor världen över. Läs mer