Designing and Implementing Microsoft Azure DevOps Solutions

Kurskod MAZ-400T00

Designing and Implementing Microsoft Azure DevOps Solutions

Lär dig hur du utformar en DevOps-strategi och implementerar DevOps-processer för mjukvaruutveckling, Continuous Integration, Dependency Management, deployment-mönster och Continuous Feedback.

Pris
35950 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats eller LiveClass

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
5 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
Expandera för att se kurstillfällen
1 feb
(Engelska)
12 apr
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå
7 jun
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå

Boka utbildning

Kursen förbereder dig för certifieringen Azure DevOps Engineer Expert.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar professionellt med DevOps och vill fördjupa dina kunskaper om hur man inför DevOps-processer.

Du behöver förkunskaper i form av grundläggande kunskap om Azure, agil mjukvaruutveckling och grundprinciper för mjukvaruutveckling. Det är en fördel om du har erfarenhet av containrar och virtuella maskiner, och lite insikt i automation och scriptning.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


1. Planning for DevOps
 • Transformation Planning
 • Project Selection
 • Team Structures
 • Migrating to Azure DevOps
2. Getting started with Source Control
 • What is Source Control
 • Benefits of Source Control
 • Types of Source Control Systems
 • Introduction to Azure Repos
 • Introduction to GitHub
 • Migrating from Team Foundation Version Control (TFVC) to Git in Azure Repos
 • Authenticating to Git in Azure Repos
3. Scaling Git for enterprise DevOps
 • How to Structure your Git Repo
 • Git Branching Workflows
 • Collaborating with Pull Requests in Azure Repos
 • Why care about GitHooks
 • Fostering Inner Source
4. Consolidating Artifacts & Designing a Dependency Management Strategy
 • Recommend artifact management tools and practices
 • Abstract common packages to enable sharing and reuse
 • Migrate and consolidate artifacts
5. Implementing Continuous Integration with Azure Pipelines
 • The concept of pipelines in DevOps
 • Azure Pipelines
 • Evaluate use of Hosted vs Private Agents
 • Agent Pools
 • Pipelines and Concurrency
 • Azure DevOps and Open Source Projects (Public Projects)
 • Azure Pipelines YAML vs Visual Designer
 • Continuous Integration Overview
 • Implementing a Build Strategy
 • Integration with Azure Pipelines
 • Integrate External Source Control with Azure Pipelines
 • Set Up Private Agents
 • Analyze and Integrate Docker Multi-Stage Builds
6. Managing Application Config and Secrets
 • Introduction to Security
 • Implement secure and compliant development process
 • Rethinking application config data
 • Manage secrets, tokens, and certificates
 • Implement tools for managing security and compliance in a pipeline
7. Managing Code Quality and Security Policies
 • Managing Code Quality
 • Managing Security Policies
8. Implementing a Container Build Strategy
 • Implement a container strategy including how containers are different from virtual machines and how microservices use containers
 • Implement containers using Docker
9. Manage Artifact versioning, security & compliance
 • Package security
 • Open source software
 • Integrating license and vulnerability scans
 • Implement a versioning strategy
10. Design a Release Strategy
 • Introduction to Continuous Delivery
 • Release strategy recommendations
 • Building a High-Quality Release pipeline
 • Choosing a deployment pattern
 • Choosing the right release management tool
11. Set up a Release Management Workflow
 • Create a Release Pipeline
 • Provision and Configure Environments
 • Manage and Modularize Tasks and Templates
 • Integrate Secrets with the release pipeline
 • Configure Automated Integration and Functional Test Automation
 • Automate Inspection of Health
12. Implement an appropriate deployment pattern
 • Introduction to Deployment Patterns
 • Implement Blue Green Deployment
 • Feature Toggles
 • Canary Releases
 • Dark Launching
 • AB Testing
 • Progressive Exposure Deployment
13. Implement process for routing system feedback to development teams
 • Implement Tools to Track System Usage, Feature Usage, and Flow
 • Implement Routing for Mobile Application Crash Report Data
 • Develop Monitoring and Status Dashboards
 • Integrate and Configure Ticketing Systems
14. Infrastructure and Configuration Azure Tools
 • Infrastructure as Code and Configuration Management
 • Create Azure Resources using ARM Templates
 • Create Azure Resources using Azure CLI
 • Create Azure Resources by using Azure PowerShell
 • Desired State Configuration (DSC)
 • Azure Automation with DevOps
 • Additional Automation Tools
15. Azure Deployment Models and Services
 • Deployment Modules and Options
 • Azure Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Services
 • Azure Platform-as-a-Service (PaaS) services
 • Serverless and HPC Computer Services
 • Azure Service Fabric
16. Create and Manage Kubernetes Service Infrastructure
 • Deploy and configure a Managed Kubernetes cluster
17. Third Party Infrastructure as Code Tools available with Azure
 • Chef
 • Puppet
 • Ansible
 • Terraform
18. Implement Compliance and Security in your Infrastructure
 • Security and Compliance Principles with DevOps
 • Azure security Center
19. Recommend and design system feedback mechanisms
 • The inner loop
 • Continuous Experimentation mindset
 • Design practices to measure end-user satisfaction
 • Design processes to capture and analyze user feedback
 • Design process to automate application analytics
20. Optimize feedback mechanisms
 • Site Reliability Engineering
 • Analyze telemetry to establish a baseline
 • Perform ongoing tuning to reduce meaningless or non-actionable alerts
 • Analyze alerts to establish a baseline
 • Blameless Retrospectives and a Just Culture

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post