Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions

Kurskod MAZ-400

Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions

Lär dig hur du utformar en DevOps-strategi och implementerar DevOps-processer för mjukvaruutveckling, Continuous Integration, Dependency Management, deployment-mönster och Continuous Feedback.

Pris
33950 kr (exklusive moms)
Längd
4 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
7 okt
Live Online
25 nov
Live Online

Boka utbildning

Kursen förbereder dig för certifieringen Azure DevOps Engineer Expert.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med DevOps och vill lära dig om hur man utformar och inför DevOps-processer.

Du behöver förkunskaper i form av grundläggande kunskap inom dessa områden:

 • Koncept inom Cloud Computing, såsom PaaS och Saas.
 • Grundkunskaper om Azure, inom både administration och utveckling.
 • Agil mjukvaruutveckling och grundprinciper för mjukvaruutveckling.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Get started on a DevOps transformation journey
 • Introduction to DevOps
 • Choose the right project
 • Describe team structures
 • Choose the DevOps tools
 • Plan Agile with GitHub Projects and Azure Boards
 • Introduction to source control
 • Describe types of source control systems
 • Work with Azure Repos and GitHub
Development for enterprise DevOps
 • Structure your Git Repo
 • Manage Git branches and workflows
 • Collaborate with pull requests in Azure Repos
 • Identify technical debt
 • Explore Git hooks
 • Plan foster inner source
 • Manage Git repositories
Implement CI with Azure Pipelines and GitHub Actions
 • Explore Azure Pipelines
 • Manage Azure Pipeline agents and pools
 • Describe pipelines and concurrency
 • Explore Continuous integration
 • Implement a pipeline strategy
 • Integrate with Azure Pipelines
 • Introduction to GitHub Actions
 • Learn continuous integration with GitHub Actions
 • Design a container build strategy
Design and implement a release strategy
 • Introduction to continuous delivery
 • Create a release pipeline
 • Explore release recommendations
 • Provision and test environments
 • Manage and modularize tasks and templates
 • Automate inspection of health
Implement a secure continuous deployment using Azure Pipelines
 • Introduction to deployment patterns
 • Implement blue green deployment and feature toggles
 • Implement canary releases and dark launching
 • Implement A/B testing and progressive exposure deployment
 • Integrate with identity management systems
 • Manage application configuration data
Manage infrastructure as code using Azure, DSC, and third-party tools
 • Explore infrastructure as code and configuration management
 • Create Azure resources using Azure Resource Manager templates
 • Create Azure resources by using Azure CLI
 • Explore Azure Automation with DevOps
 • Implement Desired State Configuration (DSC)
 • Implement Bicep
Implement security and validate code bases for compliance
 • Introduction to Secure DevOps
 • Implement open-source software
 • Software Composition Analysis
 • Static analyzers
 • OWASP and Dynamic Analyzers
 • Security Monitoring and Governance
Design and implement a dependency management strategy
 • Explore package dependencies
 • Understand package management
 • Migrate, consolidating and secure artifacts
 • Implement a versioning strategy
 • Introduction to GitHub Packages
Implement continuous feedback
 • Implement tools to track usage and flow
 • Develop monitor and status dashboards
 • Share knowledge within teams
 • Design processes to automate application analytics
 • Manage alerts, blameless retrospectives and a just culture

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post