Systemutveckling - Kurser och utbildning

Utbildning för Systemutvecklare, med kurser inom .Net Framework och Java samt även mer generiska tillämpningskunskaper som arkitektur och Scrum.

Flest startgarantier i branschen!

Flest startgarantier i branschen!

Som en av Sveriges största utbildningsleverantörer har vi möjlighet att erbjuda garanterad start på en mängd schemalagda kurstillfällen.

Kurser inom Systemutveckling

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Programming in C# - Intermediate

3 dagar

24950 kr

Kod: M20483-2mod

Datum: 25 september, 6 november, 11 december

Denna Visual Studio 2013-kurs riktar sig till .NET-utvecklare som vill fördjupa sina kunskaper i språket C#. Under kursen används WPF som exempelteknik, men kursen passar både dig som ska utveckla för webb eller för desktop. Läs mer

Stockholm 25 september, 6 november, 11 december
Göteborg 25 september, 6 november, 11 december
Malmö 25 september, 6 november, 11 december
Linköping 25 september, 6 november, 11 december

Applied Domain-Driven Design in .NET

3 dagar

25970 kr

Kod: ET201

Datum: 4 oktober, 29 november

Kursen lär ut ett direkt, praktiskt sätt att närma sig arkitektur inom affärslivet. Fokus ligger på att producera affärsmjukvara som är mer användbar, testbar, och lättare att förvalta och förstå än konventionella sätt att bygga applikationer. Läs mer

Stockholm 4 oktober, 29 november
Göteborg 4 oktober, 29 november
Malmö 4 oktober, 29 november
Linköping 4 oktober, 29 november

Beginning Java

3 dagar

24500 kr

Kod: ET140

Datum: 11 oktober, 13 december

Med denna kurs får du en introduktion till programmeringsspråket Java från grunden. Kursen hjälper dig förstå språkets grunder och syntax. Vi täcker dom viktigaste delarna av språket och dom standardbibliotek som följer med en installation av språket. Läs mer

Stockholm 11 oktober, 13 december
Göteborg 11 oktober, 13 december
Malmö 11 oktober, 13 december
Linköping 11 oktober, 13 december

Programming in C# - Fundamentals

3 dagar

24950 kr

Kod: M20483-1mod

Datum: 30 oktober, 4 december

Denna Visual Studio 2013- och .Net Framework 4.5-kurs riktar sig till utvecklare som ska börja eller har börjat arbeta med .NET och språket C#. Under kursen lär du dig programstruktur och språksyntax i C#. Läs mer

Stockholm 30 oktober, 4 december
Göteborg 30 oktober, 4 december
Malmö 30 oktober, 4 december
Linköping 30 oktober, 4 december

ASP.NET MVC 5 and C# - Developing Web Applications

2 dagar

19950 kr

Kod: A345

Datum: 16 oktober, 27 november

Under den här kursen behandlas först grunderna i mönstret, varefter ASP.NET MVC Frameworks implementation av Model, View och Controller behandlas i detalj. Under Model behandlas tekniker för dataåtkomst som LINQ och Entity Framework 6. Kursen täcker också områden som Razor View Engine, automatiserade enhetstester, säkerhet och ASP.NET Web API . Läs mer

Stockholm 16 oktober, 27 november
Göteborg 16 oktober, 27 november
Malmö 16 oktober, 27 november
Linköping 16 oktober, 27 november

Intermediate Java

3 dagar

24500 kr

Kod: ET240

Datum: 16 oktober, 18 december

Den här kursen riktar sig till utvecklare med ett par års erfarenhet av Java som vill gå djupare in i språket. Utbildningen lyfter upp dig till nästa nivå i Java med praktiska kunskaper om de objektorienterade funktionerna som ligger till grund för modern utveckling i Java. Läs mer

Stockholm 16 oktober, 18 december
Göteborg 16 oktober, 18 december
Malmö 16 oktober, 18 december
Linköping 16 oktober, 18 december

Parallel and Asynchronous Programming in C#

3 dagar

25970 kr

Kod: ET331

Datum: 25 oktober, 18 december

Denna kurs i asynkron programmering med C# riktar sig till dig med god erfarenhet av C# och .NET Framework, som vill lära sig moderna tekniker för att hantera concurrency, parallell och asynkron programmering. Utbildningen hålls på engelska. Läs mer

Stockholm 25 oktober, 18 december
Göteborg 25 oktober, 18 december
Malmö 25 oktober, 18 december
Linköping 25 oktober, 18 december

ReactJS

2 dagar

19500 kr

Kod: ET273

Datum: 26 oktober, 7 december

Denna utbildning ger dig som frontend-utvecklare kunskaperna att utnyttja javascriptbiblioteket React till att skapa smidiga och effektiva webapplikationer, där sidinnehåll renderas om utan att sidan uppdateras. Läs mer

Stockholm 26 oktober, 7 december
Göteborg 26 oktober, 7 december
Malmö 26 oktober, 7 december
Linköping 26 oktober, 7 december

The New Angular

2 dagar

19500 kr

Kod: ET274

Datum: 20 november, 30 november

JavaScript och webben är ett snabbt föränderligt landskap. En enda månad räcker för att se nya verktyg och ideer både födas och dö. Därmed inser man lätt att bilden 2009 när Angular föddes var väldigt annorlunda. Och även om Angular 1 har blivit kärleksfullt uppdaterat av Google genom åren, och lyckats behålla sin plats som det mest populära ramverket, så går det inte att förneka att dess ålder skiner igenom. Läs mer

