Introduktion till agila metoder och arbetssätt

Kurskod AK120

Introduktion till agila metoder och arbetssätt

Den här utbildningen ger dig en bas, förståelse och överblick för agila metoder och arbetssätt. För att lyckas behövs en förståelse för vad agilt arbete innebär, vilka värderingar som ligger till grund för de effekter som kan uppnås och hur det kan gå till i praktiken.

Pris
9500 kr (exklusive moms)
Längd
1 dag
Ort och datum
30 sep
Stockholm, Live Online
8 nov
Live Online

Boka utbildning

Agilt arbete kan tillämpas i både stort och smått. Det går att applicera på ett enstaka team samtidigt som det går att skala upp till att omfatta flera team och en hel verksamhet. Den här utbildningen belyser agila arbetssätt och metoder med exempel på team och verksamheter som levererar värde på ett agilt sätt. Utbildningen genomförs som en kombination av föreläsning, workshop och coaching där du utifrån olika teorier kommer att få testa på olika metoder med reflektion och feedback tillsammans med en expert.

Mål

Målet med utbildningen är att inspirera och rusta dig så du kan börja arbeta smart och effektivt utifrån där du befinner dig direkt efter avslutad utbildning.


Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig inte till någon specifik roll utan till dig som vill få den förståelse och överblick som behövs som bas och grund för din vidareutveckling. Du behöver inga förkunskaper för att gå denna utbildning. Varmt välkommen!

Ur innehållet

 • Agilt arbete, vad innebär det?
 • Agila metoder, vad menas med det?
 • Skillnader mellan agila och mer traditionella arbetssätt
 • Det gemensamma fundamentet för Agile och Lean
 • Viktiga agila begrepp att känna till och förstå
 • Agila metoder i praktiken t.ex. Scrum och Kanban
 • Agilt arbete i liten och stor skala
 • Effekter av ett väl fungerade agilt arbete
 • Framgångsfaktorer och fallgropar
 • Bra agila källor att känna till
 • Stöd för din egen vidareutveckling

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post