Storskalig Agile för Team

Kurskod AK162

Storskalig Agile för Team

Allt eftersom det Agila arbetssättet etableras på team-nivå, växer behovet att skala upp och dra nytta av kraften från många team som levererar tillsammans. Utmaningen har tidigare handlat om att pussla ihop resurser till projekt och låta projektledare koordinera leveranserna. I en storskalig Agile setup kan teamen istället jobba från en gemensam backlogg och regelbundet koordinera arbetet tillsammans. På så sätt skapas ett mer optimalt flöde utifrån den affärsmässigt bästa prioriteringen.

Pris
9500 kr (exklusive moms)
Längd
2 halvdagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Det här är två halvdagar för er som arbetar, eller snart kommer att arbeta, agilt i stor skala. Syftet är att ge alla team-medlemmar en praktisk genomgång av det ansvar som de förväntas ta. Kursen kompletterar de flesta agila utbildningarna som fokuserar mer på varför, värderingar, principer samt erbjuder certifiering. Det går mycket bra att börja med den här kursen, och komma igång, för att sedan gå en certifieringskurs.

Kursen baseras i första hand på de välkända ramverken Scrum och Scaled Agile Framework (SAFe). Det innebär en stabil bas och samma vokabulär som de flesta organisationer använder. Genom tydliga exempel och roliga övningar får deltagarna en användbar kunskap om hela utvecklingsflödet.

Eftersom företag idag jobbar på distans finns det många utvecklingsteam som har behov att använda digitala verktyg för sitt samarbete. I den här kursen jobbar vi med välkända web-verktyg och visar hur agil planering på distans fungerar i praktiken.

I det allra flesta organisationer används ramverkens engelska begrepp och för att öka igenkänningsfaktorn är kursmaterialet på engelska. Under kursen pratar vi svenska eller engelska beroende på vad vi kommer överens om i klassen.

Utbildningen genomförs i samarbete med vår partner BDD (Business Driven Development) som är en Scaled Agile Gold Partner.


Målgrupp och förkunskaper

Teammedlemmar som vill vara en del av en framgångsrik och storskalig Agil organisation, 
Scrum Mastrar och Chefs-Scrum Mastrar som vill ha järnkoll på teamens praktiska arbete, 
Lean-Agila ledare som är med teamen hela vägen från uppstart till en mogen Agil leveransmotor.

Utbildningen kräver inga förkunskaper men vi rekommenderar att du känner till följande koncept:

 • Scrums roller, artefakter och aktiviteter
 • Agilt Release Train i SAFe (ART)
 • Big room planning (PI-planering i SAFe)

Kom förbered genom att läsa Scrumguiden på scrumguides.org och bekanta dig med den stora bilden på scaledagileframework.com. Klicka gärna i bilden på Agile Release Train och PI Planning, om du känner dig osäker på begreppen.

Kursens målsättning

Efter kursen skall deltagarna ha en god förståelse för teamets roll i den stora Agila organisationen genom att:

 • Känna till vad de viktigaste begreppen innebär i praktiken
 • Förstå rollerna i och utanför teamet
 • Bidra till att backloggen utformas på ett sätt som ökar leveransförmågan
 • Kunna förbereda och genomföra en ”Big room planning” tillsammans med andra team
 • Kunna följa upp och justera utvecklingsarbetet för en bättre leverans
 • Kunna delta aktivt i det storskaliga förbättringsarbetet
 • Kunna samarbeta på distans med lämpliga digitala verktyg

Detaljerad information


Kursen omfattas av den grundläggande storskaliga nivån som på engelska heter ”Essential SAFe”. Följande ämnen är inkluderade:

 • Roller och aktiviteter
 • Utvecklingsflöde
 • Storskalig produktbacklogg
 • DevOps och kontinuerlig leverans  
 • Big room planning 
 • Scrum of Scrums
 • Inspect & Adapt Workshop 
 • De viktigaste principerna och deras innebörd för arbetssättet

Lär dig mer


Intressenthantering med agila värderingar

Intressenthantering med agila värderingar

Lär dig hantera kommunikationen vid en förändring. Här får du konkreta tips på hur du kan gå tillväga med agila värderingar som grund.

Vad menas med agil metodik och agila metoder?

Vad menas med agil metodik och agila metoder?

Vad menas med agil metodik och agila metoder? Och vad är skillnaden mellan begreppen metodik och metod? I den här artikeln ger Niklas Laudon dig svaren.

Värdeströmmar - ett viktigt koncept för din Lean-Agila transformation

Värdeströmmar - ett viktigt koncept för din Lean-Agila transformation

Vad vet du om agila värdeströmmar? Se vårt populära webinar med Ola Gedenryd och Jörgen Karlsson.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post