ChatGPT på jobbet

Kurskod TSS-106

ChatGPT på jobbet

Under den här kursen får du utforska de revolutionerande möjligheter som generativ AI och särskilt ChatGPT erbjuder i arbetet. Kursen är perfekt för professionella från alla branscher som är intresserade av att integrera AI i sitt dagliga arbete för ökad produktivitet och kreativitet.

Pris
3450 kr (exklusive moms)
Längd
En halvdag, från kl. 9
Ort och datum
6 sep
Live Online

Boka utbildning

Du lär dig om generativ AI och får inspiration om olika användningsområden, från kreativt skrivande och arbete med texter till teknisk support – det finns nästan inga gränser för hur AI kan integreras i olika verksamheter och projekt. Du lär dig även om prompt engineering, det vill säga hur du på bästa sätt skriver instruktioner (”prompts”) för att få önskat resultat.

Kursen innehåller interaktiva demonstrationer, praktik och möjlighet att ställa frågor och diskutera, vilket gör den till en värdefull upplevelse för alla som vill förstå och utnyttja kraften i AI och ChatGPT i sitt yrkesliv.

Den här kursen ingår i vår Skillup Series.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till alla som vill lära sig att utnyttja ChatGPT och generativ AI i arbetslivet. Kursen kräver inga särskilda förkunskaper utöver allmän datorvana.

Efter kursen kommer du...

  • Ha en god förståelse för AI: Du får kunskap om AI och ChatGPT, inklusive praktiska tillämpningar och begränsningar.
  • Utveckla färdigheter i innehållsskapande: Du lär dig att generera texter, marknadsförings- och kommunikationsmaterial med AI.
  • Kunna effektivisera arbetsuppgifter: Du blir kunnig i att använda ChatGPT för uppgifter som kundtjänst, textredigering och dataanalys.
  • Bli medveten om säkerhetsaspekter: Du förstår vikten av att hantera känslig information säkert när du använder ChatGPT.
  • Förbereda för framtiden: Du får insikter om AI:s framtida utveckling och hur den kan påverka och förändra arbetsmetoder.

Detaljerad information


Vad är AI, ChatGPT och LLM?

Vi börjar med en grundläggande översikt över Artificiell Intelligens (AI), med speciellt fokus på Large Language Models (LLM) som ChatGPT. Deltagarna kommer att få insikt i hur dessa teknologier utvecklats och hur de fungerar.

Tillämpningsområden

Få inspiration till de många olika sätt som ChatGPT kan användas på, från kreativt skrivande till teknisk support.

Prompt engineering

Lär dig tekniker för att optimera AI-svar genom effektivt formulerade prompts. Genom att förstå och använda dessa tekniker kan du få mer precisa och användbara svar från ChatGPT, vilket förbättrar din interaktion med AI avsevärt.

Dataanalys och diagram

Upptäck hur ChatGPT kan assistera i att analysera data och skapa diagram. Med rätt kommandon kan ChatGPT hjälpa dig att visualisera komplexa data och presentera dem på ett förståeligt och insiktsfullt sätt.

CustomGPTs:

Ge ChatGPT ytterligare förmågor som att transkribera YouTube-filmer, skapa avancerade diagram och designer. Dessa anpassade versioner av ChatGPT kan skräddarsys för specifika behov och uppgifter, vilket gör dem till kraftfulla verktyg inom sina respektive områden.

Vilka begränsningar har ChatGPT?

Vi diskuterar de nuvarande begränsningarna av ChatGPT, inklusive frågor om förståelse, relevans och pålitlighet i svaren.

Känslig och privat information

En viktig del av workshopen är att undersöka säkerhets- och sekretessaspekter när man använder ChatGPT, speciellt i hantering av känslig information.

Framtiden för AI och ChatGPT

Till slut en inblick i framtiden för AI i arbetslivet och hur vi kan förbereda oss för kommande förändringar och möjligheter.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post