Azure and Windows Server - Migrating Application Workloads

Kurskod MWS-050

Azure and Windows Server - Migrating Application Workloads

Denna kurs lär dig migrera befintliga workloads och tillgångar till molnet i allmänhet, med ett särskilt fokus på Microsoft Azure-plattformen. Deltagare får lära sig att bedöma och utvärdera en befintlig lokal miljö som förberedelse för en molnmigrering. 

Pris
20950 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se

Kursen, som hålls i workshop-format, lär dig också att övervaka och optimera dina Azure-baserade workloads för att maximera avkastningen på investeringar (ROI) och använda Azure-tjänster för att skydda och hantera dina virtuella maskiner, applikationer och data.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till IT-administratörer och annan IT-personal som behöver planera, implementera och hantera migrering av lokala resurser till Azure eller för att replikera virtuella Azure-maskiner till andra Azure-platser.

Som deltagare förutsätts du ha kunskaper inom dessa områden:

  • Azure, inklusive Azure-portalen, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI och ARM-mallen.
  • Azure Active Directory och identitetshantering i molnet.
  • Förståelse för hantering av prenumerationer, användare, grupper och fakturering och Azure-policyer.
  • Virtualiseringsteknologier, såsom virtuella maskiner, nätverk och lagring.
  • Nätverksteknik, såsom TCP/IP, DNS, VPN, brandväggar och krypteringsteknologier.
  • Active Directory och relaterade koncept, såsom domäner, DC, foretsts, replikering, Kerberos och LDAP.
  • Resiliens och disaster recovery.

För att säkerställa en hög kvalitet på våra kurser använder vi både svenska och engelsktalande kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Planning and Assessing and Azure Migration

In this module, you’ll learn about the key business and technical drivers leading to a cloud migration, the phases of an Azure migration and tools and services used for each phase. You will learn how to discover and assess your on-premises environments in preparation to migrate the appropriate workloads to Azure.

Introduction to Data Migration

In this module, you’ll learn about solutions you can use when you need to securely send terabytes of data to Azure. You will learn about the Azure Data Box family of products with both online and offline transfer options. You will then learn about migrating an on-premises SQL Server 2008R2 database to Azure SQL Database Managed Instance (MI), using the Azure Database Migration Service (DMS).

Implementing Migration using Azure Migrate Services

In this module, you’ll learn how to prepare the on-premises infrastructure and the Azure components ahead of the planned migration. You’ll also learn how to perform and end to end migration using Azure Migrate Services.

Backup and Disaster Recovery in Azure

In this module, you’ll learn about the key components of a business continuity strategy and what is required for a highly available solution. You will also learn how to implement Azure IaaS virtual machine back up using the Azure Backup service. Additionally, you will learn how to replicate Azure VMs to any other Azure location using Azure Site Recovery.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post