Professionell Scrum Master med PSM1-certifiering

Kurskod AK123

Professionell Scrum Master med PSM1-certifiering

Scrum Mastern är idag en etablerad roll inom alla typer av IT-utveckling och de flesta chefer vet att en duktig Scrum Master är nyckeln till att skapa högpresterande team. För individer, har rollen etablerats som en attraktiv karriärväg med många möjligheter.

Pris
18950 kr (exklusive moms)
Längd
4 halvdagar
Ort och datum
14 maj
Live Online
11 jun
Stockholm
25 sep
Stockholm
21 okt
Live Online
26 nov
Stockholm
17 dec
Live Online

Boka utbildning

I den här kursen kommer du som deltagare att få praktisk kunskap i hanteringen av aktiviteterna i Scrum, samt de viktigaste komponenterna inom teamfacilitering. Du kommer att förstå grunden i hur man skapar högpresterande Agila team som levererar maximalt affärsvärde. Förutom grundläggande koncept på team-nivå, så vävs betydelsen av Scrum Master-rollen i hela företaget in på ett naturligt sätt. Vi belyser också hur olika digitala verktyg kan användas i ditt eget team.

Några dagar innan kursstart kommer du att få en inbjudan till ett digitalt uppstartsmöte från din instruktör. Mötet syftar till att effektivisera och kvalitetssäkra din utbildning och upplevelse. Vid utbildningens slut kommer instruktören informera dig om ett digitalt uppföljningsmöte som syftar till att rusta dig inför din kommande certifiering. Datum för det uppföljande mötet kommer ni överens om i klassrummet.


Målgrupp och förkunskaper

Följande individer har nytta av att gå kursen:

 • Framtida och nyblivna Scrum Mastrar som behöver kunna utöva rollen
 • Teammedlemmar som vill vara med och bygga sitt fantastiska team
 • Erfarna Scrum Mastrar som vill repetera och förstå sin roll i ett bredare perspektiv
 • Lean-Agila ledare som önskar förstå Scrum Master-rollen
 • Chefs-Scrum Mastrar som vill bygga ett gott samarbete med Scrum Mastrar i ett samarbete mellan många Team

Du behöver ingen speciell kunskap för att gå kursen, men ett intresse för teamarbete är en klar fördel. Kom förberedd genom att ladda ned och läsa Scrumguiden från scrumguides.org. Prova gärna dina kunskaper genom den öppna utvärderingen (Open Assement) som finns på Scrum.org.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Lärdomar och mål

Efter kursen skall du som deltagit vara trygg i vad Scrum Master-rollen innebär och kunna:

 • Beskriva Scrum utifrån både hur och varför-perspektiven

 • Facilitera Scrums aktiviteter

 • Stödja ett outröttligt förbättringsarbete

 • Coacha ett Agilt team till maximalt affärsresultat

 • Stödja implementationen av DevOps

 • Klara provet för att bli Professional Scrum Master 

Certifiering

Efter kursen har du möjlighet att certifiera dig till Professional Scrum Master level 1 (PSM I) via scrum.org. I kurspriset ingår ett försök till certifiering. Efter avslutad utbildning får du tillgång till den kod du behöver för att kunna genomföra det webbaserade provet. En avklarad certifiering kommer att stödja din förmåga att leda förändringen mot ett agilt arbetssätt i din organisation.

Detaljerat innehåll


Utbildningens innehåll:
 • Grunderna i Scrum (syfte, värderingar, roller, aktiviteter och artifakter)
 • Kännetecknande av Scrum Master-rollen
 • Hantering av produktbackloggen (tårtbitar, dokumentation och estimering)
 • Verktyg och arbetssätt för att genomföra en Sprint
 • Coachning av det Agila teamet
 • ”Servant Leadership”

"Alla som ska jobba agilt som produktägare eller scrum master bör gå kursen. Känns väldigt heltäckande och var intressant rakt igenom."

- Tidigare kursdeltagare

Lär dig mer


Business Agility - Vad är det? Vad vinner du och hur lyckas du?

Business Agility - Vad är det? Vad vinner du och hur lyckas du?

Business Agility - Vad är det? Vad vinner du och hur lyckas du? Hur ska vi tänka, bete oss och arbeta för att lyckas? Och vad finns det för nackdelar?

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post