Agilt Ledarskap

Kurskod AK309

Agilt Ledarskap

Utbildningen för dig som vill skapa förutsättningar och miljö för agilt arbete. Allt fler företag och organisationer väljer att arbeta agilt. Omvärldens exponentiella förändringstakt och digitalisering ställer större krav på snabbhet, flexibilitet och innovation – egenskaper som agilt arbete skapar förutsättningar för att förbättra.

Pris
17450 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
2 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
Expandera för att se kurstillfällen
19 nov
Göteborg
10 dec
Stockholm

Boka utbildning

Allt fler företag och organisationer väljer att arbeta agilt. Omvärldens exponentiella förändringstakt och digitalisering ställer större krav på snabbhet, flexibilitet och innovation – egenskaper som agilt arbete skapar förutsättningar för att förbättra.

Att arbeta agilt är ett sätt att tänka och förhålla sig till hur vi organiserar, samverkar och leder vårt arbete. En del ledartyper och tankesätt passar bättre i den agila organisationen än andra. I denna utbildning utvecklar och tränar vi just de beteenden, förhållningsätt och tankar som passar och stärker en agil kultur.

Vi bygger din plattform för agilt ledarskap genom att
 • förstå de förändringar och drivkrafter som har lett fram till det vi idag kallar agila organisationer
 • bottna de värderingar och principer som utgör agil kultur och agila tankesätt
 • härleda ledarskap, chefer och organisationens påverkan för en agil miljö
 • ge verktyg och genomgå övningar för att kunna praktisera ett agilt ledarskap
 • och genom övningar och diskussioner lär vi oss en del.

OBS: Utbildningen är i grunden verksamhetsoberoende och deltagarna kommer ges möjlighet att koppla insikter till sina områden. Exempel i utbildningen kommer från bland annat marknad/sälj, HR, utveckling, IT, ledningsgrupper.


Målgrupp och förkunskaper

 • Ledare och chef i företag/organisation som använder agila metoder (Scrum, Kanban) och vill växla upp fart och flexibilitet ytterligare.
 • Ledare och chef i företag/organisation som påbörjar en agil transformering och vill skaffa bra förutsättningar för att lyckas.
 • Blivande förändringscoacher/agila coacher som behöver förstå samspelet agila metoder, ledarskap och organisation.

Inga förkunskaper krävs men viss bekantskap med agila principer underlättar.

Detaljerad information


 • Agila värderingar och principer
 • Att leda team och teamorganisationer
 • Komplexa organisationer
 • Självorganisering och autonomi
 • Agila ledarrollen
 • Coachande ledarskap
 • Agila organisationer och agil projekthantering
 • Förändringsarbete
 • Agil transformation

Exempel på koncept och referenser som används:
Lean, Agile Manifesto, Cynefin, Management3.0, S. Wheelan, VUCA, Agile Coaching, Scrum, Kanban.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post