Göteborg 20 november, 30 november
Stockholm 30 november
Malmö 30 november
Linköping 30 november

JavaScript Foundation

2 dagar

19500 kr

Kod: ET180

Datum: 19 oktober, 14 december

This course provides a solid JavaScript foundation that you can use to build sites and applications for the web. Läs mer

Stockholm 19 oktober, 14 december
Göteborg 14 december
Malmö 14 december
Linköping 14 december

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

4 dagar

29450 kr

Kod: M20480mod

Datum: 23 oktober

Denna kurs ger dig kunskaper inom HTML5 med tillhörande CSS3 samt Javascript för att utifrån dessa teknologier utföra programmering. Här får du grundkunskaperna till att kunna skapa såväl webbapplikationer som Windows Store Apps. Läs mer

Stockholm 23 oktober
Göteborg 23 oktober
Malmö 23 oktober
Linköping 23 oktober

Introduktion till programmering

2 dagar

19450 kr

Kod: A179

Datum: 5 oktober

Det här är en introduktionskurs för dig som inte hållit på med programmering tidigare. Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i programmering, kanske för att senare gå vidare med en annan utbildning eller arbeta med script eller PowerShell. Kursen är också lämplig för dig som vill få en bättre allmän förståelse för programmering. Läs mer

Stockholm 5 oktober
Göteborg 5 oktober
Malmö 5 oktober
Linköping 5 oktober

Beginning AngularJS

2 dagar

19500 kr

Kod: ET271

Datum: 9 november

Det är utmanande att skala upp en stor webbapplikation. Att få JavaScript att fungera som man vill. Att hitta en balans mellan innehåll, presentation och applikationslogik. Att dela upp allting i återanvändbara komponenter som är lätta att förvalta. Ibland är det svårt bara att få allting att fungera likadant i alla webbläsare. Läs mer

Stockholm 9 november
Göteborg 9 november
Malmö 9 november
Linköping 9 november

Developing WPF Applications using C# and Visual Studio 2015

4 dagar

30950 kr

Kod: A344

Datum: 20 november

Kursen riktar sig till systemutvecklare som utvecklar applikationer för Windows. Windows Presentation Foundation WPF ger utvecklare och designers möjlighet att skapa nya och spännande gränssnitt med vektorbaserad grafik. Läs mer

Stockholm 20 november
Göteborg 20 november
Malmö 20 november
Linköping 20 november

Beginning Python

3 dagar

24500 kr

Kod: ET193

Datum: 8 november

Många finner det användbart att lära sig ett skriptspråk numera. Python är ett av de mer mogna skriptspråken, med en stolt tradition, en hjälpsam community, och ett stort antal färdiga moduler. Att öka sin kunskap om Python innebär att man också ökar sin räckvidd i att lösa många vardagliga problem. Läs mer

Stockholm 8 november
Göteborg 8 november
Malmö 8 november
Linköping 8 november

Intermediate Python

2 dagar

19500 kr

Kod: ET291

Datum: 13 november

Python är ett mångsidigt språk, och har funnit användning som ett skriptspråk, i numeriska tillämpningar, inom inbäddad programmering, inom behandling av naturligt språk, i web- och GUI-programmering och inom informationssäkerhetsbranschen. Dess fokus på läsbarhet gör det till ett utmärkt språk för utveckling med öppen källkod såväl som inom företagen. Läs mer

Stockholm 13 november
Göteborg 13 november
Malmö 13 november
Linköping 13 november

TypeScript

2 dagar

19500 kr

Kod: ET370

Datum: 13 november

TypeScript tar avstamp från JavaScript och gör det till ett säkert språk. Du får gradvis typcheckning, kodkomplettering, och statisk kontroll av hur din kod hänger ihop. JavaScript har aldrig haft det hårda skyddande skal som vi är vana vid i nutida språk. TypeScript agerar som ett programmerings-exoskelett, och ger dig säkerhet, uttrycksfullhet och precision ovanpå JavaScript. Läs mer

Stockholm 13 november
Göteborg 13 november
Malmö 13 november
Linköping 13 november

Day to day software design for .NET programmers

3 dagar

26000 kr

Kod: ET332

Datum: 13 december

Day by day, software programmers make all kinds of little design decisions. Software architects may determine the high-level organization of a system and its key abstractions - but high quality software depends on those implementing it making good choices too. Individually these choices are small, however put together they have a large impact on software quality. Läs mer

Stockholm 13 december
Göteborg 13 december
Malmö 13 december
Linköping 13 december

Advanced C#

3 dagar

25970 kr

Kod: ET320

Datum: 6 december

So, you know C#. You ve learned the syntax, learned how to write classes and interfaces, know your lists from your lambdas, and have some experience using both the C# language and the .Net framework. Perhaps you took our Beginner and Intermediate courses - or you already know what they teach. What next? Läs mer

Stockholm 6 december
Göteborg 6 december
Malmö 6 december
Linköping 6 december

Software Architecture

2 dagar

19500 kr

Kod: ET100

Datum: 13 november

How do you avoid making your project a big ball of mud? How do you balance a wide range of design concerns and constraints? How do you map customer requirements to working software? This course provides you with the means and methods to face these challenges. Läs mer

Stockholm 13 november
Göteborg 13 november
Malmö 13 november
Linköping 13 november