UX och Agil Utveckling Fortsättning

Kurskod AK171

UX och Agil Utveckling Fortsättning

Detta är en fördjupning av UX-arbetet som vi gått igenom under kursen UX- & Agil utveckling. Vi lär oss hur man får UX att fungera i det dagliga arbetet i agila projekt och i olika typer av organisationer.

Vi går också djupare in på det praktiska arbetet med verktyg vi kan använda för att behandla målgruppsdata, för prototyping och olika UX-metoder.

Pris
14750 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats eller LiveClass

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
2 dagar
Ort och datum
Expandera för att se kurstillfällen
1 okt
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå
10 dec
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå

Boka utbildning

Kursmaterial på svenska ingår. Du får även med dig alla resultat från alla övningar som du själv och övriga deltagare har tagit fram, samt tillgång till vårt referensbibliotek som kontinuerligt uppdateras.

När du har gått kursen kommer du förstå vad som har direkt och indirekt påverkan på UX-arbetet i organisationen. Du kommer lära dig hur du kan kommunicera inom projektet men även till andra intressenter, hur UX fungerar i praktiken och vad som krävs för att arbeta användarcentrerat.

Du kommer förstå hur UX-verktyg, såsom assistenter för analys av målgruppsdata, mockup- & prototypverktyg, fungerar. Du kommer känna till flera olika metoder för att arbeta med UX i projektet.

Du kommer kunna leda UX-workshops tillsammans med både projektmedlemmar och användarrepresentanter.


Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till dig som ska beställa, kravställa eller utveckla gränssnitt, tjänster eller funktioner som ska levereras med hög UX. Du kan t.ex. vara systemerare, webb/app-utvecklare, designer, programmerare, projektledare, Scrum Master eller kravställare.

Utbildningen förutsätter att du har gått UX och Agil Utveckling.

Detaljerat innehåll


  • Agil UX i vardagen: På grundkursen diskuterade vi vad som behövs för en framgångsrik UX. Men hur gör man i praktiken, hur analyserar vi organisationens mognad att hantera UX? Hur organiserar vi praktiskt arbetet så att både det agila och UX inte bara fungerar utan skapar synergieffekter?
  • Målgruppsanalyser - Metoder, genomförande, verktyg för att analysera kvalitativ data (CAQDAS; Computer Aided Qualitative Data Analysis Software).
  • Prototyping - Balsamiq, Axure, workshopsledning.
  • Fördjupning i olika UX metoder för att utveckla produkten under olika stadier.
  • Praktiska övningar liknande dem på UX-  & Agil utveckling.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post