SharePoint för användare och redaktörer

Med en väl utformad SharePoint-sajt arbetar hela organisationen märkbart mer effektivt. Detta gäller såväl SharePoint 2016 som 2013 och SharePoint Online i Office 365.

Är du ansvarig för en SharePoint-sajt och ska utforma samt underhålla dess strukturer och innehåll? Då har du en nyckelposition på din arbetsplats och med detta möjligheten att göra många kollegors arbete både lättare, trevligare och i slutänden mer lönsamt.

Till din hjälp har du ett smörgåsbord av smarta funktioner som du har goda skäl att lära dig utnyttja, både för det dagliga arbetet med att underhålla sajtens innehåll och det strategiskt viktiga arbetet med att utforma informationsstrukturer och automatiseringar för ett populärt och välfungerande intranät.

Power Learning - Lärande som skapar effekt

Power Learning är en process för kompetensutveckling som bygger på forskning och studier om framgång. Den baseras på beprövade teorier om framgång för Laget, Jaget och Lärandet förenade i en agil process som kännetecknas av motivation, flexibilitet och nytta.

Kurser inom SharePoint för användare och redaktörer

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

SharePoint Online för redaktörer och portalansvariga

2 dagar

16950 kr

Kod: A158

Datum: 17 oktober, 18 november, 16 december, 27 januari

Denna tvådagars SharePoint-kurs riktar sig till dig som ska ansvara för och underhålla struktur och innehåll i en SharePoint-sajt. Läs mer

Göteborg 17 oktober, 17 oktober, 18 november, 16 december, 16 december, 27 januari
Malmö 17 oktober, 18 november, 18 november, 16 december, 27 januari
Stockholm 17 oktober, 18 november, 16 december, 27 januari
Umeå 17 oktober, 18 november, 16 december, 27 januari

SharePoint 2013/2016 för redaktörer och portalansvariga

2 dagar

16950 kr

Kod: A159

Datum: 21 oktober, 21 november, 19 december

Denna tvådagars SharePoint-kurs riktar sig till dig som ska ansvara för och underhålla struktur och innehåll i en SharePoint-sajt. Läs mer

Stockholm 21 oktober, 21 november, 19 december
Göteborg 21 oktober, 21 oktober, 21 november, 19 december, 19 december
Malmö 21 oktober, 21 november, 21 november, 19 december
Umeå 21 oktober, 21 november, 19 december

SharePoint Online - no-code solutions for Power Users Populär

4 dagar

29950 kr

Kod: M55215

Datum: 4 november, 9 december

Lär dig få ut så mycket som möjligt av SharePoint Online och SharePoint 2016 utan att skriva kod. Under den här kursen kommer du att skapa en hel serie av lösningar genom att i huvudsak använda webbläsaren och Office-paketet. Läs mer

Stockholm 4 november, 9 december
Linköping 4 november, 9 december
Malmö 4 november, 9 december, 9 december
Göteborg 4 november, 4 november, 9 december

SharePoint 2013/2016 - Samarbeta och dela information

1 dag

6950 kr

Kod: A157

Datum: 24 september, 26 november

Denna utbildning i SharePoint vänder sig till dig som använder SharePoint-webbplatser för att dela dokument och annan information eller som kommer att anpassa listor och vyer på dessa webbplatser. Läs mer

Stockholm 24 september, 26 november
Malmö 24 september, 26 november
Umeå 24 september, 26 november
Linköping 24 september, 26 november

SharePoint Online - Samarbeta och dela information

1 dag

6950 kr

Kod: A156

Datum: 25 november

Denna utbildning i SharePoint vänder sig till dig som använder SharePoint-webbplatser för att dela dokument och annan information eller som kommer att anpassa listor och vyer på dessa webbplatser. Läs mer

Stockholm 25 november
Göteborg 25 november
Malmö 25 november
Umeå 25 november

SharePoint 2016 Business Intelligence Nyhet

3 dagar

26450 kr

Kod: M55157

Datum: Kursen hålls på begäran

Med SharePoint som BI-plattform kan du ofta ersätta äldre system och på ett tydligt sätt visualisera data och tillse att rätt information är tillgänglig för de olika rollerna i din organisation. Den här kursen ger dig de kunskaper du behöver för att arbeta med Business Intelligence-tjänsterna i SharePoint, inklusive PerformancePoint Services, Excel Services, PowerBI och Visio Services. Läs mer