• Sätta upp Projekt 
  • Skapa och upprätthålla Jira Scheman 
  • Skapa och upprätthålla Arbetsflöden 
  • Skapa och upprätthålla Fält och Fält Konfigurationer  
  • Använda Jira Tools för att felsöka projektkonfigurationer 
  • Arbeta med Användarhantering 
  • Hantera Behörigheter och Notifikationer 
  • Arbeta med Issue Security 
  • Använda Jira Announcement Banner 
  • Globala behörigheter