Designing and Implementing Microsoft Azure DevOps Solutions

Kurskod MAZ-400

Designing and Implementing Microsoft Azure DevOps Solutions

Lär dig hur du utformar en DevOps-strategi och implementerar DevOps-processer för mjukvaruutveckling, Continuous Integration, Dependency Management, deployment-mönster och Continuous Feedback.

Pris
35950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
4 apr
Live Online

Boka utbildning

Kursen förbereder dig för certifieringen Azure DevOps Engineer Expert.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med DevOps och vill lära dig om hur man utformar och inför DevOps-processer.

Du behöver förkunskaper i form av grundläggande kunskap inom dessa områden:

 • Koncept inom Cloud Computing, såsom PaaS och Saas.
 • Grundkunskaper om Azure, inom både administration och utveckling.
 • Agil mjukvaruutveckling och grundprinciper för mjukvaruutveckling.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


1. Planning for DevOps
 • Transformation Planning
 • Project Selection
 • Team Structures
 • Migrating to Azure DevOps
2. Getting Started with Source Control
 • What is Source Control
 • Benefits of Source Control
 • Types of Source Control Systems
 • Introduction to Azure Repos
 • Introduction to GitHub
 • Migrating from Team Foundation Version Control (TFVC) to Git in Azure Repos
3. Managing Technical Debt
 • Identifying Technical Debt
 • Knowledge Sharing within Teams
 • Modernizing Development Environments with Codespaces
4. Working with Git for Enterprise DevOps
 • How to Structure Your Git Repo
 • Git Branching Workflows
 • Collaborating with Pull Requests in Azure Repos
 • Why Care About Git Hooks
 • Fostering Inner Source
 • Managing Git Repositories
5. Configuring Azure Pipelines
 • The Concept of Pipelines in DevOps
 • Azure Pipelines
 • Evaluate use of Hosted versus Self-Hosted Agents
 • Agent Pools
 • Pipelines and Concurrency
 • Azure DevOps and Open-Source Projects (Public Projects)
 • Azure Pipelines YAML versus Visual Designer
6. Implementing Continuous Integration using Azure Pipelines
 • Continuous Integration Overview
 • Implementing a Build Strategy
 • Integration with Azure Pipelines
 • Integrating External Source Control with Azure Pipelines
 • Set Up Self-Hosted Agents
7. Managing Application Configuration and Secrets
 • Introduction to Security
 • Implement a Secure Development Process
 • Rethinking Application Configuration Data
 • Manage Secrets, Tokens, and Certificates
 • Integrating with Identity Management Systems
 • Implementing Application Configuration
8. Implementing Continuous Integration with GitHub Actions
 • GitHub Actions
 • Continuous Integration with GitHub Actions
 • Securing Secrets for GitHub Actions
9. Designing and Implementing a Dependency Management Strategy
 • Packaging Dependencies
 • Package Management
 • Migrating and Consolidating Artifacts
 • Package Security
 • Implementing a Versioning Strategy
 • Migrate and integrate source control measures
10. Designing a Release Strategy
 • Introduction to Continuous Delivery
 • Release Strategy Recommendations
 • Building a High-Quality Release pipeline
 • Choosing the Right Release Management Tool
11. Implementing Continuous Deployment using Azure Pipelines
 • Create a Release Pipeline
 • Provision and Configure Environments
 • Manage and Modularize Tasks and Templates
 • Configure Automated Integration and Functional Test Automation
 • Automate Inspection of Health
12. Implementing an Appropriate Deployment Pattern
 • Introduction to Deployment Patterns
 • Implement Blue Green Deployment
 • Feature Toggles
 • Canary Releases
 • Dark Launching
 • AB Testing
 • Progressive Exposure Deployment
13. Managing Infrastructure and Configuration using Azure Tools
 • Infrastructure as Code and Configuration Management
 • Create Azure Resources using ARM Templates
 • Create Azure Resources using Azure CLI
 • Azure Automation with DevOps
 • Desired State Configuration (DSC)
14. Third Party Infrastructure as Code Tools Available with Azure
 • Chef
 • Puppet
 • Ansible
 • Terraform
15. Managing Containers using Docker
 • Implementing a Container Build Strategy
 • Implementing Docker Multi-Stage Builds
16. Creating and Managing Kubernetes Service Infrastructure
 • Azure Kubernetes Service
 • Kubernetes Tooling
 • Integrating AKS with Pipelines
17. Implementing Feedback for Development Teams
 • Implement Tools to Track System Usage, Feature Usage, and Flow
 • Implement Routing for Mobile Application Crash Report Data
 • Develop Monitoring and Status Dashboards
 • Integrate and Configure Ticketing Systems
18. Implementing System Feedback Mechanisms
 • Site Reliability Engineering
 • Design Practices to Measure End-User Satisfaction
 • Design Processes to Capture and Analyze User Feedback
 • Design Processes to Automate Application Analytics
 • Managing Alerts
 • Blameless Retrospectives and a Just Culture
19. Implementing Security in DevOps Projects
 • Security in the Pipeline
 • Azure Security Center
20. Validating Code Bases for Compliance
 • Open-Source Software
 • Managing Security and Compliance Policies
 • Integrating License and Vulnerability Scans

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post