• Förstå koncepten i Jira Core och Jira Software 
  • Navigera Jira Software 
  • SökaFiltrera & Dela 
  • Samarbeta i Jira Software 
  • Komponenter & Versioner 
  • Anslagstavlor och Rapporter 
  • Använda Epics, Stories och Tasks 
  • Använda Agila Tavlor, Backlogs, Sprints etc.