System Management-utbildning

Microsoft System Management - Kurser och utbildning

Microsoft System Center är en integrerad plattform som hjälper dig att enkelt och effektivt hantera din IT-miljö. Vi har kurser inom bland annat övervakning, automatisering, konfiguration och självbetjäning. Se samtliga av våra utbildningar inom Windows Intune, System Center Configuration Manager (SCCM), System Center Operations Manager (SCOM), System Center Service Manager (SCSM) och System Center Orchestrator (SCO) nedan.

Choice - Vad du vill, var du vill

Med det nya och växande utbudet av Choice-kurser kan du själv välja vad du skall lära dig, baserat på vad du kan och vad du behöver. Du väljer även varifrån du vill delta.

Kurser inom System Management

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

System Center Configuration Manager - Managing Clients and Devices

5 dagar

34950 kr

Kod: M20703-1

Datum: 10 juni, 8 juli, 19 augusti, 16 september, fler

Denna SCCM-utbildning ger dig kunskaper och praktisk övning i att konfigurera och hantera klienter och enheter med hjälp av Microsoft System Center Configuration Manager tillsammans med relaterade verktyg och system. Läs mer

Göteborg 10 juni, 10 juni, 8 juli, 19 augusti, 16 september, 21 oktober, 21 oktober, 11 november, 9 december, 9 december, 13 januari
Malmö 10 juni, 8 juli, 8 juli, 19 augusti, 16 september, 16 september, 21 oktober, 11 november, 11 november, 9 december, 13 januari
Stockholm 10 juni, 8 juli, 19 augusti, 16 september, 21 oktober, 11 november, 9 december, 13 januari
Linköping 10 juni, 8 juli, 19 augusti, 16 september, 21 oktober, 11 november, 9 december, 13 januari

Microsoft 365 Mobility and Security - Alla fyra dagarna Nyhet

4 dagar

33450 kr

Kod: MMS-101T

Datum: 24 juni, 26 augusti, 28 oktober, 16 december

På fyra dagar lär du dig de viktigaste funktionerna och arbetssätten inom Enterprise Mobility plus Security, EMS, Microsofts lösning för mobilitet och säkerhet i moderna organisationer. Läs mer

Stockholm 24 juni, 26 augusti, 28 oktober, 16 december
Umeå 24 juni, 26 augusti, 28 oktober, 16 december
Linköping 24 juni, 26 augusti, 28 oktober, 16 december
Göteborg 24 juni, 26 augusti, 26 augusti, 28 oktober, 16 december, 16 december

VMM & Hyper-V - Implementing a Software-Defined DataCenter

5 dagar

37950 kr

Kod: M20745

Datum: 1 juli, 9 september, 18 november

Denna femdagarskurs lär dig implementera och handha en virtualiserings-arkitektur baserad på Virtual Machine Manager VMM 2016. Kursen beskriver även hur du övervakar din infrastruktur med Operations Manager SCOM och skyddar den med Data Protection Manager DPM . Läs mer

Malmö 1 juli, 9 september, 9 september, 18 november, 18 november
Stockholm 1 juli, 18 november
Göteborg 1 juli, 9 september, 9 september, 9 september, 18 november
Linköping 1 juli, 9 september, 9 september, 18 november

Windows ADK, SCCM and MDT - Enterprise Desktop Deployment

3 dagar

26450 kr

Kod: M20695-1

Datum: 17 juni, 2 september, 25 november

På denna tredagarskurs lär du dig utvärdera distributionsalternativ för operativsystem och applikationer samt bestämma den lämpligaste strategin för driftsättning, för att sedan implementera en distributionslösning för Windows-enheter som utifrån driftmiljöns behov. Läs mer

Malmö 17 juni, 17 juni, 2 september, 25 november, 25 november
Göteborg 17 juni, 2 september, 2 september, 25 november
Stockholm 17 juni, 2 september, 25 november
Linköping 17 juni, 2 september, 25 november

Windows 10 and SCCM - Modern Deployment Techniques

1 dag

9950 kr

Kod: M20695-2

Datum: 20 juni, 5 september, 28 november

På en dag går vi igenom hur vi kan förbereda och rulla ut Windows 10 med sk moderna utrullningstekniker, såsom Windows Autopilot, Windows Configuration Designer och Configuration Manager Servicing. Läs mer

Malmö 20 juni, 20 juni, 5 september, 28 november, 28 november
Göteborg 20 juni, 5 september, 5 september, 28 november
Stockholm 20 juni, 5 september, 28 november
Umeå 20 juni, 5 september, 28 november

