Uppdragsledning, organisering och teamarbete (Agila och traditionella arbetssätt)

Kurskod AK106

Uppdragsledning, organisering och teamarbete (Agila och traditionella arbetssätt)

Utbildningen ger metoder och verktyg för att arbeta i uppdrag, organisera, leda och arbeta i team på ett strukturerat, flexibelt och ständigt utvecklande sätt.

Pris
13950 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
6 aug
Stockholm, Live Online
1 okt
Live Online
25 nov
Stockholm, Live Online

Boka utbildning

En tydlig trend är att förändringsarbete i många verksamheter sker i uppdrag med en organisation som behöver mindre samordning i jämförelse med tex. projekt vars miljö ofta är mer komplex. Arbetet delas ofta upp i mindre och mer avgränsade etapper hanterade av ett team med rätt kompetens, förstärkt mandat och utökat ansvar för både leverans och vidareutveckling. Syftet är tex. att snabbare kunna leverera effekt i verksamheten och möta förändringar och behov på ett bättre sätt. Det här betyder att uppdragsarbete idag sker på agila och traditionella vis och ibland i kombination med varandra.

Läromedlet består av ett digitalt material, övningar, resultat av övningar, metodik, stödjande dokument för uppdragsflödet samt länkar till filmklipp relaterade till ämnet.


Målgrupp

Målgruppen för denna utbildning är uppdragsledare, beställare, uppdragsteam eller teammedlemmar i ett uppdragsteam som har fått ett ansvar för att stötta teamet i sitt uppdragsarbete utan att ha en formell ledarroll.

Ur innehållet

 • Vad är ett uppdrag?
 • Vad finns det för skillnader och likheter mellan ett uppdrag och ett projekt
 • Uppdragsflödet
 • Ett uppdrag från start till mål
 • Olika arbetssätt och skalbarhet
 • Framgångsrika uppdrag – Vad säger forskning och studier?
 • Uppdragsanpassad organisation, kompetens, kommunikation och samverkan
 • Hantering av osäkerhet
 • Hantering av mål och nyttjande
 • Kontinuerlig reflektion och utveckling
 • Dokumentstöd
 • Ledarskap, teamarbete och kommunikation
 • Ramar och riktlinjer för effektiva och utvecklande beteenden

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post