UX och Agil utveckling Fortsättning

Kurskod AK171

UX och Agil utveckling Fortsättning

Detta är en fördjupning av UX-arbetet som vi gått igenom under kursen UX- & Agil utveckling. Vi lär oss hur man får UX att fungera i det dagliga arbetet i agila projekt och i olika typer av organisationer.

Vi går också djupare in på det praktiska arbetet med verktyg vi kan använda för att behandla målgruppsdata, för prototyping och olika UX-metoder.

Pris
14750 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: kursbokning@cornerstone.se

Kursmaterial på svenska ingår. Du får även med dig alla resultat från alla övningar som du själv och övriga deltagare har tagit fram, samt tillgång till vårt referensbibliotek som kontinuerligt uppdateras.

När du har gått kursen kommer du förstå vad som har direkt och indirekt påverkan på UX-arbetet i organisationen. Du kommer lära dig hur du kan kommunicera inom projektet men även till andra intressenter, hur UX fungerar i praktiken och vad som krävs för att arbeta användarcentrerat.

Du kommer förstå hur UX-verktyg, såsom assistenter för analys av målgruppsdata, mockup- & prototypverktyg, fungerar. Du kommer känna till flera olika metoder för att arbeta med UX i projektet.

Du kommer kunna leda UX-workshops tillsammans med både projektmedlemmar och användarrepresentanter.


Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till dig som ska beställa, kravställa eller utveckla gränssnitt, tjänster eller funktioner som ska levereras med hög UX. Du kan t.ex. vara systemerare, webb/app-utvecklare, designer, programmerare, projektledare, Scrum Master eller kravställare.

Utbildningen förutsätter att du har gått UX och Agil utveckling.

Detaljerat innehåll


  • Agil UX i vardagen: På grundkursen diskuterade vi vad som behövs för en framgångsrik UX. Men hur gör man i praktiken, hur analyserar vi organisationens mognad att hantera UX? Hur organiserar vi praktiskt arbetet så att både det agila och UX inte bara fungerar utan skapar synergieffekter?
  • Målgruppsanalyser - Metoder, genomförande, verktyg för att analysera kvalitativ data (CAQDAS; Computer Aided Qualitative Data Analysis Software).
  • Prototyping - Balsamiq, Axure, workshopsledning.
  • Fördjupning i olika UX metoder för att utveckla produkten under olika stadier.
  • Praktiska övningar liknande de på kursen UX och Agil utveckling.

Lär dig mer


Vägen till en framgångsrik UX - Organisatorisk mognad, hantverk, processer och kompetens

Vägen till en framgångsrik UX - Organisatorisk mognad, hantverk, processer och kompetens

Hur når man framgångsrik UX? Ulf Winroth förklarar stegen med organisatorisk mognad, hantverk, processer och kompetens för att din organisation ska lyckas.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post