Manage Windows 10 with Intune (Modern Management and Deployment) Nyhet Populär

3 dagar

28450 kr

Kod: T2269

Datum: 9 september, 28 oktober, 16 december

Coligo och Andreas Stenhall, en av Sveriges främsta inom området Windows- och enhetshantering, har återigen tagit fram en populär och efterfrågad workshop med fokus på Microsoft Intune och modern hantering och deployment. Om du vill lära dig hur du hanterar, konfigurerar och felsöker Windows 10-enheter med Intune, eller är nyfiken på vad Intune kan innebära, ska du fortsätta läsa! Läs mer

Göteborg 9 september, 9 september, 28 oktober, 16 december
Malmö 9 september, 28 oktober, 28 oktober, 16 december
Stockholm 9 september, 28 oktober, 16 december
Umeå 9 september, 28 oktober, 16 december

System Center Configuration Manager - Integrating MDM and Cloud Services

3 dagar

26450 kr

Kod: M20703-2

Datum: 26 augusti, 30 september, 2 december

Denna kurs behandlar teknologier för hantering av mobila enheter MDM, Mobile Device Management samt integration av olika molntjänster med Microsoft System Center Configuration Manager. Den riktar sig till dig som rullar ut, konfigurerar och underhåller PC och andra enheter samt applikationer i medelstora och stora miljöer, och planerar att göra detta med stöd av Configuration Manager i någon av dess senare versioner. Läs mer

Stockholm 26 augusti, 30 september, 2 december
Umeå 26 augusti, 30 september, 2 december
Linköping 26 augusti, 30 september, 2 december
Malmö 26 augusti, 30 september, 30 september, 2 december

Windows 10 & Modern Desktop - Alla fem dagarna

5 dagar

37950 kr

Kod: MMD-101T

Datum: 16 september, 18 november

Med ökade krav på mobilitet så handlar desktop-administratörens roll inte längre bara om desktop management. Med Bring Your Own Device BYOD som ett naturligt inslag i vardagen och behovet av åtkomst till affärssystem från personliga enheter, behöver administrationen av arbetsmiljön inkludera förekomsten av bärbara enheter oavsett vem som anses vara dess ägare, allt detta i kombination med moderna krav på säkerhet. Läs mer

Göteborg 16 september, 16 september, 18 november
Malmö 16 september, 18 november, 18 november
Stockholm 16 september, 18 november
Umeå 16 september, 18 november

Microsoft 365 - Strategy-level Fundamentals

1 dag

9950 kr

Kod: MMS-900T01

Datum: 23 augusti, 11 oktober

Kursen ger grundläggande kunskaper om överväganden och fördelar med att utnyttja molntjänster och Software as a Service SaaS -molnmodellen, med ett särskilt fokus på molntjänsterna i Microsoft 365. Läs mer

Stockholm 23 augusti, 11 oktober
Umeå 23 augusti, 11 oktober
Linköping 23 augusti, 11 oktober
Göteborg 23 augusti, 23 augusti, 11 oktober

Administering Built-in Compliance

1 dag

10950 kr

Kod: MMS-500T04

Datum: 19 september, 12 december

Interna policies och externa krav på säker lagring och spårbarhet av data kan vara nödvändiga för din organisation. På en dag kommer du att lära dig om arkivering och lagring i Microsoft 365 samt datastyrning och hur du genomför innehållssökningar och utredningar. Kursen hjälper också din organisation att leva upp till Dataskyddsförordningen, Global Data Protection Regulation GDPR . Läs mer

Stockholm 19 september, 12 december
Göteborg 19 september, 12 december
Malmö 19 september, 12 december
Linköping 19 september, 12 december

Implementing Information Protection

1 dag

10950 kr

Kod: MMS-500T03

Datum: 18 september, 11 december

Information protection innebär här konceptet att lokalisera och klassificera data oavsett lagringsplats. På en dag lär du dig om tekniker för detta som hjälper dig att säkra er Microsoft 365-baserade miljö. Läs mer

Stockholm 18 september, 11 december
Umeå 18 september, 11 december
Linköping 18 september, 11 december
Malmö 18 september, 11 december

Implementing Threat Protection

1 dag

10950 kr

Kod: MMS-500T02

Datum: 17 september, 10 december

Threat protection innebär skydd mot attacker med integrerad och automatiserad säkerhetsfunktionalitet. På en dag lär du dig om teknologier som hjälper dig att skydda er Microsoft 365-miljö. Läs mer

