Azure Architect Technologies

Kurskod MAZ-303

Azure Architect Technologies
 
Den här kursen vänder sig till arkitekter som vill lära sig att skapa säkra, skalbara och robusta lösningar utifrån affärskraven. 
Pris
35950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
6 dec
Live Online
21 feb
Live Online
21 mar
Live Online
2 maj
Live Online
30 maj
Live Online
27 jun
Live Online
15 aug
Live Online

Boka utbildning

Kursen spänner över många områden, såsom virtualisering, nätverk, säkerhet, datalagring applikationsinfrastruktur och automatisering. 


Målgrupp och förkunskaper

Den här utbildningen riktar sig till arkitekter som vill lära sig om Azure. Du bör ha grundläggande kunskaper om Azure samt förkunskaper om och praktisk erfarenhet av operativsystem, Active Directory-koncept, virtualisering, molninfrastruktur, lösningar för lagring samt nätverk.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Module 1: Implement Virtual Networking

In this module, you will learn about basic virtual networking concepts like virtual networks and subnetting, IP addressing, network security groups, Azure Firewall, and Azure DNS.

 • Virtual Network Peering
 • Implement VNet Peering
Module 2: Implement VMs for Windows and Linux

In this module, you will learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions.

 • Select Virtual Machine Size
 • Configure High Availability
 • Implement Azure Dedicated Hosts
 • Deploy and Configure Scale Sets
 • Configure Azure Disk Encryption
Module 3: Automate Deployment and Configuration of Resources

In this module, you will learn about the tools an Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, and Resource Manager Templates.

 • Azure Resource Manager Templates
 • Save a Template for a VM
 • Evaluate Location of New Resources
 • Configure a Virtual Hard Disk Template
 • Deploy from a Template
 • Create and Execute an Automation Runbook
Module 4: Implement Load Balancing and Network Security

In this module, you will learn about network traffic strategies including network routing and service endpoints, Azure Load Balancer, Azure Application Gateway, and Traffic Manager.

 • Implement Azure Load Balancer
 • Implement an Application Gateway
 • Understand Web Application Firewall
 • Implement Azure Firewall
 • Implement Azure Front Door
 • Implementing Azure Traffice Manager
 • Implement Network Security Groups and Application Security Groups
 • Implement Azure Bastion
Module 5: Implement Storage Accounts

In this module, you will learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, Azure files and File Sync, storage security, and storage tools.

 • Storage Accounts
 • Blob Storage
 • Storage Security
 • Managing Storage
 • Accessing Blobs and Queues using AAD
 • Configure Azure Storage Firewalls and Virtual Networks
Module 6: Implement Azure Active Directory

In this module, you will learn how to secure identities with Azure Active Directory, and implement users and groups.

 • Overview of Azure Active Directory
 • Users and Groups
 • Domains and Custom Domains
 • Azure AD Identity Protection
 • Implement Conditional Access
 • Configure Fraud Alerts for MFA
 • Implement Bypass Options
 • Configure Trusted IPs
 • Configure Guest Users in Azure AD
 • Manage Multiple Directori
Module 7: Implement and Manage Azure Governance

In this module, you will learn about managing your subscriptions and accounts, implementing Azure policies, and using Role-Based Access Control.

 • Create Management Groups, Subscriptions, and Resource Groups
 • Overview of Role-Based Access Control (RBAC)
 • Role-Based Access Control (RBAC) Roles
 • Azure AD Access Reviews
 • Implement and Configure an Azure Policy
 • Azure Blueprints
Module 8: Implement and Manage Hybrid Identities

In this module, you will learn how to install and configure Azure AD Connect and implement Azure AD Connect Health.

 • Install and Configure Azure AD Connect
 • Configure Password Sync and Password Writeback
 • Configure Azure AD Connect Health
Module 9: Manage Workloads in Azure

In this module, you will learn how to migrate workloads using Azure Migrate, perform VMware agent-based and agent-less migrations, and perform Azure Backup and Azure Site Recovery.

 • Migrate Workloads using Azure Migrate
 • VMware - Agentless Migration
 • VMware - Agent-Based Migration
 • Implement Azure Backup
 • Azure to Azure Site Recovery
 • Implement Azure Update Management
Module 10: Implement Cloud Infrastructure Monitoring

In this module, you will learn about Azure Monitor, Azure Workbooks, Azure Alerts, Network Watcher, Azure Service Health, Azure Application Insights.

 • Azure Infrastructure Security Monitoring
 • Azure Monitor
 • Azure Workbooks
 • Azure Alerts
 • Log Analytics
 • Network Watcher
 • Azure Service Health
 • Monitor Azure Costs
 • Azure Application Insights
 • Unified Monitoring in Azure
Module 11: Manage Security for Applications

In this module, you will learn about Azure Key Vault and implementing authentication using Azure Managed Identities.

 • Azure Key Vault
 • Azure Managed Identity
Module 12: Implement an Application Infrastructure

In this module, you will learn how to create an App Service web App for Containers, create and configure an App Service Plan, and create and manage Deployment Slots.

 • Create and Configure Azure App Service
 • Create an App Service Web App for Containers
 • Create and Configure an App Service Plan
 • Configure Networking for an App Service
 • Create and Manage Deployment Slots
 • Implement Logic Apps
 • Implement Azure Functions
Module 13: Implement Container-Based Applications

In this module, you will learn how to run Azure Container instances and how to deploy Kubernetes with AKS.

 • Azure Container Instances
 • Configure Azure Kubernetes Service
Module 14: Implement NoSQL Databases

In this module, you will learn about Azure Table Storage and recommend options for CosmsoDB APIs.

 • Configure Storage Account Tables
 • Select Appropriate CosmosDB APIs
Module 15: Implement Azure SQL Databases

In this module, you will create an Azure SQL Database single database, create an Azure SQL Database Managed Instance, and review high-availability and Azure SQL database.

 • Configure Azure SQL Database Settings
 • Implement Azure SQL Database Managed Instances
 • High-Availability and Azure SQL Database

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post