Leading SAFe 4.6 (SA)

Kurskod AK150

Leading SAFe 4.6 (SA)

Scaled Agile Framework (SAFe) är ett beprövat ramverk för att tillämpa agila förhållningssätt, arbetssätt och metoder på en hel organisation. SAFe består av tre nivåer: team, program och portföljhantering. Varje nivå tillämpar väsentliga delar av Agile, som till exempel iterationer, timeboxing och budgetcykler.

Pris
19450 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
2 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
Expandera för att se kurstillfällen
1 apr
Stockholm, Malmö
14 maj
Stockholm
17 jun
Stockholm

Boka utbildning

Detta är en kurs för dig som vill få SAFe att fungera i praktiken, hur du skalar Lean och Agile i din organisation.

Du kommer att förstå den Lean-Agila-tanken och vad det innebär att leda en Lean-Agile-omvandling. Vi belyser både styrkor och möjliga svagheter med SAFe och hur dessa kan användas och hanteras i din verksamhet.

Du får den kunskap som behövs för att leda en Lean-Agil-verksamhet med hjälp av SAFe och dess underliggande principer som härrör från t.ex. Lean, systemtänkande, Agile utveckling, produktutvecklingsflöden, DevOps och Scaling Leadership.

Du kommer också att lära dig att stödja och exekvera PI Planning-händelser och samordna flera Agile Release Trains (ARTs).

Du kommer lära dig att bygga och stödja Agila-team, multi-team strukturer och multipla backloggs och -program, hantera en Lean Portfölj, bygga en kontinuerlig leveransledning och samordna stora lösningar.

Kursmaterialet är på engelska och består av ett digitalt kursmaterial inklusive en personlig arbetsbok samt access till Scaled Agile Academys webbplats med examinationen certifieringen Scaled Agilist (SA)


Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen riktar sig till chefer, program- och projektledare, förändringsledare, agila coacher och andra som driver och deltar i arbetet för att lyckas med agil utveckling i stor skala.

Certifiering

Genom den här utbildningen har du möjlighet att bli Certifierad SAFe® 4 Agilist (SA). Då har du en kompetens som är efterfrågad över hela världen, nämligen att lyckas på en snabbt förändrad marknad. Certifieringen görs med ett test online hos Scaled Agile Academy. Utbildningsledaren förklarar processen och registrerar testkontot för deltagarna. Du har 30 dagar på dig att genomföra testet. Kursavgiften omfattar ett försök.

Detaljerat innehåll


Vad är SAFe®?
 • Ramverkets ursprung och bakomliggande principer
 • Strategier för att införa SAFe i en organisation
Lean
 • En överblick
 • Leda en Lean-Agile omvandling
Agila releasetåg
 • Agila releasetåg, identifiera, planera och genomföra en release
 • Arbetssätt och roller
 PI planering
 • Hur man linjerar utveckling och affärsutveckling
 • Identifiering av beroenden mellan funktioner
 • Accelererat beslutsfattande
Storskalig agil utveckling
 • Agil utveckling ur ett företagsperspektiv
 • Affärsnytta
Tre nivåer av SAFe®
 • Arbetssätt som möjliggör skalning på tre nivåer:
  • Teamnivå
  • Programnivå
  • Portföljnivå

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post