Stockholm 17 september, 10 december
Göteborg 17 september, 10 december
Malmö 17 september, 10 december
Linköping 17 september, 10 december

Managing Identity and Access

1 dag

10950 kr

Kod: MMS-500T01

Datum: 16 september, 9 december

På en dag går vi igenom hur du skyddar organisationens identitetshantering med lösenordsskydd, flerfaktorautentisering, Azure Identity Protection, AD FS och AD Connect, samt introducerar till Conditional Access. Du får även lära dig lösningar för extern åtkomst till ert Microsoft 365-system. Läs mer

Stockholm 16 september, 9 december
Umeå 16 september, 9 december
Linköping 16 september, 9 december
Malmö 16 september, 9 december

Microsoft 365 Security Administration - Alla fyra dagarna

4 dagar

33450 kr

Kod: MMS-500T

Datum: 16 september, 9 december

Denna Microsoft 365-kurs riktar sig till dig som administrerar en organisations IT-infrastruktur och skall axla rollen som säkerhetsadministratör för en Microsoft 365-miljö. Läs mer

Stockholm 16 september, 9 december
Göteborg 16 september, 9 december
Malmö 16 september, 9 december
Linköping 16 september, 9 december

Windows 10 & Modern Desktop - Protecting Desktops and Devices

1 dag

10950 kr

Kod: MMD-101T03

Datum: 24 maj

På en dag går vi igenom de huvudsakliga koncepten för säkerhet i en professionell användarmiljö med modern management av desktops och enheter. Kursen behandlar autentifiering, identitetshantering och tillgänglighet samt skydd av sådan funktionalitet. Läs mer

Stockholm 24 maj
Umeå 24 maj
Linköping 24 maj
Malmö 24 maj

Windows 10 & Modern Desktop - Managing Desktops and Devices

2 dagar

20950 kr

Kod: MMD-101T02

Datum: 22 maj

På två dagar introduceras du till nyckelkomponenterna i modern management och tillhörande strategier. Du får insyn i vad som behövs för att inkorporera Microsoft Intune i en organisation och hur du kan använda detta för att hantera både desktop-datorer och mobila enheter. Du lär dig även om olika metoder för utrullning och hantering av appar och browser-baserade applikationer. Läs mer

Stockholm 22 maj
Göteborg 22 maj
Malmö 22 maj
Linköping 22 maj

Compliance Management Nyhet

2 dagar

20950 kr

Kod: MMS-101T02

Datum: 25 juni

På två dagar går vi igenom Microsoft 365 Compliance Management med datalagring och förebyggande av dataförluster, samt datastyrning med hantering av sök- och analys-funktionalitet. Läs mer

Stockholm 25 juni
Malmö 25 juni
Göteborg 25 juni
Umeå 25 juni

Device Management Nyhet

1 dag

10950 kr

Kod: MMS-101T03

Datum: 27 juni

På en dag introduceras du till hantering av enheter Device Management med Microsoft 365 - från att implementera Microsoft Intune via enhetsövervakning till att ta kontroll över vad användare kan göra från sina mobila enheter med hjälp av villkorliga tillgänglighets-policies conditional access policies . Läs mer

Stockholm 27 juni
Linköping 27 juni
Umeå 27 juni
Göteborg 27 juni

Microsoft 365 Security Management Nyhet

1 dag

10950 kr

Kod: MMS-101T01

Datum: 24 juni

Under en dag går vi igenom Microsoft 365 Security Management tillsammans och ser över hur du möjliggör, konfigurerar och hanterar identitetsskydd i Azure AD, Microsoft 365 Threat Intelligense och andra säkerhetsrelaterade Microsoft 365-funktioner samt relaterade mätetal. Läs mer

Stockholm 24 juni
Linköping 24 juni
Umeå 24 juni
Göteborg 24 juni

Windows 10 & Modern Desktop - Deploying Desktops

2 dagar

20950 kr

Kod: MMD-101T01

Datum: Kursen hålls på begäran

På två dagar lär du dig hur du planerar och implementerar en strategi för utrullning och uppdatering av Windows 10. Kursen ger dig förståelse för de huvudsakliga metoderna för detta, vilka scenarion de passar till samt hur du handgripligen utför dem. Vi går även igenom motsvarande strategi för uppdatering av Windows. Läs mer