Agil HR

Kurskod AK315

Agil HR

Detta är introduktionskursen till agila metoder för dig som arbetar med HR och personalfrågor. Fler och fler organisationer ser nu värdet i att applicera det agila tänkesättet även inom HR, både i det interna arbetet men kanske framför allt i hur en HR-avdelning bidrar till att stötta en organisations lättrörlighet.

Pris
14950 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

När traditionella processer fokuserar på styrning och kontroll är en agil HR-funktions roll snarare att skapa värde och stötta unika behov. 

Utbildningen lägger stor vikt vid praktiska exempel och vi kommer bl.a. presentera en rad verktyg för att du ska kunna komma igång med din egna satsning på agil HR. Vi tar dig igenom ett agilt HR-projekt från att sätta mål och ta fram user stories för HR till att genomföra sprintplanering och uppföljning med hjälp av t.ex. Kanban.

Utbildningsmaterialet är på svenska och består av ett digitalt material, övningar (varav många som du kan tillämpa direkt i ditt arbete), dokumenterade resultat av övningarna samt länkar till filmer och litteratur relaterade till ämnet. Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin långa praktiska erfarenhet.


Målgrupp och förkunskaper

HR-chefer, HR businesspartners, HR-specialister, linjechefer, verksamhetschefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor. För utbildningen behövs inga förkunskaper.

Detaljerat innehåll


 • Introduktion till det agila synsättet och hur det hänger ihop med Lean och systemtänkande. Varför arbeta agilt?
 • Vad kännetecknar det agila tankesättet och hur förändras de traditionella HR-processerna ut när vi arbetar agilt?
 • Hur bör HR anpassa sitt arbete för att skapa maximalt värde i en agil organisation? Hur bör till exempel rekrytering, utvärderingar av prestationer och lönesättning se ut?
 • Vilka konkreta exempel finns det? Hur har andra gjort? Vad fungerar?
 • Hur kan man använda agila tekniker som Scrum och Kanban för HR?
 • HR:s roll i en agil organisation.
 • Hur kan HR stötta en agil implementation?
 • Målsättning och prestationsstyrning på nytt sätt.
 • Lönesättning och bonusmodeller för en agil organisation.
 • Jobbroller - behövs de i framtiden?
 • Medarbetarundersökningar på agilt sätt.
 • Hur en HR-avdelning själva kan arbeta agilt, exempelvis genom Kanban och förbättringsmöten.
 • Vi genomför en sprint tillsammans och övar på att skriva user stories för HR.
 • Fördjupning i ett case från tidigare uppdrag genomfört av GreenBullet.
 • Praktiska verktyg, mallar och övningar för HR och chefer.

Lär dig mer


Business Agility - Vad är det? Vad vinner du och hur lyckas du?

Business Agility - Vad är det? Vad vinner du och hur lyckas du?

Business Agility - Vad är det? Vad vinner du och hur lyckas du? Hur ska vi tänka, bete oss och arbeta för att lyckas? Och vad finns det för nackdelar?

Modern Agile + Projektmetodik = A match made in heaven!

Modern Agile + Projektmetodik = A match made in heaven!

Modern Agile + Projektmetodik = A match made in heaven! Nils Lindell förklarar för oss hur Modern Agile fungerar i alla sorters projekt.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post