• Skapa ett service desk projekt 
  • Skapa "Request types" 
  • Skapa köer 
  • Skapa SLA:er med tillhörande mätetal  
  • Länka din servicedesk till Confluence kunskapsdatabas 
  • Koppla till ett mailkonto 
  • Anpassa gränssnittet för kundportal och globala help desk 
  • Hantering av agenter, kunder och andra Jira-användare  
  • Skapa och skräddarsy egna automationsregler